Souprava měrek a nářadí pro samopal vz. 58

Souprava měrek a nářadí pro samopal vz. 58

Nedílnou součástí údržby výzbroje tvořily periodické technické prohlídky ručních zbraní, jež sloužily mj. k vyhodnocení celkového stavu techniky na úrovni pluků. Podle předpisu Děl-30-58 (Metodika technických prohlídek 7,62mm samopalu vz. 58) byly prováděny 2x ročně a k jejich provedení sloužila mj. souprava měrek na nářadí pro samopal vz. 58, bez níž se také neobešli útvaroví zbrojíři při údržbě či drobných opravách.

Souprava sestávala z dřevěné kazety o rozměrech 272 x 181 x 46 mm a hmotností 2532 g s odsuvným víkem, jehož vnitřní stěna měla nalepený nákres s jednotlivými díly v soupravě včetně jejich určení. V horní části soupravy byl uložen klíč šroubu pažby, ve spodní pak vratidlo ke klíči. Ke kontrole rovnosti těla zásobníku a kontrole stavu vývodek sloužil vyrovnávací trn, jehož vnější tvar kopíroval vnitřní povrch zásobníku po celé délce, horní část pak zakřivení pravé a levé vývodky zásobníku. Původní provedení vyrovnávacího trnu zásobníku klíč nepotřebovalo; trn měl rozměry celého zásobníku a ve spodní části držadlo. Poblíž vratidla bylo uloženo pomocné pouzdro, sloužící montáži vratné pružiny.

Na levé straně soupravy se nacházelo zrcátko pro kontrolu vývrtu hlavně, nalepené na dřevěném hranolu s plochou svírající úhel 45° s osou hlavně. Hranol se zrcátkem, vložený do pouzdra závěru u nábojové komory, umožňoval při natočení světla na zrcátko kontrolu pohledem od ústí hlavně, ale také opačně.

Ke zjištění stavu nábojové komory sloužila měrka volného uzamykání, tvořená ocelovým kalibrem v délce 33,20 mm. Pokud nedošlo k podélnému rozšíření (propadu) nábojové komory, nebylo možné s kalibrem vloženým do komory závěr uzavřít a uzamknout. V opačném případě bylo nutné dále zjišťovat příčiny možnosti uzamčení (rozšířená nábojová komora, otlačené uzamykací plochy v pouzdře závěru apod.). Kromě vizuální kontroly vývrtu hlavně sloužila k posouzení jeho stavu měrka (kalibr) o průměru 7,72 mm. Pokud našroubována na tyčinku vytěráku prošla vývrtovou částí hlavně, hlaveň nevyhověla, pak bylo třeba celou zbraň odeslat do Vojenského opravárenského závodu (VOZ) k výměně hlavně.

K výškové rektifikaci sloužil klíč mušky, ke stranové regulaci základny mušky sloužil posunovač, jehož jedna otáčka šroubu znamenala posun středního bodu zásahu o 2,1 dílce.

Ke zjištění dovoleného rozsahu přečnívání zápalníku z lůžka pro dno nábojnice sloužila měrka, jejíž výřez u nápisu „chybná“ představoval minimální rozměr 1,15 mm, neodpovídající potřebám spolehlivého zápalu. Protilehlá strana s popisem „dobrá“ měla výřez s hloubkou 1,45 mm, jenž odpovídal maximálnímu přečnívání zápalníku. Samotná měrka sloužila rovněž ke kontrole správné šířky vývodek zásobníku, kde její šířka u nápisu „chybná“ představovala maximální šířku, přesahující 12,5 + 0,2 mm, zatímco druhá šířka vymezovala minimální rozměr mezi oběma vývodkami.

Soupravu měrek získalo muzeum v roce 2019 převodem z VZ 5512 Štěpánov.

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…