Vzpomínka na Bitvu u Caporetta

Vzpomínka na Bitvu u Caporetta

Snímek zachycující slavnostní události u jedné z rakousko-uherských jednotek v poli v druhé polovině roku 1917. Jedná se o období okolo nejslavnější ofenzivy rakousko-uherské armády na italské frontě.

Dne 24. října 1917 zahájila rakousko-uherská armáda, za podpory německé armády, ofenzívu proti italským silám, která vešla do dějin jako Bitva u Caporetta, známá také jako Průlom u Caporetta nebo dvanáctá bitva na Soči. Útok byl veden v severněji položeném úseku sočské fronty mezi Bovcem (Flitsch) a Tolminem proti italskému silně opevněnému masivu. Rakouský útok začal plynovým útokem a silnou dělostřeleckou palbou, který měl eliminovat nepřítele v kavernách. Tato palba trvala od dvou do osmi hodin ráno, následně vyrazila rakouská pěchota do útoku.

Tento masivní a dobře plánovaný útok vedl k proražení italské fonty, kdy se během čtyř dnů podařilo proniknout tak hluboko, že se italská obrana zhroutila a Italové se dali nejdříve na ústup, který se následně změnil v úprk.

Rakousko-uherské síly tak zaznamenaly velký úspěch, prakticky se jim povedlo zničit dvě italské armády, zajmout okolo 300 000 vojáků a získat ohromné množství vojenského materiálu. Do 4. listopadu 1917 dosáhly rakousko-uherské a německé jednotky řeky Tagliamenta a 10. listopadu stanuly na břehu řeky Piavi, kde Italové za vydatné podpory jejich spojenců jejich postup zastavili.

Snímek byl do podsbírky Vojenského historického ústavu Praha získán v roce 2012.

 

AktuálněArmádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

Armádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

22. 03. 2023
  Do zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov zavítaly od jeho znovuotevření 28. října…
Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

20. 03. 2023
Činnost vojenského zpravodajství z období mezi dvěma světovými válkami je tradičně spojována především…
Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

16. 03. 2023
Dějiny československého odboje v letech první světové války skýtají bezpočet pozoruhodných příběhů. Jeden…
Minutovník cesty do nacistického pekla

Minutovník cesty do nacistického pekla

13. 03. 2023
Středa 15. března 1939 vstoupila do našich dějin jako počátek jednoho z nejčernějších…
Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

07. 03. 2023
V pondělí 8. března 1943 se u ukrajinské obce Sokolovo poprvé dostala československá…