Rakouská pistole Little Tom, 6,35 mm

Rakouská pistole Little Tom, 6,35 mm

Převážná většina samonabíjecích pistolí, vzniklých až do konce druhé dekády 20. století, disponovala jednočinným spoušťovým mechanismem, jenž neumožňoval okamžité použití zbraně ke střelbě bez napnutí bicího mechanismu. Dvoučinné revolvery tuto nevýhodu neměly; stačilo ukazováčkem střílející ruky dlouze stisknout spoušť, čímž došlo k napnutí a následnému vypuštění bicího mechanismu. Autorem první konstrukce, jež tuto nevýhodu odstraňovala, byl český puškař a konstruktér Alois Tomiška (1867−1946).

Narodil se v Pardubicích a pocházel ze staré puškařské rodiny. Jeho osudy v předchozím období stále zůstávají méně zmapovány. Ve stručném životopise uváděl, že 10 roků pracoval u první vídeňské puškařské firmy a následujících 16 let byl samostatným výrobcem a obchodníkem se zbraněmi v Mödlingu u Vídně. Poté byl čtyři roky zaměstnán u vídeňské továrny Wiener Waffenfabrik, kde byly vyráběny pistole jeho konstrukce v ráži 6,35 mm a 7,65 mm Browning s obchodním názvem Little Tom.

V letech 1908−1909 pracoval na konstrukci pistole se spoušťovým napínáním, o čemž svědčí nejen rakouský patent č. 53 261 z roku 1909, ale také německý s číslem 218 897, udělený v témže roce na základě rakouské přihlášky ze 7. března 1908. Zejména druhý z uvedených patentů postihuje rané alternativy konstrukčního řešení spoušťového napínání u pistolí.

Hledání výrobce spojilo Tomišku v roce 1910 s družstvem puškařů ve Ferlachu (Mechanische Waffenfabrik der Büchsenmacher- Genossenschaft in Ferlach), kde vznikly první exempláře s obchodním označením Little Tom, z nichž se dochoval zřejmě pouze jediný kus. Jednání o prodeji výrobních práv ale zřejmě ztroskotala. Tomiškovi se však podařilo najít jiné řešení.

Společně s Rudolfem Mandlem a Eduardem Lubinkou založili v květnu 1911 ve Vídni zbrojovku s jednoduchým názvem Wiener Waffenfabrik, GmbH, tedy společnost s ručením omezeným, a základním kapitálem 130 000 korun. Jako původní výrobní program firmy byla uváděna výroba samonabíjecích palných zbraní s obchodním označením Little Tom. Společnost měla sídlo na Prinz Eugenstrasse 54. Na akciovou společnost se změnila fúzí firem Schrauben- und Schmiedewarenfabrik A. G. Brevillier & Co. a A. Urban & Söhne.

První pistole v ráži 6,35 mm Browning předložil osobně Alois Tomiška vídeňské zkušebně v lednu 1914 a do konce roku ověřila zkušebna celkem 161 pistolí. V průběhu válečných let 1915−1918 prošlo zkušebnou pouze 117 pistolí, zkompletovaných zřejmě z rozpracované výroby v roce 1914.

Konstrukce Tomiškovy pistole byla jednoznačně první sériově vyráběnou pistolí se spoušťovým napínáním, tedy s režimem SA/DA. Toto prvenství jí není ve světové literatuře nikterak upíráno. Nelze ji ale v pravém smyslu považovat za základ těchto konstrukcí, neboť v porovnání s následujícími konstrukcemi vykazovala některé zásadní odlišnosti. Jednou z nejpodstatnějších byla skutečnost, že v režimu SA, tedy v případě, kdy byl kohout napnut, délka kroku spouště byla stejná, jako v případě napínání kohoutu spouští tzn., že střelec byl nucen tlakem prstu na spoušť překonat stejnou dráhu. Rozdíl spočíval především v tom, že odpor spouště byl snížen o součinitel odporu bicí pružiny kohoutu. Rozhodně originálním prvkem Tomiškovy konstrukce bylo využití vratné pružiny pro odpružení spouště. Čelo vodicí tyčinky se opíralo o výstupek spouště a při stlačování jazýčku se přední část vodicí tyčinky vysouvala z čela závěru. U konstrukcí, které následovaly, byl krok spouště v jednočinném režimu kratší, než v případě spoušťového napínání (DA). Nelze tedy Tomiškovu konstrukci považovat za jednoznačný technický základ pozdějších pistolí se spoušťovým režimem SA/DA, ale spíše za systémový.

