Snímek dělostřeleckého srubu R-H-S 79 Na mýtině z 90. let

Snímek dělostřeleckého srubu R-H-S 79 Na mýtině z 90. let

Snímek dělostřeleckého srubu R-H-S 79 v 90. letech, po tom, co byl zastaven projekt přestavby tvrze Hanička na protiatomový kryt a velitelství. Během této přestavby došlo mimo jiné k vytržení jedné z hlavních střílen srubu a jejímu nahrazení masivními dveřmi.  Právě tyto dveře jsou na snímku velmi dobře patrné.

Dělostřelecký srub R-H-S 79 Na mýtině je součástí tvrze Hanička, která byla budována v rámci československého meziválečného opevnění v letech 1935–1938. Tvrz Hanička leží v Orlických horách nedaleko Rokytnice v Orlických horách. Jedná se o jednu z pěti stavebně dokončených tvrzí. Tvrz se skládala z šesti objektů navzájem propojených podzemím. Našli bychom zde tři pěchotní sruby (R-H-S 76, 77 a 80), dále jeden objekt pro dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věž (R-H-S 78), dělostřelecký srub (R-H-S 79) a vchodový objekt (R-H-S 79a). Podzemí, které spojuje objekty má délku téměř 1,5 km a nachází se zde vše potřebné pro osádku.

Tvrz Hanička se budovala v letech 1936–1938 a stavbu prováděla firma Ing. Bedřich Hlava, Riegrovo nábřeží 14, Praha II. Tvrz byla postavena za 22 měsíců a přišla na 28 milionů korun. Po dostavbě měla mít tvrz osádku 426 mužů. Do září 1938 nebyla ale stavebně dohotovena, nedošlo k osazení dělostřelecké otočné a výsuvné věže, ani trojice houfnic do dělostřeleckého srubu. Po mnichovské dohodě byla tvrz 10. října 1938 předána německé armádě, protože se nacházela na odstoupeném území.  V době okupace byly některé objekty cvičně postřelovány. Po skončení války došlo v letech 1954–1958 k vytržení části ocelových střílen a zvonů národním podnikem Kovošrot. Od roku 1968 probíhala snaha o zpřístupnění tvrze a provádění návštěvníků, což se také povedlo, ale pouze do roku 1975. Tvrz byla získána tehdejším resortem Federálního ministerstva vnitra, který ji v rámci projektu Kahan začal přestavovat na protiatomový kryt a velitelství. Práce probíhaly až do roku 1993, ale nebyly nikdy dokončené. Následně pak byla v roce 1995 tvrz předána městu Rokytnice, které ji zpřístupnilo turistům.

Dělostřelecký srub R-H-S 79 Na mýtině byl betonován ve dnech 5. až 9. října a 15. až 22. listopadu 1937. Objekt měl svojí palbou podporovat linii opevnění směrem k Zemské bráně a sousední tvrzi Adam, proto se jeho hlavní výzbroj měla skládat z trojice 10cm pevnostních houfnic vzor 38. Tato zbraň nebyla nikdy dodána, proto v září 1938 byla výzbroj improvizovaně nahrazena baterií 7,5cm horských kanonů vzor 15, které byly umístěné nedaleko srubu.

Snímek dělostřeleckého srubu R-H-S 79 Na mýtině z 90. let pochází z pozůstalosti po plk. Ing. Jaroslavu Janečkovi.

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…