Sportovní pistole ZKP 541 Super Rapid Universal

Sportovní pistole ZKP 541 Super Rapid Universal

Českoslovenští vrcholoví sportovní střelci, střílející disciplíny olympijské rychlopalby, dosahovali úspěchů výhradně s pistolemi zahraniční provenience, ačkoliv na rýsovacích prknech našich konstruktérů vznikla řada zajímavých a perspektivních konstrukcí. Některé z nich se dostaly do stádia precizně vyrobených vzorků s kompletně připravenou dokumentací, avšak cestu k sériové výrobě jim v řadě případů zahradila nevyjasněnost výrobních programů potenciálních výrobců, ale také výrobní náročnost některých konstrukcí a nízké odbytové možnosti vnitřního trhu.

Mezi konstrukčně a výrobně nejsložitější pistole konstruktéra Augustina Nečase (1918–1989), pracujícího v týmu bratří Josefa a Františka Kouckých v tehdejší Konstruktě Brno, bezesporu patřily modely ZKP 541 Super Rapid a ZKP 541 Super Rapid Universal, oba určené pro sportovní střelce. Koncepce zbraně však umožňovala sestavení pistole pro terčovou střelbu, pro rychlopalbu a v odlehčeném provedení pro sportovní střelbu na nižší výkonnostní úrovni.

Z číselného označení modelu je zřejmé, že konstrukce vznikla okolo roku 1954. Prototypy vyrobené ve vzorkové dílně v Závodech Jana Švermy v Brně existovaly minimálně ve třech provedeních, přičemž nejvyšší známé výrobní číslo je 0020. První provedení s označením Super Rapid v ráži 22 short mělo integrovaný kompenzátor zdvihu a na bocích válcové hlavně byly vyfrézovány podélné drážky k upevnění přídavného závaží. Zatím ale není známo, zda v této podobě neexistoval také prototyp v ráži 22 LR.

Super Rapid Universal, jak již z dodatkového označení vyplývá, byl koncipován s výměnnými hlavněmi v obou rážích, tedy v ráži 22 long rifle a 22 short. Sportovní provedení bez kompenzátoru zdvihu, u něhož nebylo možné připevnit přídavná závaží, se také odlišuje tvarem pouzdra závěru. Ten má v prostoru pod hlavní krycí lištu, po jejímž sejmutí lze na zbraň připevnit celkem tři hranolová závaží s hmotnostmi 260, 195 a 190 gramů.

Na pravé straně pouzdra závěru se nacházela manuální pojistka, která zároveň tvořila spojovací prvek s tělem pistole. V jejím rameni byla odpružená pojistná západka, která zajišťovala uložení pojistky. Pistoli bylo možné zajistit při napnutém i při vypuštěném úderníku, čímž současně došlo k zablokování pohybu závorníku. Konstrukční zajímavostí bylo, že pokud střelec pistoli zajistil, výstupek pojistky odtlačil závorník přibližně o 2 mm vzad, takže čelo závorníku nedosedalo na hlaveň, případně na dno nábojnice. Z praktického hlediska nemá uvedené řešení valný význam, ale konstruktér chtěl zřejmě maximálně zvýšit bezpečnost zbraně při zajištění.

Výrobně velmi komplikovanou součást představoval závorník. V něm byla paralelně na levé straně uložena vratná pružina s vodítkem. Vedení pružiny mělo ve spodní části podélnou drážku, do které ve složeném stavu zabíhal výstupek na těle pistole. Ten se opíral o vodítko vratné pružiny a zajišťoval tak odpružení závorníku. Bicí mechanismus tvořil přímoběžný úderník se záchytem úderníku, bicí pružina s vodítkem a opěrným kolíkem a napínací pákou úderníku. Bicí pružinu zajišťovala v závorníku destička, kterou držela hlava opěrného kolíku bicí pružiny.

K napnutí úderníku sloužila dvouramenná napínací páka, jejíž horní rameno se opíralo o vodítko bicí pružiny a dolní vyčnívalo ze spodní části závorníku. K napnutí úderníku docházelo tím způsobem, že se spodní rameno napínací páky opíralo o plochu na těle pistole a při pohybu závorníku směrem vzad se páka nuceně otáčela. Ve spodní pravé části závorníku byl uložen záchyt úderníku v podobě jednoramenné odpružené páky, jejíž výstupek zachytil ozub úderníku.

Model Universal sestával z výměnné soupravy, v níž se vedle kompletní pistole v ráži 22 long rifle nacházela výměnná hlaveň, zásobník a závorník v ráži 22 short. Závorník byl vzhledem k nižšímu výkonu náboje odlehčen, takže měl hmotnost 132 gramů, zatímco u ráže 22 long rifle vážil 172 gramů.

Válcová hlaveň zakončená kompenzátorem zdvihu v podobě postranních výřezů byla vsazena do vedení v pouzdře závěru a proti pootočení ji zajišťoval kruhový výstupek pod nábojovou komorou, jenž zapadal do odpovídajícího vybrání v pouzdře.

Vzhledem k delimitaci výrobních programů ze Závodů Jana Švermy, n. p. Brno došlo k převedení uvažované výroby pistole ZKP 541 do Závodů přesného strojírenství, n. p. Uherský Brod stejně, jako tomu bylo v řadě jiných případů. Původní výhledový plán, sestavený v listopadu 1956, počítal s výrobou 3000 kusů v roce 1959 a 5500 pistolí pro rok 1960.

V lednu 1957 obdržel závod v Uherském Brodě výkresovou dokumentaci, následně podrobenou technologické prověrce. Jejím výsledkem ovšem bylo vrácení dokumentace řešiteli, tehdejší Konstruktě Praha, z důvodů konstrukčních a materiálových nedostatků. Výrobní závod považoval konstrukci pistole ZKP 541 za technologicky vysoce náročnou záležitost, takže ji s argumentem nízkých odbytových možností odmítl. Nelze se tomu divit, továrna v Uherském Brodě neměla v té době žádné zkušenosti s výrobou krátkých palných zbraní a sériová výroba sportovních malorážkových samonabíjecích pistolí klade vysoké nároky na přesnost.

Exemplář s číslem 0007 z roku 1956, darovaný řediteli Vítkovických železáren Klementa Gottwalda a někdejšímu příslušníku Čs. armádního sboru v SSSR ing. Rudolfu Peškovi, DrSc., CSc. (1924–1996), získalo muzeum v roce 2019 koupí od soukromé osoby.

 

Ráž: .22 long rifle/.22 short

Celková délka: 300 mm

Délka záměrné: 248 mm

Délka hlavně: 187 mm

Výška: 130 mm

Šířka: 43,4 mm

Kapacita zásobníku: 10/5 nábojů

Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem: 1212/1184 g

Hmotnost závaží: 566 g

Hmotnost soupravy v kazetě: 3002 g

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…