Meteorologie

Anemometr ruční vířivý Typ 950

Anemometr ruční vířivý Typ 950

K nejrozšířenějším meteorologickým přístrojům na našich letištích a meteorologických pracovištích patřil koncem minulého století ruční anemometr typu…
...

Wigandův zákaloměr

Wigandův zákaloměr

Poměrně dlouho se vědci dohadovali, jak měřit stupeň zakalení vzdušniny při meteorologických pozorováních. S řešením přišel na…
...

Anemometr Daloz

Anemometr Daloz

Základem řady ručních anemometrů, to jest přístrojů pro měření síly větru, byl většinou miskový Robinsonův kříž, který…
...

Meteorologická stanička GP

Meteorologická stanička GP

K rychlému orientačnímu určení tendence vývoje počasí sloužila v padesátých letech minulého století malá sovětská stanička, udávající…
...

Letecký barograf E. Scholz HS 1

Letecký barograf E. Scholz HS 1

Letecký barograf byl přístroj určený k zaznamenávání relativní výšky letu, pracující na principu roztahování Vidieho barometrických krabic…
...

Precision Aneroid Negretti & Zambra

Precision Aneroid Negretti & Zambra

Pro opravdu velmi přesné, ale přitom jednoduché měření tlaku vzduchu vyráběla v první polovině dvacátého století londýnská…
...

Meteorologická souprava MET-CH

Meteorologická souprava MET-CH

  Meteorologická souprava MET-CH byla používaná od konce padesátých let minulého století našim chemickým vojskem a Civilní…
...

Aneroid Fuess

Aneroid Fuess

  Pro jednoduché a přesné měření atmosférického tlaku vzduchu byl za 2. světové války používán německý meteorologický…
...

Augustův psychrometr s nomogramem

Augustův psychrometr s nomogramem

  Augustův psychrometr bylo zařízení pro zjišťování relativní vlhkosti vzduchu a skládalo se ze dvou stejných staničních…
...

Polní meteorologická stanice PMK

Polní meteorologická stanice PMK

  Sovětská přenosná polní meteorologická stanice PMK (pochodnnyj meteorologičeskij komplet) byla určená ke zjišťování směru a síly…
...

Automatická radiosonda DFR – Mars 32 K

Automatická radiosonda DFR – Mars 32 K

  Automatická radiosonda DFR – Mars 32 K byla určená k měření povětrnostních prvků ve volné atmosféře…
...

Letecký barograf Richard

Letecký barograf Richard

  Jules Richard (1848–1930) byl francouzský vynálezce, fotograf a jemný mechanik, který si nechal již v roce…
...

Aneroid Metra 836

Aneroid Metra 836

  Pro přesné a jednoduché měření atmosférického tlaku vzduchu byl v minulosti často používán přístroj vinohradské firmy…
...

Anemometr N 188 A

Anemometr N 188 A

  Anemometr N 188 A byl určen k měření aktuální síly větru současně s možností signalizace dvou…
...

Polní hypsometr

Polní hypsometr

  Hypsometr, neboli termobarometr byl velmi jednoduchý přístroj na měření atmosférického tlaku vzduchu. Ve válečných polních podmínkách…
...

Model průběhu okluzní fronty

Model průběhu okluzní fronty

  Názorný model objasňující průběh spojení studené a teplé fronty v okluzní na synoptické mapě Evropy. Na…
...

Pilotovací teodolit Hahn-Goerz

Pilotovací teodolit Hahn-Goerz

  Tento přístroj sloužil k pilotování meteorologických balonů při určování směru a síly větru ve výšce. Operátor…
...

Ombrograf Ganser

Ombrograf Ganser

  Registrační srážkoměr (ombrograf) byl přístroj umožňující zjistit časový průběh deště a jeho intenzitu. Takzvaný Hellmanův ombrograf…
...

Prachoměr Owens-Běhounek

Prachoměr Owens-Běhounek

  Prachoměry sloužily k zjišťování počtu kondenzačních jader v ovzduší, to jest mikroskopických částic, na kterých se…
...

Barograf Paulin

Barograf Paulin

  Horizontální barograf Paulin byl přístroj určený k zaznamenávání změn tlaku vzduchu v průběhu delšího časového období.…
...

Heliograf Campbell-Stokesův, výr. č. A 317

Heliograf Campbell-Stokesův, výr. č. A 317

  Kdo v minulosti navštívil některou stanici měřící meteorologické údaje, zcela jistě zaregistroval zvláštní přístroj připomínající magickou…
...

Balónový meteorograf Bosch & Bosch, výr. č. 2732

Balónový meteorograf Bosch & Bosch, výr. č. 2732

Ve sbírkách fondu meteorologie se nachází zajímavý přístroj, který sloužil k zaznamenávání více parametrů okolní vzdušniny při…
...

Staniční budka z Klementina

Staniční budka z Klementina

Dne 23. března si připomínáme Světový meteorologický den. V tento den začala platit v roce 1950 úmluva,…
...

1 2 3