Revolver ZKR 567 C Major s výměnnými hlavněmi

Revolver ZKR 567 C Major s výměnnými hlavněmi

Přestože československá konstrukční škola dokázala ve světě získat renomé také na poli konstrukce sportovních revolverů, tedy v oblasti, kde tradičně zaujímaly výsadní postavení zbraně výrobců s dlouhou tradicí, do sériové výroby se dostaly pouze dva československé revolvery. V jejich pozadí zůstala třetí konstrukce, jejímž autorem byl Augustin Nečas (1918–1989), jenž se podílel na vývoji terčového revolveru ZKR 551 a následně sám zkonstruoval proslulý dvojčinný revolver ZKR 590 Grand s originálním předním uzamčením válce.

Nejmenší štěstí potkalo poslední Nečasovu konstrukci revolveru s označením ZKR 567 Major, vyřešenou ve čtyřech rážích, jež pokrývaly poměrně široké spektrum požadavků ze strany potenciálních zákazníků. Vzhledem k základním rozměrům rámu zbraně a válce umožňovala konstrukce výrobu v požadované ráži s minimálními rozdíly ve výrobních nákladech mezi jednotlivými modely.

Augustin Nečas jej vyřešil ve čtyřech rážích: .22 LR, .22 WMR, 7,65 mm Browning a .32 S&W. Pro náboj .32 S&W navrhl označení Major A, v ráži 7,65 mm Browning měl být označován jako Major B a v provedení v rážích .22 LR a .22 WMR měla nést doplňková písmena C a D. Konstruktér Nečas rozpracoval revolver ve dvou základních variantách: v provedení s pevně našroubovanou hlavní, ale také jako variantu s možností výměny hlavně a válce. Verze s výměnnou hlavní měla hlaveň nasunutou do rámu a zajištěnou korunovou maticí, jež se utahovala speciálním osmiramenným stranovým klíčem.

Na konstrukci revolveru aplikoval A. Nečas prvky chráněné patenty č. 98 933, 98 934, 98 935 a 109 275, využité u revolveru Grand. Přibyly ještě ale další patenty. Vzhledem k tomu, že revolver měl umožňovat střelbu s náboji s okrajovým a středovým zápalem při výměnných hlavních a válcích, bylo nutné najít řešení umožňující změnu polohy zápalu. V té době již sice existovaly konstrukce založené na přesmyku součástí na kohoutu, avšak ty nepovažoval konstruktér Nečas z hlediska spolehlivosti a životnosti za výhodné. Navrhl proto řešení s úderníkem, jehož zápalník byl excentrický a v rámu revolveru byly dva otvory pro zápalník. Jednoduchým otočením úderníku o 180o bylo možné změnit polohu zápalu, takže přechod z jednoho typu zápalu na druhý se značně zjednodušil. Řešení přihlásil Augustin Nečas 23. července 1962, patentový spis s číslem 109 276 a názvem Uspořádání úderníku u střelné zbraně pro středový a okrajový zápal mu byl vydán 15. prosince 1963.

U revolveru Major vylepšil A. Nečas zajištění válce novou konstrukcí jeho uzávěrky, jež měla tvar dvouramenné páky. Kruhový vnitřní výstupek horního ramene plnil funkci zadního zajištění válce a spodní rameno mělo dvě funkce. V jeho dolní části byl také výstupek, a ten zabíhal do drážky vratné páky. Pokud se vratná páka v důsledku pohybu spouště vychýlila, zůstala uzávěrka válce výstupkem zablokována a nebylo možné válec vyklopit. Spodní část uzávěrky plnila ještě funkci dorazu válce při jeho vyklopení. U většiny známých revolverů byl doraz vypracován na rámu zbraně, nebo jej tvořila napevno vsazená součást. Nová konstrukce uzávěrky tak představovala mimo jiné výrobní úsporu a Augustin Nečas na ni získal čs. patent s číslem 111 075 s názvem Uzamykací zařízení u revolveru s vyklápěcím válcem.

Vývoj revolveru Major, vedený jakožto úkol PC 0158, dokončil v polovině roku 1964 a technicko ekonomická rada jej tehdy doporučila do sériové výroby, avšak s tím, že v rámci delimitace bude výroba předána do Přesného strojírenství v Uherském Brodě. Předání výkresové dokumentace ze ZJŠ Brno mělo podle smlouvy proběhnout do 31. 12. 1965.

Původní předpoklad počítal s výrobou ověřovací série v průběhu roku 1966 a k náběhu sériové výroby mělo dojít v roce 1967. Problém ale představovala celková nevyjasněnost koncepce výroby loveckých a sportovních zbraní. V průběhu roku 1966 probíhal převod výrobního zařízení revolveru ZKR 590 Grand z národního podniku Kinex Bytča s tím, že ZŘR Vsetín, závod 5 Uherský Brod měl uloženo dodávat revolvery počínaje 1. lednem 1967 na trh.

Otázka případné výroby revolveru ZKR 567 se probírala společně se samonabíjecími pistolemi v ráži .22 short a .22 LR na zasedání oborové rady 545 a 546 ve dnech 29. a 30. září 1966, kde bylo rozhodnuto, že nejprve si musí závod osvojit výrobu revolverů ZKR 590, začít s jejich dodáváním na trh a otázka revolveru Major a obou sportovních pistolí se bude řešit až následně. ZKR 567 se do výroby nikdy nedostal, a tak zůstalo jen u deseti vzorků, vyrobených v letech 1961–1962. Dosud však není jasné, v jakých rážích zbrojovka vzorky vyrobila, a kolik z nich mělo výměnnou hlaveň s válcem.

Exemplář s výrobním číslem 00006 v ráži .22 LR s výměnnými hlavněmi a válci v rážích .22 WMR, .32 SW long a 7,65 mm Browning získalo muzeum v roce 1972 darem od Zbrojovky Brno, n. p.

 

Ráž: .22 LR

Celková délka: 269 mm

Délka hlavně: 152 mm

Délka záměrné: 191 mm

Výška: 106 mm

Šířka: 31,5 mm

Kapacita válce: 6 nábojů

Hmotnost: 652 g

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…