Revolver M. 98 (Rast-Gasser) z čs. výzbroje

Revolver M. 98 (Rast-Gasser) z čs. výzbroje

Poslední dekáda 19. století přinesla další fázi modernizace pěchotní výzbroje rakouské monarchie, kdy došlo nejen k zavedení vylehčené karabiny M. 90, jež se stala konstrukčním základem pušky M. 95 a jejích modifikací, ale také přijetí nového, moderního revolveru. Továrník August Rast, od roku 1884 spolumajitel vídeňské továrny na šicí stroje Rast & Gasser, zkonstruoval revolver, jehož konstrukci zavedla rakousko-uherská armáda do výzbroje 28. února 1899 pod označením Revolver M. 98 a nahradila jím postupně již zastaralé revolvery Gasser 1870 a 1870/74. Nová zbraň měla modernější konstrukci, válec s větší kapacitou, a jeho nabíjení bylo podstatně rychlejší než u předchozího vzoru. Válec kryla z pravé strany nabíjecí klapka Abadie a po jejím odklopení stačilo k pootočení válce při nabíjení pouze stisknout spoušť. Současně s novým revolverem zavedla armáda do výzbroje moderní náboj 8 mm Rast-Gasser (Revolverpatrone M. 1898), plněný bezdýmným prachem, s plášťovanou střelou o hmotnosti 7,8 g.

Na rozdíl od řady jiných konstrukcí měl nový revolver odklopnou bočnici, kryjící z levé strany spoušťový a bicí mechanismus, zajištěnou otočným lučíkem, jehož zadní rameno držel výstupek ve spodní části rámu. Ke zpřístupnění mechanismu z důvodu běžné údržby tak nebylo zapotřebí žádných nástrojů. Osu válce v uzavřeném rámu fixovala odpružená západka, jejíž čípek zapadal do díry ve spodní části hlavně.

Se sériovou výrobou revolverů M. 98 začala firma Leopold Gasser v roce 1901, o dva roky později došlo ke změně majitele, kdy Gasserův závod koupila společnost Rast & Gasser v Ottakringu u Vídně, založená v roce 1884, jež se do té doby zabývala především výrobou šicích strojů.

Ačkoliv revolver M. 98 armáda oficiálně zavedla do výzbroje armády, nestal se předpisovou zbraní důstojníků. Ti si mohli zvolit zbraň podle vlastního výběru. V průběhu výroby došlo v konstrukci k několika drobným změnám, v roce 1915 začala firma vyrábět jejich hlavně z molybdenové oceli, jež zaručovala vyšší životnost vývrtu, jelikož ocel s příměsí molybdenu vykazovala větší odolnost vůči otěru při změně teploty. Pro rozlišení jakosti nesly pak exempláře s hlavní z nového materiálu před výrobním číslem písmena ML (Molybdän-Legierung). Revolvery se vyráběly po celou dobu do první světové války, poslední partie vyrobila firma ještě v roce 1919 a celková produkce je odhadována na téměř 200 000 kusů. Kromě armádních zakázek byly revolvery Rast-Gasser rovněž nabízeny na civilním trhu. Od armádních exemplářů jsou rozeznatelné absencí přejímací značky v podobě písmen W-n, orlice a posledního čísla či dvojčíslí roku převzetí, zpravidla nesou značky vídeňské zkušebny včetně pořadového čísla protokolu.

Revolvery M. 98, označované v armádní evidenci jakožto vz. 98, se staly v prvních letech výstavby československé armády součástí značně nejednotné výzbroje. Tehdejší ministerstvo národní obrany nakoupilo v roce 1919 v Rakousku z uvolněného armádního materiálu, vedle jiných zbraní, také 4000 revolverů v ceně po 140 rakouských korunách za kus. Armáda je z důvodů výzbrojní nouze dlouho používala, byť postupně zahraniční zbraně nahrazovaly zavedené armádní pistole vz. 22 a 24. Do zániku republiky k jejich vyřazení nedošlo a ještě k 15. březnu 1939 měla vojenská správa v evidenci útvarů v Čechách a na Moravě celkem 2499 revolverů vz. 98, na Slovensku jich zůstalo dalších 1249 kusů.

Revolver z čs. výzbroje nese na odklopné bočnici vlastnickou značku v podobě čs. lvíčka, pravá strana nad rukojetí je označena značkou divizní zbrojnice č. 4 v Josefově. Nepochází z někdejší armádní výzbroje, byl vyroben až v roce 1919, je značen vídeňskou civilní zkušebnou s pořadovým číslem protokolu 3353 a posledním dvojčíslím roku ověření.

Exemplář získalo muzeum v roce 1995 převodem z Prototypy, a. s., Brno.

Ráž: 8 mm Rast-Gasser

Celková délka: 223 mm

Výška: 172 mm

Šířka: 40,4 mm

Délka záměrné: 141 mm

Délka hlavně: 116,5 mm

Kapacita válce: 8 nábojů

Hmotnost revolveru s prázdným válcem: 935 g

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…