Stejnokroje a výstroj

Ozdobná pokrývka na stolek, Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol.

Ozdobná pokrývka na stolek, Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol.

Během své předválečné vojenské služby zhotovil tuto pokrývku ze 728 kousků vlněného výložkového a stejnokrojového sukna krejčí…
...

Klobouk Karla Jindřicha Procházky, 50. léta 20. století.

Klobouk Karla Jindřicha Procházky, 50. léta 20. století.

Mezi méně známé kapitoly protikomunistického odboje patří činnost Czechoslovak Intelligence Office ve Velké Británii. Tento úřad vznikl…
...

Britská tropická přilba, 1920

Britská tropická přilba, 1920

Během návratu československým legionářů z ruského Vladivostoku do vlasti navštívili vojáci celou řadu míst, ale i rozdílných…
...

Tropický klobouk, Francie, 40. léta 20. století

Tropický klobouk, Francie, 40. léta 20. století

Když byl v roce 1958 uveden do kin celovečerní film Černý prapor, široká veřejnost se mohla poprvé…
...

Župan Josefa Valčíka

Župan Josefa Valčíka

Josef Valčík se po ukončení obecné školy vyučil koželuhem u firmy Baťa. V roce 1936 nastoupil presenční…
...

Čepice Jana Kubiše

Čepice Jana Kubiše

Parašutisté Zvláštní skupiny D působili v operacích na území protektorátu v civilním oděvu. Jednotlivé součástky byly pečlivě…
...

Oblek Jana Kubiše, 1942

Oblek Jana Kubiše, 1942

Jan Kubiš byl během útoku na Heydricha, který provedl s Josefem Gabčíkem dne 27. května 1942, oděn…
...

Blůza nadporučíka pěchoty Adolfa Opálky, Velká Británie, 1942

Blůza nadporučíka pěchoty Adolfa Opálky, Velká Británie, 1942

Před 78 lety svedlo sedm československých parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje svůj poslední boj. Nejvyšší hodnost…
...

Označení četaře aspiranta, Československo, 1933

Označení četaře aspiranta, Československo, 1933

Odznaky frekventantů pro výchovu důstojníků byly zřízeny Věcním věstníkem MNO č. 471 z roku 1922. Frekventanti nosili…
...

Přilba pro výsadkáře, Velká Británie, 40.- 80. léta 20. století

Přilba pro výsadkáře, Velká Británie, 40.- 80. léta 20. století

Před čtyřiceti lety propukl v Jižním Atlantiku velmi nepravděpodobný konflikt mezi Argentinou a Velkou Británií o zdánlivě nevýznamné…
...

Rakousko-uherská sumka z náhradního materiálu, 1917

Rakousko-uherská sumka z náhradního materiálu, 1917

Z důvodů šetření důležitých surovin se v polovině 1. světové války většina armád uchýlila k výrobě výstroje…
...

Čepice důstojníka 1. čs. armádního sboru, 1943

Čepice důstojníka 1. čs. armádního sboru, 1943

Stejnokroje pro důstojníky československých jednotek v SSSR měly poměrně rozmanitou podobu. Jednou z typických pokrývek hlavy a…
...

Československá čepice 60, 1963

Československá čepice 60, 1963

Na počátku 60. let došlo v Československé lidové armádě k zavedení nového polního stejnokroje, který měl splňovat…
...

Australský klobouk, 1968

Australský klobouk, 1968

V souvislosti s nasazením australských vojáků ve vietnamské válce došlo k postupnému vývoji stejnokrojů a výstroje vhodných…
...

Košile kapitána britské armády, 1944

Košile kapitána britské armády, 1944

Armády tradičně působící v extrémních klimatických podmínkách musely pochopitelně přizpůsobovat prostředí i své stejnokroje. Košile britského tropického…
...

Americká polní láhev, 1966

Americká polní láhev, 1966

Součástí nově zaváděného nosného systému M1956 americké armády bylo i pouzdro na polní láhev. Bylo vyrobeno z…
...

Blůza brigádního generála Prokopa Kumpošta, Československo, 1945

Blůza brigádního generála Prokopa Kumpošta, Československo, 1945

Jednou z významných postav počátků československého zahraničního odboje v letech II. světové války byl čs. vojenský atašé…
...

Americká tropická blůza s maskovacím potiskem, 1968

Americká tropická blůza s maskovacím potiskem, 1968

Americká armáda v souvislosti s válkou ve Vietnamu zavedla koncem šedesátých let nový stejnokroj do tropických podmínek…
...

Čs. blůza majora konceptní služby, 30. léta 20. století

Čs. blůza majora konceptní služby, 30. léta 20. století

V československé meziválečné armádě byli gážisté (rotmistři, důstojníci a generálové) rozděleni do dvou hlavních skupin – zbraní…
...

Československá čepice nadporučíka letectva, 1937

Československá čepice nadporučíka letectva, 1937

Jednou z nejtypičtějších součástí důstojnického stejnokroje československé armády ve 30. letech byla tuhá vycházková čepice s nízkým…
...

Československá blůza podporučíka pěšího pluku 30, 30. léta 20. století.

Československá blůza podporučíka pěšího pluku 30, 30. léta 20. století.

Absolventi škol pro důstojníky v záloze získávali v československé armádě hodnost podporučíka. Následně tak mohli, v nejnižší…
...

Límcové označení generála intendantstva, Československo, 1920

Límcové označení generála intendantstva, Československo, 1920

Důležitou součástí československé předválečné armády byly tzv. služby, tedy složky zajišťující nejrůznější zdravotnické, právní, ale i zásobovací…
...

Britská ocelová přilba Mk. II, 1942

Britská ocelová přilba Mk. II, 1942

Od léta 1941 probíhal ve Skotsku pro vybrané československé vojáky kurs útočného boje. Malé skupiny mužů nacvičovaly…
...

Odznak pro parašutisty, 1941

Odznak pro parašutisty, 1941

Od začátku května do poloviny července 1941 proběhlo ve Velké Británii pět samostatných parašutistických kursů pro československé…
...

1 2 3 30