Těžkoodění jezdci, c. 1430

Těžkoodění jezdci, c. 1430

Březen roku 1431 se v německém Norimberku nesl v duchu plánování nové, v pořadí již čtvrté křížové výpravy proti husitům. Reálné shromažďování katolických sil probíhalo v červnu a červenci. Protože jeho průběh nebyl plynulý a shromážděných sil se sešlo oproti očekávání méně, byl opuštěn původní plán útoku na Čechy z několika směrů najednou. Vojsko, v jehož čele stál kardinál Julian Cesarini a markrabě Friedrich Braniborský, zastupující císaře Zikmunda, se 1. srpna pohnulo do Čech. Po krátkém a nedovršeném obléhání Tachova se křižáci přesunuli ke Kladrubům a zpraveni o formování husitského vojska zamířili k Domažlicím, které rovněž začali obléhat. Husitské vojsko pod vedením Prokopa Holého přitáhlo k Domažlicím během dopoledne 14. srpna 1431.

Přesný průběh následujících událostí není zcela jasný. Křižáky v každém případě zachvátila panika, přisuzovaná tradičně strachu vyvolanému husitským chorálem „Ktož sú boží bojovníci“, pravděpodobněji však způsobená špatnou koordinací a komunikací katolických jednotek či nepochopení některých taktických manévrů. Většina křižáků začala prchat směrem k hranicím, část se snad pokusila klást odpor v improvizované vozové hradbě. Útočící husité tento odpor brzy zlomili a ještě dlouho po boji naháněli a zajímali po lesích křižáky. Českému vojsku padlo do rukou několik tisíc vozů i s nákladem, několik set děl a další válečný materiál. Neúspěch kruciáty vedl v Říši ke změně přístupu vůči husitům a vyústil v přizvání české delegace na koncil do Basileje, kde byla formována idea kompromisu mezi katolíky a utrakvisty v podobě tzv. basilejských kompaktát.

Figurky znázorňují těžkooděné jezdce z první poloviny 15. století. Pravý jezdec bez štítu, ozbrojený pouze jednoručním mečem, je oděn do kompletní plátové zbroje se zastarávající přilbou s pohyblivým hledím zvanou „psí nos“. Přes zbroj má oblečen rozepnutý krátký rudý textilní kabátec, lemovaný černou kožešinou. Jeho kůň s modrobíle kolorovaným postrojem a světle hnědými oblouky sedla je vyveden v šedé barvě, přecházející na hřívě a ohonu do tmavšího odstínu. Levý jezdec nese o něco lehčí zbroj, neboť plátová ochrana paží, krku, zad a zadních stran nohou je nahrazena kroužkovou brní a hlavu jezdce chrání místo uzavřené přilby železný klobouk. Jasně patrné jsou cípy (pachy) připnutých rukávů či snad cípy bílého bohatě vykrajovaného pláštíku, mající čistě ozdobnou funkci.

Těžkooděnec je zpodobněn v pozici při útoku se skloněným kopím podél štítu, dále výzbroj doplňuje dýka a jednoruční meč. Jeho kůň je kolorován jako hnědák, vybavený pro ochranu plátovou čelní maskou, tzv. šafronem. Plece a zadní část koně kryjí světle hnědé, bíle lemované prvky, u nichž není jasné, zda je autor figurky zamýšlel jako variantu ozdobné čabraky nebo jako koňskou zbroj. Podobně je kolorováno i sedlo. U obou jezdců dominuje především stříbrošedá metalická barva kovových plátů a zbraní, doplněná místy o hnědé odstíny kožených prvků výstroje a násady kopí. Ke znázornění kroužkové brně byl použit odstín modrošedé barvy. Celek uzavírá černá barva kopyt. Jeden z podstavců je vybarven šedě, druhý zůstal nekolorován.

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století.

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…