Těžkoodění jezdci z 12. století

Těžkoodění jezdci z 12. století

V roce 1126 vyvrcholilo soupeření o český knížecí stolec mezi Soběslavem I. a Otou II. Olomouckým. Předchozí kníže Vladislav přenechal nástupnictví Soběslavovi, čímž ovšem došlo k porušení seniorátu, neboť knížetem se měl stát jakožto nejstarší mužský Přemyslovec Ota. Ota nakonec uzavřel spojenectví s římským králem Lotharem III. a spolu s jeho vojskem vytáhl do Čech. Soběslav však byl zpraven o jejich pohybech a nepřátelské vojsko napadl 18. února 1126 u Chlumce na úpatí Krušných hor. Bitva skončila porážkou Lotharova vojska a smrtí Oty, zatímco Lothar se se zbytkem sil ocitl v obklíčení. Soběslav římského krále prozíravě propustil a do budoucna s ním uzavřel spojenectví.

Figurky představují momentálně opěšalé těžkooděné jezdce z období 12. století. Jezdci jsou oděni v kroužkové zbroji, pokrývající celé tělo, avšak přes kroužkové kapuce zbrojí nemají nasazené přilby – ty by pro toto období byly buď hrncovité s obličejovou maskou (tzv. kaloty), nebo by byly kónické s nánosníkem. Oba těžkooděnci mají meče, jeden jej má zavěšený u pasu, druhý jej drží v pravici opřený hrotem o zem. Jeden z těžkooděnců má přes zbroj modrý látkový přehoz (varkoč) a v levé ruce drží modrou korouhev se dvěma bílými pruhy. Druhý těžkooděnec má přes zbroj černý varkoč a na zádech pověšený červeno-černě čtvrcený mandlový štít.

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století.

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…