Signální pistole vz. 30 pro četnictvo

Signální pistole vz. 30 pro četnictvo

Po zavedení raketové pistole vzor 28 v ráži 34,5 mm do výzbroje letectva, obrátila továrna pozornost na konstrukci pro pozemní vojsko. Konstruktér František Myška (1899–1983) navrhl uspořádání se záklopkovým otočným závěrem, stejné konstrukce jako u vzoru 28, avšak v obvyklé ráži 26,5 mm, kolmou rukojetí a možností rozložení celé zbraně bez použití nástrojů. Spoušťový a bicí mechanismus chránila odklopná bočnice, zajištěná dvouramenným kolíkem. Vytahovač nábojnic plnil zároveň funkci aretace hlavně a při stlačení vytahovače bylo možné hlaveň vyšroubovat z těla pistole. Práce na konstrukci zahájil v polovině roku 1929 a v říjnu dostala továrna objednávku na 20 zkušebních raketových pistolí v ceně 14 000 Kč, jež předložila Vojenskému technickému ústavu (VTÚ) v únoru 1930.

V průběhu července 1929 vyzkoušelo VTÚ první vzorek signální pistole, avšak zkoušky ukázaly nedostatky v konstrukci, jež musela továrna před vyrobením dalších zkušebních vzorků odstranit. Především docházelo k pěchování hlavy úderníku, což bylo možné řešit lepším tepelným zpracováním. Kritiky se dočkal rovněž osový čep závěru pro svoji komplikovanost. V další fázi vývoje jej František Myška zjednodušil do té míry, že vyjmutí čepu a oddělení závěru nevyžadovalo žádné nástroje. Hlaveň zkoušeného vzorku také ještě neměla v zadní části výřez pro výstupek vytahovače, jenž by aretoval hlaveň proti nežádoucímu uvolnění. Drobnější změny se dotkly způsobu uložení pružiny spouště a pružiny zápalníku, ale také konstrukce osy kohoutu.

V únoru 1930 předala továrna VTÚ všech dvacet vyrobených vzorkových pistolí ke zkouškám. Po úspěšně absolvovaných zkouškách a odstranění dílčích nedostatků obdržela na podzim roku 1931 zbrojovka objednávku na 10 000 signálních pistolí, zavedených výnosem MNO z 9. 11. 1931 do výzbroje čs. armády jako vzor 30.

S výrobou signálních pistolí MNO tolik nepospíchalo; vyšší prioritu mělo vybudování výrobní linky pro letecký kulomet vzor 30. Teprve poté měla zbrojovka připravit výrobní zařízení pro signální pistole.

První objednávku vyřídila továrna do března 1933, přičemž v prosinci vykazovala 10 700 pistolí vz. 30, dodaných MNO. Potřeby čs. branné moci limitovaly, stejně jako v jiných případech, rozpočtové důvody, takže teprve v červenci 1936 si armáda objednala dalších 3024 kusů. V souvislosti se změnami materiálu, používaného pro armádní pistoli vzor 24, došlo k nahrazení pažbičky z ořechového dřeva umělým Textoplastem a stejná změna se promítla také do výroby signálních pistolí.

S vybudováním pobočného závodu v Uherském Brodě došlo k přesunu výrobních programů, takže kromě leteckých kulometů vzor 30 převzal nový závod také výrobu signálních pistolí. Další objednávku z července 1938, tentokrát na 10 050 kusů, již celou rozpracovala uherskobrodská zbrojovka.

Kromě menší objednávky na 588 kusů si v květnu 1938 objednalo ministerstvo vnitra pro potřeby četnictva celkem 700 pistolí vzor 30, jež měly sloužit k vystřelování slzných granátů. Samotné provedení četnických signálních pistolí se od výrobků pro MNO v ničem nelišilo, avšak jejich výrobní čísla měla samostatnou číselnou řadu v rozsahu 1–700. Stejně jako jiné výzbrojní součásti, také objednané pistole nesly na levé straně těla vlastnickou značku v podobě písmen ČET, takže jsou snadno rozlišitelné od běžných signálních pistolí z armádní výzbroje.

Do okupace zbylé části republiky v březnu 1939 nepřevzalo ministerstvo vnitra všech 700 objednaných pistolí, ale stihlo odebrat pouze 112 kusů. Ani MNO nestihlo převzít plných 10 050 pistolí, po okupaci zůstalo v Uherském Brodě rovných 7000 kusů a ještě 775 pistolí vz. 30, pocházejících z předchozích drobných objednávek.  Mimo to také zbývajících 588 četnických, jež ministerstvo vnitra nestihlo převzít. Celý objem zaplatilo a převzalo německé Vrchní velitelství pozemních sil (OKH) a všechny signální pistole odeslala továrna 8. září 1939 do armádní zbrojnice v Berlíně-Schönebergu.

Vzorkový exemplář s výrobním číslem 394 z roku 1938 získalo muzeum v roce 1962 převodem z Hlavní správy Veřejné bezpečnosti (HS VB) Praha.

 

Ráž: 26,5 mm

Celková délka: 225 mm

Délka hlavně: 124 mm

Výška: 151 mm

Šířka: 69 mm

Hmotnost pistole: 1000 g

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…