Sportovní pistole ZKP 541 Super Rapid Universal

Sportovní pistole ZKP 541 Super Rapid Universal

Českoslovenští vrcholoví sportovní střelci, střílející disciplíny olympijské rychlopalby, dosahovali úspěchů výhradně s pistolemi zahraniční provenience, ačkoliv na rýsovacích prknech našich konstruktérů vznikla řada zajímavých a perspektivních konstrukcí. Některé z nich se dostaly do stádia precizně vyrobených vzorků s kompletně připravenou dokumentací, avšak cestu k sériové výrobě jim v řadě případů zahradila nevyjasněnost výrobních programů potenciálních výrobců, ale také výrobní náročnost některých konstrukcí a nízké odbytové možnosti vnitřního trhu.

Mezi konstrukčně a výrobně nejsložitější pistole konstruktéra Augustina Nečase (1918–1989), pracujícího v týmu bratří Josefa a Františka Kouckých v tehdejší Konstruktě Brno, bezesporu patřily modely ZKP 541 Super Rapid a ZKP 541 Super Rapid Universal, oba určené pro sportovní střelce. Koncepce zbraně však umožňovala sestavení pistole pro terčovou střelbu, pro rychlopalbu a v odlehčeném provedení pro sportovní střelbu na nižší výkonnostní úrovni.

Z číselného označení modelu je zřejmé, že konstrukce vznikla okolo roku 1954. Prototypy vyrobené ve vzorkové dílně v Závodech Jana Švermy v Brně existovaly minimálně ve třech provedeních, přičemž nejvyšší známé výrobní číslo je 0020. První provedení s označením Super Rapid v ráži 22 short mělo integrovaný kompenzátor zdvihu a na bocích válcové hlavně byly vyfrézovány podélné drážky k upevnění přídavného závaží. Zatím ale není známo, zda v této podobě neexistoval také prototyp v ráži 22 LR.

Super Rapid Universal, jak již z dodatkového označení vyplývá, byl koncipován s výměnnými hlavněmi v obou rážích, tedy v ráži 22 long rifle a 22 short. Sportovní provedení bez kompenzátoru zdvihu, u něhož nebylo možné připevnit přídavná závaží, se také odlišuje tvarem pouzdra závěru. Ten má v prostoru pod hlavní krycí lištu, po jejímž sejmutí lze na zbraň připevnit celkem tři hranolová závaží s hmotnostmi 260, 195 a 190 gramů.

Na pravé straně pouzdra závěru se nacházela manuální pojistka, která zároveň tvořila spojovací prvek s tělem pistole. V jejím rameni byla odpružená pojistná západka, která zajišťovala uložení pojistky. Pistoli bylo možné zajistit při napnutém i při vypuštěném úderníku, čímž současně došlo k zablokování pohybu závorníku. Konstrukční zajímavostí bylo, že pokud střelec pistoli zajistil, výstupek pojistky odtlačil závorník přibližně o 2 mm vzad, takže čelo závorníku nedosedalo na hlaveň, případně na dno nábojnice. Z praktického hlediska nemá uvedené řešení valný význam, ale konstruktér chtěl zřejmě maximálně zvýšit bezpečnost zbraně při zajištění.

Výrobně velmi komplikovanou součást představoval závorník. V něm byla paralelně na levé straně uložena vratná pružina s vodítkem. Vedení pružiny mělo ve spodní části podélnou drážku, do které ve složeném stavu zabíhal výstupek na těle pistole. Ten se opíral o vodítko vratné pružiny a zajišťoval tak odpružení závorníku. Bicí mechanismus tvořil přímoběžný úderník se záchytem úderníku, bicí pružina s vodítkem a opěrným kolíkem a napínací pákou úderníku. Bicí pružinu zajišťovala v závorníku destička, kterou držela hlava opěrného kolíku bicí pružiny.

