Zvonková hra

Zvonková hra

Zvonková hra je bicí hudební nástroj, který spadá do kategorie tzv. idiofonů, kdy zvuk těchto nástrojů nevzniká rozechvěním membrány, jak je tomu např. u klasických bubnů, ale chvěním vlastního tělesa nástroje. Díky tomuto principu se rovněž mohou nazývat nástroji samozvučnými. Zvonková hra pochází z ostrovů v jihovýchodní Asii, odkud byla v 17. století přenesena do Evropy holandskými kolonisty. V orchestru a hudební praxi se začala vyskytovat o století později.

Instrument na fotografii patří mezi nejmenší používané orchestrální zvonkové hry, tzv. metafolony. Těleso nástroje tvoří dřevěné otevíratelné rámové pouzdro, na kterém jsou podle klaviaturního uspořádání umístěny obdélníkové kovové destičky. Pomocí spodní řady se hrají celé tóny a prostřednictvím horních destiček se dociluje hraní půltónů. Rozechvívání destiček se děje úhozem kuličkových nebo kladívkových paliček držených v rukách. Tónový rozsah tohoto nástroje je dvou oktávový. Notace je v klíči houslovém.

Prezentovaný exponát byl původně majetkem dnes již zrušené Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem. Do sbírky Vojenského historického ústavu Praha se dostal převodem ze Základny neopravovaného materiálu v Brně v roce 2009.

AktuálněTragický osud Lidic

Tragický osud Lidic

09. 06. 2023
Devátého června 1942 měl Reinhard Heydrich v Berlíně honosný pohřeb. Nacisté však…
V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…