Sbírka exponátů

V tomto přehledu jsou jednotlivé exponáty seřazeny chronologicky, podle data jejich zveřejnění – toto zveřejnění není zcela totožné s jejich zobrazením na hlavní stránce v konkrétní den.

Cíleně a přesněji lze hledat exponáty podle jejich zařazení do konkrétní podsbírky – jedná se o podsbírky jako např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Pistole a revolvery, Varia atd. V takovém případě klikněte na tento odkaz Exponáty dne – tematická sbírka.

02 Mušketa s doutnákovým zámkem, počátek 17. století

02 Mušketa s doutnákovým zámkem, počátek 17. století

Pěchota se v období třicetileté války podle výzbroje a způsobu boje dělila na mušketýry a pikenýry. Mušketýr…
...

04 Přední díl husarského kyrysu, Polsko, 1. polovina 17. století

04 Přední díl husarského kyrysu, Polsko, 1. polovina 17. století

Husaria, polská těžká jízda, byla zejména v 17. století elitní vojenskou jednotkou východoevropských bojišť. Husarská zbroj sestávala…
...

01 Jezdecký meč, kolem 1610

01 Jezdecký meč, kolem 1610

V průběhu 2. poloviny 16. století se výrazněji prohloubil rozdíl mezi vojenskou a civilní zbraní. Současně s…
...

06 Štít typu kalkan, Osmanská říše 17. století

06 Štít typu kalkan, Osmanská říše 17. století

V celé osmanské armádě se těšily nesmírné oblibě kruhové štíty, vyráběné z nejrůznějších materiálů – z kůže, mědi, oceli, bronzu.…
...

05 Kompozitní luk, Osmanská říše, 17. století

05 Kompozitní luk, Osmanská říše, 17. století

Kompozitní reflexní (zvratný) luk se stal velmi oblíbenou a značně rozšířenou zbraní východoevropských a asijských armád. Oproti…
...

05 Přední díl kanelovaného kyrysu pro pěšího žoldnéře, Německo, kolem 1520

05 Přední díl kanelovaného kyrysu pro pěšího žoldnéře, Německo, kolem 1520

Na konci 15. století se objevily první typicky renesanční zbroje, tzv. maxmiliánské. Na jejich vývoji se podepsalo…
...

03 Uzavřená útočná přilba, Německo, 1. polovina 16. století

03 Uzavřená útočná přilba, Německo, 1. polovina 16. století

Útočné přilby se staly nejrozšířenějším typem přileb žoldnéřské jízdy a pěchoty v 16. a 17. století. Vyvinuly se…
...

06 Pistole s kolečkovým zámkem, Norimberk, konec 16. století

06 Pistole s kolečkovým zámkem, Norimberk, konec 16. století

Jezdecké pistole s kolečkovým zámkem, jejichž dřevěná rukojeť je zakončena mohutnou kulovitou hlavicí, jsou nazývány „puffer“. Ve…
...

03 Morion, Nuremberg, late 16th century

03 Morion, Nuremberg, late 16th century

One of the most widespread helmets of the 16th and 17th centuries was the morion, used mainly…
...

03 Schiavona, konec 16. století

03 Schiavona, konec 16. století

Schiavona, známá ze 17. století, se vyvinula ze starších mečů, jejichž hromadná produkce v 15. století umožnila…
...

06 Bojové kladivo, počátek 16. století

06 Bojové kladivo, počátek 16. století

Válečné (bojové) kladivo, ovládané jednou rukou, se ve vybavení jízdního bojovníka vyskytovalo již od 13. století. Častější…
...

03 Končíř, 1. polovina 16. století

03 Končíř, 1. polovina 16. století

Historii tohoto druhu meče můžeme vystopovat až do 14. století. Čepel bývala většinou trojhranného nebo kosočtvercového průřezu.…
...

08 Badelaire, F. Gelfo, Brescia, kolem 1530

08 Badelaire, F. Gelfo, Brescia, kolem 1530

Badelaire (také Falcione nebo Falchion) se stal typickou zbraní renesanční Itálie. Svým tvarem navazoval na starší typ…
...

01 Dvouruční meč, Německo, 2. polovina 16. století

01 Dvouruční meč, Německo, 2. polovina 16. století

Historie dvouručního meče sahá asi do počátku 14. století. Vyvinul se zřejmě z meče pro jeden a…
...

15 Puška s doutnákovým zámkem, Německo, kolem 1550

15 Puška s doutnákovým zámkem, Německo, kolem 1550

Pušky s doutnákovým zámkem byly v naprosté většině zbraněmi vojenskými. Vznikly však i některé civilní zbraně tohoto…
...

08 Rapír, Itálie, kolem 1620

08 Rapír, Itálie, kolem 1620

Již v 15. století se šermířský souboj ojediněle vyskytoval ve Španělsku a ve Francii. V první polovině…
...

01 Rapír se zvoncovým košem, Španělsko, 17. století

01 Rapír se zvoncovým košem, Španělsko, 17. století

Kord nebo rapír se zvoncovým košem je posledním významným vývojovým typem této zbraně. Španělští mistři jej vytvořili…
...

08 Hruškový morion, Itálie, kolem 1590

08 Hruškový morion, Itálie, kolem 1590

Jednou z nejrozšířenějších přileb 16. a 17. století se stal morion, kterým byly vyzbrojeny převážně oddíly pěších…
...

06 Uzavřená jezdecká přilba, Itálie (Milán, Pompeo della Cesa), 1595−1600

06 Uzavřená jezdecká přilba, Itálie (Milán, Pompeo della Cesa), 1595−1600

Jezdecká límcová přilba zdobená leptem a zlacením. Zvon přilby má kulovitý tvar s téměř neznatelným hřebenem. Hledí…
...

05 Bojová sekera, 2. polovina 15. století

05 Bojová sekera, 2. polovina 15. století

Specifický typ pěchotní válečné sekery z druhé poloviny 15. století představuje zbraň kombinovaná s kladivem, v němčině…
...

03 Meč, střední Evropa, 2. polovina 16. století

03 Meč, střední Evropa, 2. polovina 16. století

Současně s tím, jak se záštita jezdeckých mečů měnila a rozvíjela, začala se rukojeť krátit, bývala často…
...

11 Trojhlavňová puška s doutnákovým zámkem, severní Itálie, kolem 1500

11 Trojhlavňová puška s doutnákovým zámkem, severní Itálie, kolem 1500

Velmi unikátní zbraní ve sbírkách Vojenského historického ústavu je krátká, tříhlavňová puška s doutnákovým zámkem, který však…
...

06 Bojový cep, Čechy, 15. století

06 Bojový cep, Čechy, 15. století

Bojový cep patří mezi skupinu chladných zbraní, které vznikaly improvizací v případě nouze. Jedná se o zemědělský…
...

03 Šalíř, Německo, kolem 1480

03 Šalíř, Německo, kolem 1480

Ukázka německého typu šalíře s pevným hledím z druhé poloviny 15. století. Tento typ se vyvinul ze…
...

1 245 246 247 248 249 254