Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, L. Becher mladší, Karlovy Vary, kolem 1770

Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, L. Becher mladší, Karlovy Vary, kolem 1770

Karlovarští Becherové byli příslušníky silného puškařského cechu, jemuž svým významem mohl v průběhu 18. století konkurovat snad jedině puškařský cech pražský. Nejstarší zachovaná cechovní kniha karlovarských puškařů začíná rokem 1673 a můžeme z ní vyčíst, že cechovní schůze se konaly jednou za čtvrt roku a účastnili se jich povinně všichni puškařští mistři, tovaryši jen výjimečně na pozvání. Za učně byli přednostně přijímáni synové puškařů a jejich učební doba byla tříletá. Po ní získali výuční list a vydali se na zkušenou do jiných puškařských center – Prahy, Brna, Vídně nebo Norimberku. Po tříletém vandru se zpravidla vrátili a další tři roky pracovali jako tovaryši v dílně svého otce nebo jiného puškařského mistra. Poté se mohli přihlásit k tzv. mistrovskému roku, po jehož dobu pracovali pod dohledem dvou cechem stanovených mistrů a na jehož konci museli předložit dva vlastnoručně vyrobené kusy. Pokud byly uznány za vyhovující, byl předkladatel přijat do cechu a po zaplacení přijímacího poplatku prohlášen mistrem puškařem. Mohl si pak zřídit vlastní dílnu a otevřít puškařský obchod.

V době největšího rozkvětu karlovarského puškařství, ve třicátých letech 18. století, měl cech dvacet pět mistrů, z nichž každý mohl zaměstnávat až osm tovaryšů. Po celou dobu cech udržoval mezi svými členy přísný řád a bedlivě se staral o vysokou kvalitu karlovarských puškařských výrobků. Ty byly známé po celém světě, čemuž výrazně napomáhalo i prostředí lázeňského města, do kterého v 18. století přijíždělo velké množství zámožných hostů, zejména šlechticů, z nichž jen málokterý odolal, aby si domů neodvezl nějakou novou loveckou pušku nebo pár pistolí. Ještě v roce 1788 pracovalo v Karlových Varech čtrnáct puškařů, z nichž vynikal zejména Leopold Becher mladší, jehož lovecké zbraně s dokonalými uměleckými rytinami měly evropskou pověst. Počátkem 19. století však začalo v souvislosti s rozvojem tovární výroby zbraní karlovarské puškařství upadat a v roce 1835 byl kdysi slavný puškařský cech rozpuštěn.

Délka 423 mm, délka hlavně 270 mm, ráže 14,5 mm, hmotnost 954 g.

 

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…