Pruská pěchota, druhá polovina 18. století

Pruská pěchota, druhá polovina 18. století

Po smrti bavorského kurfiřta Maxmiliána Josefa na samém konci roku 1777 neexistoval žádný přímý dědic titulu a země, čehož se rozhodl využít císař Josef II. Rozhodl se vyměnit geograficky odtržené Rakouské Nizozemí právě za Bavorsko, které chtěl připojit k zemím habsburského domu. Falcký kurfiřt Karel Teodor, na něhož jako na člena vedlejší rodové linie přešla dědická práva k bavorskému vévodství, uznal Josefovy nároky a rakouská armáda začala 16. ledna 1778 obsazovat Bavorsko. Vzápětí však do událostí vstoupil pruský král Fridrich II., jemuž se toto posílení Rakouska nelíbilo. Veřejně ovšem vystupoval jako arbitr zachování říšského míru a zastánce odškodnění Karla Teodora. Jelikož následující diplomatická jednání vyzněla do ztracena, vyhlásilo Prusko Rakousku 3. července 1778 válku.

Operace se odehrávaly z větší části ve Slezsku, severních a východních Čechách. Na rozdíl od bojů předchozího konfliktu, sedmileté války (1756–1763), byl v tomto případě kladen větší důraz na manévrování, strategická postavení polních opevnění a na přepadové akce, jakou byl například rakouský nájezd z 1. ledna 1779 pod vedením plukovníka Franze Levenehra na Zlaté Hory v Jeseníkách. Operace, která stála život pouhých 20 rakouských vojáků, způsobila Prusům ztráty ve výši 800 padlých. Válka se nesla v obdobném duchu až do uzavření příměří v březnu 1779 a do podepsání Těšínského míru 13. května. Ten fakticky potvrzoval stav po sedmileté válce, Bavorsko přiznal Karlu Teodorovi a Rakousku jen území v blízkosti Innu.

Figurky představují příslušníky pruské pěchoty, tambora a fyzilíra. Jsou oblečeni do modrých kabátců s červeným vyložením, manžetami a šosy. Oba mají také černé třírohé klobouky s bílou lemovkou, černé střevíce, bílé řemení, vesty a kamaše. Vzájemně se odlišují barvou kalhot, které má fyzilír bílé a tambor žluté. U obou figurek byla použita shodně pleťová barva na ruce a obličeje, šedá na paruky a šedozelená na podstavce. Hnědou barvou byly vyvedeny brašny, pochvy šavlí a puška fyzilíra, doplněná metalicky kolorovaným bajonetem.

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století.

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…