Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, L. Becher mladší, Karlovy Vary, kolem 1770

Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, L. Becher mladší, Karlovy Vary, kolem 1770

Karlovarští Becherové byli příslušníky silného puškařského cechu, jemuž svým významem mohl v průběhu 18. století konkurovat snad jedině puškařský cech pražský. Nejstarší zachovaná cechovní kniha karlovarských puškařů začíná rokem 1673 a můžeme z ní vyčíst, že cechovní schůze se konaly jednou za čtvrt roku a účastnili se jich povinně všichni puškařští mistři, tovaryši jen výjimečně na pozvání. Za učně byli přednostně přijímáni synové puškařů a jejich učební doba byla tříletá. Po ní získali výuční list a vydali se na zkušenou do jiných puškařských center – Prahy, Brna, Vídně nebo Norimberku. Po tříletém vandru se zpravidla vrátili a další tři roky pracovali jako tovaryši v dílně svého otce nebo jiného puškařského mistra. Poté se mohli přihlásit k tzv. mistrovskému roku, po jehož dobu pracovali pod dohledem dvou cechem stanovených mistrů a na jehož konci museli předložit dva vlastnoručně vyrobené kusy. Pokud byly uznány za vyhovující, byl předkladatel přijat do cechu a po zaplacení přijímacího poplatku prohlášen mistrem puškařem. Mohl si pak zřídit vlastní dílnu a otevřít puškařský obchod.

V době největšího rozkvětu karlovarského puškařství, ve třicátých letech 18. století, měl cech dvacet pět mistrů, z nichž každý mohl zaměstnávat až osm tovaryšů. Po celou dobu cech udržoval mezi svými členy přísný řád a bedlivě se staral o vysokou kvalitu karlovarských puškařských výrobků. Ty byly známé po celém světě, čemuž výrazně napomáhalo i prostředí lázeňského města, do kterého v 18. století přijíždělo velké množství zámožných hostů, zejména šlechticů, z nichž jen málokterý odolal, aby si domů neodvezl nějakou novou loveckou pušku nebo pár pistolí. Ještě v roce 1788 pracovalo v Karlových Varech čtrnáct puškařů, z nichž vynikal zejména Leopold Becher mladší, jehož lovecké zbraně s dokonalými uměleckými rytinami měly evropskou pověst. Počátkem 19. století však začalo v souvislosti s rozvojem tovární výroby zbraní karlovarské puškařství upadat a v roce 1835 byl kdysi slavný puškařský cech rozpuštěn.

Délka 423 mm, délka hlavně 270 mm, ráže 14,5 mm, hmotnost 954 g.

 

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…