Rakouská opakovací pistole Bittner 1897

Rakouská opakovací pistole Bittner 1897

Puškařská firma Gustav Bittner v dnešních severočeských Vejprtech, založená v roce 1860 Emilem Gustavem Rupertem Bittnerem (1843–1908), se postupně vypracovala mezi přední puškařské závody regionu. Po celou dobu své existence s výjimkou let 1938–1945, kdy územně patřila k Velkoněmecké říši, se specializovala výhradně na výrobu loveckých zbraní. Od poloviny roku 1896 měla status veřejně obchodní společnosti (Offene Handelsgesellschaft), jejímiž společníky byli otec a syn Bittnerové. Po smrti zakladatele v roce 1908 převzal vedení závodu Gustav Bittner junior (1868–1945) a firma i nadále vyráběla vysoce kvalitní lovecké zbraně.

Z tradičního výrobního sortimentu vybočila firma během své existence, ukončené znárodněním v roce 1948, pouze třikrát. Poprvé výrobou opakovacích pistolí v letech 1897–1898 a podruhé během první světové války, kdy společně s dalšími puškařskými firmami ve Vejprtech vyráběla bodáky pro pušky Mannlicher M. 95. Třetí vybočení z tradiční puškařské výroby přinesla opět světová válka, druhá v pořadí. Tehdy musela firma Bittner přizpůsobit svůj výrobní program válečnému hospodářství, takže začala vyrábět dvouhlavňové letecké signální pistole Modell L, součásti naslouchacích přístrojů a na konci války také závěry pro lidové pušky VG 1, určené pro jednotky Volkssturmu.

Na rozdíl od válečnými okolnostmi vnucených výrobních programů představovaly opakovací pistole Bittner 1897 především doplněk standardního sortimentu, s nímž přišla firma na trh v době, kdy se již ke slovu dostávaly první modely samonabíjecích pistolí. Jim také patřila budoucnost.

Dosud není jasné, jak se Bittnerova firma dostala k výrobě opakovacích pistolí, jež měly mnoho shodných konstrukčních prvků s pistolemi Passler & Seidl 1887 a Passler & Sederl, vyráběnými ve Vídni. Jisté však je, že na konstrukci pistole získal Gustav Bittner 17. října 1896 rakouské privilegium Zl. 46/4690 .

Základní uspořádání všech uvedených pistolí bylo shodné: všechny měly válcový odsuvný závěr s jedním uzamykacím ozubem, ovládaný pohyblivým lučíkem, jehož zadní stěnou procházel jazýček spouště. Bicí mechanismus tvořil přímoběžný úderník. K zásobování sloužil ocelový rámeček s pěti náboji, tlačenými do nábojiště odpruženou pákou podavače.

U Bittnerovy pistole se podavač od předchozích lišil tím, že jej tvořila jednoramenná páka. Nebyla však zavěšena na hlavni, nýbrž uložena v ocelovém nosníku pod hlavní a chránilo ji dřevěné předpažbí s rybinově zdrsněnými bočními plochami.

Další odlišnost představovala příčně suvná válcová pojistka, uložená v těle pistole, jež blokovala v zajištěné poloze pohyb spouště. Zatímco „vídeňské“ modely byly zařízeny na revolverový okrajový náboj .320 CF, Bittnerova pistole používala rozměrově mírně odlišný náboj označovaný jako 7,7 mm Bittner.

Podle dostupných informací vyráběla firma Bittner opakovací pistole pouze v uvedených letech, přičemž dokládaná výrobní čísla neumožňují vytvoření přesnějšího obrazu o rozsahu jejich výroby. Především je to dáno tím, že na dochovaných exemplářích je zpravidla patrné pouze pořadové číslo zkoušky a rok ověření zkušebnou ve Vejprtech, vyražené na spodní ploše oktagonální hlavně před nosníkem podavače. Skutečné výrobní číslo kusu se totiž nachází pouze na dvou místech: ve spodní části hlavně zakryté předpažbím a na vnitřní ploše těla pistole buď patrné již po odejmutí bočnice spoušťového mechanismu, nebo na vnitřní ploše pod tělem spouště. Na jednotlivých součástkách bývá vyraženo zpravidla pouze poslední dvojčíslí výrobního čísla.

Dosud nejvyšší známé výrobní číslo pistole Bittner je 493, u ostatních kusů s udávanými čtyřcifernými čísly se s největší pravděpodobností jedná o pořadová čísla protokolu, vyražená vespod na hlavni. Často uváděnou celkovou produkci, odhadovanou na 3000 kusů, můžeme tak považovat za zavádějící. Realitě bližší bude spíše úvaha, že Bittnerovu továrnu ve Vejprtech opustilo nejvýše 500 pistolí.

Exemplář s číslem 478 získalo muzeum v roce 1953 od tehdejší Hlavní správy Veřejné bezpečnosti (HS-VB) Praha.

 

Ráž: 7,7 mm Bittner

Celková délka: 302 mm

Délka hlavně: 153 mm

Délka záměrné: 211 mm

Výška: 130 mm

Šířka: 33,8 mm

Kapacita nábojové schránky: 5 nábojů

Hmotnost: 830 g

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…