K napnutí úderníku sloužila dvouramenná napínací páka, jejíž horní rameno se opíralo o vodítko bicí pružiny a dolní vyčnívalo ze spodní části závorníku. K napnutí úderníku docházelo tím způsobem, že se spodní rameno napínací páky opíralo o plochu na těle pistole a při pohybu závorníku směrem vzad se páka nuceně otáčela. Ve spodní pravé části závorníku byl uložen záchyt úderníku v podobě jednoramenné odpružené páky, jejíž výstupek zachytil ozub úderníku.

Model Universal sestával z výměnné soupravy, v níž se vedle kompletní pistole v ráži 22 long rifle nacházela výměnná hlaveň, zásobník a závorník v ráži 22 short. Závorník byl vzhledem k nižšímu výkonu náboje odlehčen, takže měl hmotnost 132 gramů, zatímco u ráže 22 long rifle vážil 172 gramů.

Válcová hlaveň zakončená kompenzátorem zdvihu v podobě postranních výřezů byla vsazena do vedení v pouzdře závěru a proti pootočení ji zajišťoval kruhový výstupek pod nábojovou komorou, jenž zapadal do odpovídajícího vybrání v pouzdře.

Vzhledem k delimitaci výrobních programů ze Závodů Jana Švermy, n. p. Brno došlo k převedení uvažované výroby pistole ZKP 541 do Závodů přesného strojírenství, n. p. Uherský Brod stejně, jako tomu bylo v řadě jiných případů. Původní výhledový plán, sestavený v listopadu 1956, počítal s výrobou 3000 kusů v roce 1959 a 5500 pistolí pro rok 1960.

V lednu 1957 obdržel závod v Uherském Brodě výkresovou dokumentaci, následně podrobenou technologické prověrce. Jejím výsledkem ovšem bylo vrácení dokumentace řešiteli, tehdejší Konstruktě Praha, z důvodů konstrukčních a materiálových nedostatků. Výrobní závod považoval konstrukci pistole ZKP 541 za technologicky vysoce náročnou záležitost, takže ji s argumentem nízkých odbytových možností odmítl. Nelze se tomu divit, továrna v Uherském Brodě neměla v té době žádné zkušenosti s výrobou krátkých palných zbraní a sériová výroba sportovních malorážkových samonabíjecích pistolí klade vysoké nároky na přesnost.

Exemplář s číslem 0007 z roku 1956, darovaný řediteli Vítkovických železáren Klementa Gottwalda a někdejšímu příslušníku Čs. armádního sboru v SSSR ing. Rudolfu Peškovi, DrSc., CSc. (1924–1996), získalo muzeum v roce 2019 koupí od soukromé osoby.

 

Ráž: .22 long rifle/.22 short

Celková délka: 300 mm

Délka záměrné: 248 mm

Délka hlavně: 187 mm

Výška: 130 mm

Šířka: 43,4 mm

Kapacita zásobníku: 10/5 nábojů

Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem: 1212/1184 g

Hmotnost závaží: 566 g

Hmotnost soupravy v kazetě: 3002 g

AktuálněDětský den v Lešanech v sobotu 23. září

Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

21. 09. 2023
V sobotu 23. září bude Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou…
Armádní muzeum na Žižkově navštívili současný i bývalý velitel Nebraské národní gardy

Armádní muzeum na Žižkově navštívili současný i bývalý velitel Nebraské národní gardy

19. 09. 2023
Bývalý i současný velitel Nebraské národní gardy v minulých dnech navštívili Armádní…
Když prší v poušti…

Když prší v poušti…

19. 09. 2023
Nedávná přírodní katastrofa s tisíci mrtvými v prostoru přístavního města Derna (arabsky Darná, درنة‎)…
Problémy výstavby důstojnického sboru v druhé polovině 50. let

Problémy výstavby důstojnického sboru v druhé polovině 50. let

15. 09. 2023
Jednání a usnesení IX. a X. sjezdu Komunistické strany Československa v letech 1949…
Výstava o atentátu na Heydricha v Kišiněvě

Výstava o atentátu na Heydricha v Kišiněvě

11. 09. 2023
Ve čtvrtek 7. září 2023 proběhla ve Vojenském muzeu v Kišiněvě (Muzeul armatei…