Galský kohout a český lev: slovem a obrazem o vojenských vztazích Francie a Československa

Galský kohout a český lev: slovem a obrazem o vojenských vztazích Francie a Československa

15. 01. 2012

Vojenský historický ústav Praha připravil reprezentativní publikaci o československo-francouzských vojenských vztazích v první polovině dvacátého století, která navazuje na úspěšnou výstavu v Paříži.

V roce 2008 se v prostorách Musée de l´Armée, ve slavné pařížské Invalidovně, konala výstava Francie a Československo v letech 1914-1945, která nesla podtitul Léta nadějí, zkázy a bojů na společných frontách. Ten samý název nese i nyní vydávaná, téměř třísetstránková publikace, která výstavu převádí do knižní podoby a dále ji rozvíjí.

Česko-francouzské, resp. československo-francouzské vojenské vztahy patřily v daném období k mimořádně intenzivním. Francie byla v meziválečném období naším hlavním spojencem a z jejích vojenských zkušeností také v mnohém čerpala nově vznikající československá armáda. Velice čilé byly i politické či kulturní vztahy mezi oběma státy. Materiálu pro výstavu a knihu bylo mnoho. Autorovi publikace, PhDr. Karlu Strakovi Ph.D, se podařilo do knižní podoby zdařilým způsobem přenést především početný obrazový materiál, který byl na výstavě prezentován před mezinárodní veřejností. Čtenář v knize proto najde desítky dobových fotografií, kreseb, dokumentů a dalších materiálů, z nichž si dokáže udělat zcela přesný obrázek o šíři a hloubce vzájemných vztahů. V drtivé většině jde o mimořádné exponáty VHÚ Praha.

Publikace je pojata jako trojjazyčná, veškeré texty jsou v češtině, francouzštině a také angličtině. Vedle hlavních statí tvoří důležitý textový prvek knihy i početné medailony těch osobností, které utvářely československo-francouzské vztahy. Počínaje politiky T. G. Masarykem, E. Benešem, M. R. Štefánikem, přes umělce a vojáky zároveň – Františka Kupku, Otto Guttfreunda, Vojtěcha Preissiga, až po vysoké vojenské představitele francouzské i československé generality či jednotlivé vojáky, především letců bojujících ve Francii v roce 1940.

Kniha je stejně jako výstava rozčleněna na tři hlavní oddíly. V prvním – Na společné frontě – je zachyceno období první světové války, zároveň jsou zde ale nastíněny i počátky česko-francouzských vztahů, které se významněji začínají rozvíjet v polovině 19. století. Za pozornost určitě stojí nejen snímky z frontového života českých dobrovolníků, ale i některé válečné kresby malíře Františka Kupky, který za první světové války působil jako dobrovolník v Cizinecké legii, konkrétně v rotě „Nazdar“.

Druhá část nazvaná Meziválečné naděje mapuje léta 1918 až 1938 a je nejrozsáhlejší. Velká pozornost je věnována generálu Maurice Pellému, který v roce 1919 působil jako náčelník Francouzské vojenské mise v Československu a zároveň byl jmenován náčelníkem československého Generálního štábu, jehož budování řídil. Generál je ve své vlasti dodnes velice váženou osobností dějin francouzského vojenství. K unikátním patří třeba Pelléovy kresby z jeho skicáře – prozrazují generálův velice slibný kreslířský talent. Vedle těchto ryze osobních dokumentů nabízí kniha i reprodukce zcela zásadních politických listin, které utvářely dějiny: jde v prvé řadě o reprodukce jednotlivých listů Mnichovské dohody ze září 1938.

Třetí část knihy má název Za společným vítězstvím. Jedna z jejích kapitol se věnuje popisu formování československých jednotek ve Francii v letech 1939-1940 a jejich nasazení na frontě, další pak líčí jejich přímé boje s nacistickými vojsky v létě roku 1940. Je zde také významným způsobem zachyceno působení československých pilotů na francouzském území; titíž letci se posléze zapojili, už coby příslušníci RAF, do bitvy o Británii. Závěrečná část knihy zobrazuje největší bojovou činnost československých pozemních jednotek v západní Evropě: obléhání přístavu Dunkerque Československou samostatnou obrněnou brigádou.

Jak píše v úvodu Karel Straka, „výstava i tato kniha představují renesanci muzejního vyjádření vztahů obou zemí v moderních dějinách… Přáním autorů této publikace je, aby se stala poctou práce jejich předchůdců, odborníků někdejšího Památníku osvobození, na který dnes navazuje Vojenský historický ústav Praha. V období mezi dvěma světovými válkami zanechali jako první stopy novodobého československého vojenského muzejnictví na území Francie.“

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…