GRANIT-86, cvičení vojsk protivzdušné obrany a letectva armád států Varšavské smlouvy

GRANIT-86, cvičení vojsk protivzdušné obrany a letectva armád států Varšavské smlouvy

30. 03. 2023

Jedním z hlavních úkolů Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy ve výcvikovém roce 1985/86 bylo cvičení vojsk protivzdušné obrany a letectva armád států Varšavské smlouvy na západním válčišti. Cvičení pod názvem GRANIT-86 proběhlo od 2. do 7. dubna 1986 na území Československa, Polska, Německé demokratické republiky, v západní části Sovětského svazu a v Baltském moři.

 

Hlavním obsahem cvičení bylo převedení vojsk z mírového stavu na válečný, plánování a řízení protivzdušné operace, odrážení útoku nepřítele ze vzduchu a reálná činnost vojsk. Cvičení GRANIT-86 bylo prověrkou připravenosti velitelů, štábů a vojsk k organizování a vedení bojové činnosti vojsk protivzdušné obrany státu (PVOS), vojska protivzdušné obrany Západního vojenského okruhu a stíhacího letectva 10. letecké armády v rámci jednotného systému protivzdušné obrany členských států Varšavské smlouvy se soudobými nepřátelskými prostředky vzdušného napadení.

Řídícím cvičení byl Hlavní velitel Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy maršál V. G. Kulikov. Zástupcem řídícího cvičení pro Československou lidovou armádu (ČSLA) se stal 1. zástupce ministra národní obrany genplk. Karel Rusov. Pro PVOS a letectvo byl jeho zástupcem velitel letectva-zástupce ministra národní obrany genpor.

Jozef Remek a pro vojsko protivzdušné obrany pozemního vojska náčelník Správy vojska protivzdušné obrany Federálního ministerstva národní obrany genpor. Karol Seneši. Zástupcem Hlavního velitele Spojených ozbrojených sil na západním válčišti byl určen náčelník Správy bojové přípravy-zástupce ministra národní obrany genplk. Miloslav Zíka. Ředitelství cvičení bylo umístěno ve vojenských objektech ve Staré Boleslavi, kde se nacházelo i tehdejší Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu.

Jak zdokonalit velení

Pro cvičení bylo stanoveno téma „Organizace a vedení protivzdušné operace při odrážení agrese protivníka na západním válčišti“. Jeho cílem bylo zdokonalit velení vojskům při jejich skrytém přechodu z mírového stavu na válečný a vedení bojové činnosti v podmínkách použití vysoce přesných zbraní a prostředků radioelektronického boje (REB) nepřítelem. Velitelé a štáby měli získat zkušenosti v organizaci protivzdušné operace a v součinnosti mezi silami protivzdušné obrany států Varšavské smlouvy, vojskem protivzdušné obrany pozemního vojska a frontovým, případně námořním, letectvem.

Za Československou lidovou armádu se cvičení zúčastnily velitelství PVOS se všemi svazky a útvary, operační skupiny velitelství Západního vojenského okruhu, 1. armády a 10. letecké armády a záložní štáb protiletadlové raketové brigády.

Mimo výcvikový plán byly na cvičení přítomny operační skupiny některých vševojskových svazků stálé bojové pohotovosti (2., 19., 20. motostřelecká divize a 1. tanková divize). Z vojskové protivzdušné obrany byly na cvičení její štáb Západního vojenského okruhu, 1. armády a skupiny výše zmíněných vševojskových svazků s četami radiolokačního průzkumu. Částečně byla vyvedena vojska 82. protiletadlové raketové brigády přikrývající velitelství frontu, 171. protiletadlového raketového pluku chránící 1. armádu a protiletadlových raketových pluků 2., 19., 20. motostřelecké divize a 1. tankové divize.

Z raketového vojska a dělostřelectva se na cvičení GRANIT-86 podílely s jedním oddílem 321. těžká dělostřelecká brigáda určená pro 1. armádu a 311. těžká dělostřelecká brigáda rovněž s jedním oddílem spadající pod velitelství frontu.

Za letectvo byly na cvičení 1. stíhací letecká divize 10. letecké armády, 1. středisko bojového velení letectva (velitelství vojskového letectva 1. armády) a roj vrtulníků radioelektronického boje od 31. smíšené letky velení a průzkumu.

Celkem se cvičení zúčastnilo přes 23 000 vojáků z toho okolo 16 000 vojáků základní služby, 163 letadel, 3 vrtulníky, 61 protiletadlových raketových kompletů, 8 odpalovacích zařízení operačně-taktických raket, 227 radiolokačních prostředků, 23 prostředků REB a 135 protiletadlových dělostřeleckých kompletů a značné množství automobilní techniky.

Příprava

V přípravném období na přelomu roku 1985/86 byly u protivzdušné obrany státu provedeny dvoustupňové štábní nácviky se zaměřením na zaujímání míst velení a na vedení bojové činnosti s využitím automatizovaného systému velení.

