Začátek Karpatsko-dukelské operace – 8. září

Začátek Karpatsko-dukelské operace – 8. září

Snímek zachycuje vztyčení hraničního sloupu na československo-polské hranici příslušníky 1. čs. armádního sboru. Na samém počátku vypuknutí Slovenského národního povstání Němci odzbrojili dvě slovenské divize, jež měly otevřít cestu spojeneckým vojskům přes Dukelský průsmyk na Slovensko. Cesta přes Karpaty byla obsazena německými a maďarskými jednotkami, přes které se na pomoc povstání musely probít sovětské a československé síly. Karpatsko-dukelskou operaci měli provést vojáci Koněvova 1. ukrajinského frontu, k němuž patřil i 1. čs. armádní sbor s podporou 4. ukrajinského frontu. Příprava operace byla uspěchaná, hlavní útok měl vést ve směru Dukla – Dukelský průsmyk – Prešov. Operace začala 8. září 1944. Postupující spojenecké jednotky hned ze začátku utržily těžké ztráty, ukázalo se, že překonat úpornou německou obranu hlubokou až 50 km bude velice složité.

I přes uspěchanou přípravu operace sovětské a československé síly za těžkých ztrát postupovaly. Do historie se nesmazatelně zapsala místa jako Kóta 534, Hyrowa Hora nebo na slovenské straně Údolí smrti. Dne 20. září bylo osvobozeno město Dukla, téhož dne 1. gardová armáda dosáhla čs. hranice a 21. září osvobodila slovenský Kalinov. Příslušníci 1. čs. armádního sboru 6. října 1944 překročili československou hranici, ovládli Dukelský průsmyk a jako první obec osvobodili Vyšný Komárnik. Přestože útok na Dukle vázal značné německé síly, bylo koncem října Slovenské národní povstání poraženo, a v dané situaci nebylo nutno trvat na neustálém pokračování v postupu na Slovensko. 28. října tak přešla československá a sovětská vojska účastnící se Karpatsko-dukelské operace dočasně do obrany.

Snímek byl do podsbírky Vojenského historického ústavu Praha získán před rokem 1989

AktuálněVšechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…
Veteráni prvního českého praporu UNPROFOR převzali na Vítkově pamětní odznak

Veteráni prvního českého praporu UNPROFOR převzali na Vítkově pamětní odznak

22. 09. 2023
V Národním památníku na Vítkově se v pátek 22. září 2023 uskutečnilo slavnostní…
Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

21. 09. 2023
V sobotu 23. září bude Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou…