Prototyp samonabíjecí pušky ČZ 521

Prototyp samonabíjecí pušky ČZ 521

Poválečný vývoj čs. samonabíjecích pušek sice završilo v březnu 1952 zavedení pušky vz. 52 a náboje vz. 52 do výzbroje armády, avšak stejně jako v případě armádní pistole se nejednalo o uzavřenou záležitost. Nově zavedená puška, konstrukce Jana a Jaroslava Kratochvílových z České zbrojovky, n. p., Strakonice, nebyla považována za optimální řešení. Již 12. dubna 1952 vydal náměstek pro věci materiální pokyny k zahájení rekonstrukce zavedeného vzoru, zejména s ohledem na snížení celkové hmotnosti zbraně, tak aby nepřekročila 3,5 kg a přitom zůstaly zachovány vlastnosti pušky vz. 52.

Urychlenou rekonstrukci v České zbrojovce završilo zhotovení prototypu s označením ČZ 521, k jehož výrobě mohli konstruktéři v omezeném rozsahu využít legovaných ocelí, jinak v té době v konstrukci zbraní vzhledem ke stavu hospodářské základny nepřípustné. Výsledný prototyp nesl všechny charakteristiky zavedeného vzoru, avšak s jinými rozměry a hmotností nižší o 550 gramů. Hmotnostní úspory dosáhli konstruktéři mj. zkrácením hlavně o 25 mm, celkové délky o 10 mm a celkovým zeštíhlením pažby a nadpažbí.

Srovnávací kontrolní zkoušky za ztížených podmínek, během nichž komise za účasti zástupců MNO zkoušela ČZ 521 s prototypem ČZ 502, proběhly v polovině června 1952 na střelnici Zbrojovky Vlašim, n. p., ve Vlašimi. Výsledky zkoušek ukázaly naprosto rovnocenné vlastnosti vylehčeného prototypu a v závěru hodnocení padl návrh na provedení vojskových zkoušek s rekonstruovanou zbraní. K těm došlo v listopadu 1952 za nepříznivých povětrnostních podmínek ve Vyšší škole důstojníků pěchoty v Bruntále. Zkoušky jednoznačně prokázaly, že vylehčení a zmenšení rozměrů, zejména délky hlavně, nemá vliv na přesnost zbraně. Závěry vojskových zkoušek vyústily v návrh na zavedení vylehčené verze do výzbroje, MNO uvažovalo o její výrobě navazující od roku 1954 na výrobu zavedeného vzoru 52, avšak vzhledem k tomu, že v případě prototypu ČZ 521 se nejednalo o úpravu původní zbraně, nýbrž o rozměrově a v některých konstrukčních uzlech o odlišnou verzi, odhadované náklady by se zvýšily o 50 milionů korun. Rozhodnutí vypustit alternativu vylehčené pušky ve výzbroji armády padlo v posledních dnech roku 1952. Kapitolu dotažení vývoje již zavedené zbraně tak připomíná pouze dochovaný prototyp ve sbírkách.

Exemplář ČZ 521 s číslem 3 získalo muzeum v roce 1995 převodem z Prototypy Brno, a. s.

Ráž: 7,62 x 45 mm (náboj vz. 52)

Celková délka: 981 mm (se vztyčeným bodákem: 1177 mm)

Délka hlavně: 500 mm

Délka záměrné: 460 mm

Kapacita zásobníku: 10 nábojů

Hmotnost: 3350 g

AktuálněDigitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…
Sokol v první světové válce a krátce po ní

Sokol v první světové válce a krátce po ní

25. 11. 2022
Ve čtvrtek 26. listopadu jsme si připomněli 107 let od chvíle, kdy…
Na konferenci v Krakově o československo-polské vojenské spolupráci v roce 1939 se podílel také VHÚ

Na konferenci v Krakově o československo-polské vojenské spolupráci v roce 1939 se podílel také VHÚ

23. 11. 2022
Dne 11. října 2022 proběhla v polské Vratislavi mezinárodní vědecká konference věnovaná počátkům…
Zástupci českého a slovenského vojenského archivnictví v nové expozici Armádního muzea Žižkov

Zástupci českého a slovenského vojenského archivnictví v nové expozici Armádního muzea Žižkov

18. 11. 2022
Nově otevřenou stálou expozici v nedávno rekonstruovaném objektu Armádního muzea VHÚ na…