Pistole Little Tom byla konstrukčně zajímavá z několika hledisek. Její zásobník, u kapesního modelu obvykle vyráběný s tělem z mosazi, neměl doraz v podobě výstupku dna zásobníku. Vyjímal se ze zbraně tím způsobem, že rameno pojistky se otočilo do horizontální, zajištěné polohy a závěr se stáhnul vzad až do té míry, kdy jej rameno pojistky zachytilo. Pak stačilo zatlačit na dno zásobníku a vysunout jej vzhůru prostorem mezi čelem hlavně a závěru.

Zásobník bylo možné do zbraně zasouvat obvyklým způsobem, tedy zespoda. V zadní části ústí zásobníkové šachty byla umístěna klasická záchytka zásobníku. Zajímavě bylo také řešeno odpružení vytahovače, jenž tvořil tříramennou páku, jejíž střední krátké rameno zabíralo do vybrání na těle odpruženého úderníku. Repulzní pružina tlačila úderník směrem vzad, a tím bylo rameno vytahovače tlačeno směrem k nábojnici. Podobným řešením disponovaly například pozdější rakouské pistole Steyr model 1934.

S rozpadem habsburské monarchie se historie pistolí Little Tom neuzavřela, naopak. Vedení Wiener Waffenfabrik zřejmě již v roce 1919 přesídlilo na adresu Mollardgasse 85a a tovární objekty byly přestěhovány na Seillerstätte 5. Její výrobní program tvořily v poválečném období převážně samonabíjecí pistole Little Tom, revolvery a flobertky, nářadí a přesné měřicí přístroje. Firma měla samostatné obchodní oddělení, které se věnovalo prodeji loveckých zbraní a střeliva. Firma byla v poválečném Rakousku konstituována k 22. prosinci 1922.

Již v prvním poválečném roce 1919 předložila Wiener Waffenfabrik vídeňské zkušebně 251 pistolí v ráži 6,35 mm Browning, o rok později dokonce 2406 kusů. Maximální produkce dosáhla firma v průběhu roku 1922, kdy nechala celkově ověřit 8426 pistolí. V dalších letech již měla výroba sestupnou tendenci, v roce 1928 klesla na zkušebnou ověřených 60 kusů. Následujícího roku počet předložených zbraní sice dosáhl 1154 pistolí, tím se ale výroba zřejmě uzavřela. V dalších letech sice zkušební protokoly zaznamenávají malé předložené partie, ty však nepochybně pocházely z rozpracované výroby. Celkově tak v letech 1914−1940 ověřila zkušebna ve Vídni 26 160 pistolí Little Tom v ráži 6,35 mm Browning.

Co bylo konkrétní příčinou zániku Wiener Waffenfabrik, není jasné, avšak k jejímu zrušení došlo na základě výnosu Spolkového kancléřství podle paragrafu 3, odst. 1 Spolkového zákona ze dne 2. srpna 1927.

Exemplář s výrobním číslem 29 565 z roku 1922 získalo muzeum v roce 1959 převodem z Krajské správy MV Praha.

 

Ráž: 6,35 mm Browning

Celková délka: 114,2 mm

Délka hlavně: 58,7 mm

Výška: 83 mm

Šířka: 21,4 mm

Kapacita zásobníku: 7 nábojů

Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem: 376 g

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…