Těžkoodění jezdci z počátku 16. století  

Těžkoodění jezdci z počátku 16. století  

Italské války, probíhající s přestávkami od roku 1495 do roku 1559, měly mnoho účastníků, avšak hlavními protihráči zde byli Habsburkové a králové Francie, kteří se snažili o vzájemné oslabení toho druhého a o co největší politické a územní zisky na Apeninském poloostrově. Do tohoto období spadá také tzv. druhá italská válka z let 1499−1501, v níž se střetl milánský vévoda Lodovico Sforza s francouzským králem Ludvíkem XII., podporovaným italskou protisforzovskou opozicí.  Válka skončila po vzájemném přebírání kontroly nad Milánem bitvou u Novary v roce 1500, kde Ludvík XII. definitivně zvítězil a vévoda Lodovico se stal jeho zajatcem. 

Figurky představují těžkooděné jezdce v tzv. italské plátové zbroji přelomu 15. a 16. století. První jezdec má tzv. límcovou přilbu s bílým chocholem, přes rameno má položené jezdecké kopí, meč u pasu a zelenou suknici. Plátová zbroj jeho koně je částečně malovaná červeně, uzda a řemení jsou modré. Druhý jezdec má přilbu zvanou armet s chocholem z rovných bílých per na temeni a žlutým peřím v týle, fialovou suknici a tasený meč v pravici. Řemení a uzda jsou zelené. Na hrudním plátu jeho koně je malovaný motiv bílého kříže na červeném poli (kříž sv. Michala), který byl ve středověku a raném novověku univerzálním rozlišovacím znakem vojsk francouzských králů. 

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století. 

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…