Konzervace a restaurování předmětů pro revitalizaci expozice

Konzervace a restaurování předmětů pro revitalizaci expozice

27. 12. 2012

Postupná revitalizace stálé expozice začala úvodní částí první světové války a vzniku samostatného Československého státu. Stávající sbírkové předměty po zrušení instalace postupně prošly důkladnou očistou, případně konzervací inkriminovaných částí. Největší zásahy byly nutné v kolekcích dlouhých palných zbraní včetně bodáků, chladných zbraní, dělostřeleckého střeliva, případně puškových granátů.

U některých opakovaček z původní expozice došlo k napadení jednotlivých částí ostrůvky povrchové koroze. Ta bohužel mnohdy ulpěla i na původní cenné úpravě chemickým černěním, kterou provedl výrobce zbraně. Její odstranění bylo složitější a časově náročné, aby nedošlo k porušení okolních nezasažených ploch. Po stabilizaci a nezbytných retuších byl na veškeré kovové části naaplikován film nestékavého konzervačního přípravku, který je vhodný pro expozičně – výstavní účely. Veškeré dřevěné pažby prošly důkladnou očistou a následnou obnovou šelakovou politurou, případně voskovou směsí. Vše podle původních dobových zvyklostí.
Smyslem revitalizace, mimo současného moderního grafického pojetí bylo také výstavní prostor doplnit dalšími exponáty, které mnohdy nebyly v minulosti vůbec vystaveny. Nově vybrané zbraně měly zakonzervovaný povrch ochrannou vrstvou konzervačních vosků pro dlouhodobé deponování. Proto nejdříve prošly celkovou dekonzervací a následným procesem odstranění, případně stabilizací povrchové koroze. Největšími restaurátorskými zásahy prošlo dělostřelecké střelivo, respektive jeho školní řezy granáty kde je kombinace materiálů, konkrétně kovů se sádrovou nalakovanou částí, která imituje trhavinu. Vedle bohaté kolekce střeliva je novinkou expozice kvalitní kolekce optiky, dělostřeleckých zaměřovacích přístrojů a pomůcek. Převážná většina z nich byla v osmdesátých letech dvacátého století zakonzervována pro deponování konzervačním voskem, případně jinými, tehdy v oboru doporučenými prostředky. Podobně, jako ostatní zbraně prošly veškerými konzervačními zásahy s důrazem na zachování původních povrchů. Na dílčích konzervátorských zásazích se podíleli žáci Vyšší odborné školy grafické a střední průmyslové školy grafické, oboru konzervace a restaurování z Prahy, kteří na    restaurátorském pracovišti VHÚ zároveň zpracovávali praktickou restaurátorskou maturitní práci.

Revitalizace expozice bude pokračovat další, modernější částí a mezi tím, či spíše zároveň, nás čeká konzervace a restaurování nejstarších militarií-skvostů uměleckého řemesla pro expozici nazvanou „Císařská zbrojnice“ ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech.

Článek převzat z časopisu HAV č.2/2009

 

AktuálněVyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…