V prosinci 1985 provedlo velitelství 10. letecké armády nácvik zaujetí polních míst velení a procvičovalo prohloubení součinnosti letectva frontu a vojskové protivzdušné obrany proti prostředkům vzdušného napadení ve společných prostorech odpovědnosti. V lednu 1986 pak bylo provedeno další přípravné cvičení v terénu se spojovacími prostředky s částečným vyvedením vojsk divizí PVOS.

Protiletadlové raketové vojsko procvičovalo ničení prostředků vzdušného napadení na přízemních, malých a stratosférických výškách manévrujících cílů za radiotechnického rušení střední intenzity. Obsluhy kompletu dalekého dosahu S-200 VEGA se učily efektivně ničit cíle 1. pořadí na dalekých přístupech.

Stíhací letectvo bylo připravováno na provádění přepadů vzdušných cílů v celém rozsahu výšek a bojových možností typu letounů. Stíhací letectvo bylo v té době vyzbrojeno sovětskými stíhacími proudovými letouny MiG-21 ve verzích PF, PFM, MF a MiG-23 ML a MF.

U radiotechnického vojska byl položen důraz na radiolokační zabezpečení bojové činnosti protiletadlového raketového vojska a stíhacího letectva. Rovněž byla věnována pozornost ve vytváření jednotného systému průzkumu vzdušného nepřítele a zajištění souvislého radiolokačního pole. Dále se radiotechnické vojsko soustředilo na určování možných náletových směrů řízených střel s plochou dráhou letu, bitevních vrtulníků a provádění manévru ke zvýšení odolnosti radiolokačních a také palebných prostředků.

Tři hromadné údery

Cvičení GRANIT-86 ukázalo, že připravené plány velení ČSLA pro přechod vojsk z mírového na válečný stav byly vypracovány správně a odpovídaly reálným možnostem Československé lidové armády. Důsledně byla organizována vlastní protivzdušná obrana při vyvádění svazků a útvarů do určených prostorů.

Časové normy stanovené pro dosažení zvýšené bojové pohotovosti byly splněny u všech cvičících štábů a vojsk. U 171. protiletadlového raketového pluku a 5. protiletadlového raketového pluku byly prověřeny normy zaujetí bojové sestavy v neplánovaném terénu a také byla vyzkoušena bojová pohotovost protiletadlových jednotek 1. tankové divize vyčleňovaných do hotovostního systému PVOS.

Činnost vojsk protivzdušné obrany státu byla prováděna skrytě a nevyskytly se jevy, které by vedly k odhalení zámyslu velitele PVOS. U frontového letectva se procvičovalo skryté zaujímání bojové pohotovosti a provádění klamné činnosti.

U vojsk protivzdušné obrany frontu se uskutečnil reálný manévr velitelskými stanovišti protiletadlových raketových pluků a brigád s jejich bateriemi. Jedna letka od 8. stíhacího leteckého pluku PVOS a letka od 9. stíhacího leteckého pluku frontového letectva nacvičovaly rozptyl na operační letiště.

V další fázi cvičení se uskutečnilo provedení úderů na cíle 1. pořadí hotovostními silami a vedení boje s řízenými střelami s plochou dráhou letu. V jeho rámci provedl 251. protiletadlový raketový pluk za řízení velitele 4. armády ostré střelby na státním polygonu v Sovětském svazu. Pluk byl hodnocen „dobře“. Letectvem dvou leteckých armád Sovětské armády byly podniknuty tři hromadné údery.

Podle rozhodnutí Hlavního velitele Spojených ozbrojených sil se československé vojenské letectvo a protiletadlové raketové vojsko účastnilo 1. a 2. hromadného úderu a radiotechnické vojsko ve 3. hromadném úderu.

U protiletadlového raketového vojska PVOS byly v průběhu protivzdušné operace během tří hromadných úderů využity protiletadlové raketové komplety všech tří typů. Vzhledem k výhodnějším palebným sektorům byly účinněji využity protiletadlové raketové komplety VOLCHOV a DVINA.

Proti nejdůležitějším a nejnebezpečnějším cílům bylo použito kompletů S-200 VEGA. Během cvičení GRANIT-86 získalo velení ČSLA první teoretické poznatky o bojovém použití mobilních protiletadlových raketových kompletů S-300, které hodlalo v následujících letech pořídit pro protivzdušnou obranu státu.

Přes odhalení řady nedostatků ve velení a v součinnosti velitelství a štábů a přes nižší sladěnost uvádění vojsk do vyšších stupňů bojové pohotovosti cvičení GRANIT-86 potvrdilo, že systém protivzdušné obrany státu stejně tak jednotný systém protivzdušné obrany států Varšavské smlouvy je schopen účinně zasáhnout v počátečním období ozbrojeného konfliktu proti vzdušnému napadení nepřítele.

 

Jan Šach

AktuálněV Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…