Legitimace sportovního klubu osady „KAREM“ na jméno Arnošt Hrad

Legitimace sportovního klubu osady „KAREM“ na jméno Arnošt Hrad

27. 07. 2018

Jedním z nemnoha vojáků, kteří se nesmířili s mnichovskou dohodou a odmítli opustit státní hranici, byl četař Arnošt Hrad, který se dne 3. října 1938 zastřelil při vyklízení pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“.

Arnošt Hrad (5. 4. 1914–3. 10. 1938) se narodil v pražských Bohnicích jako nejmladší ze čtyř dětí. Otec padl za první světové války na východní frontě a matka zbyla na výchovu dětí sama. Po vyučení na odborné živnostenské škole pokračovací se stal číšníkem.

Vojenskou službu nastoupil 1. října 1936 v Litoměřicích u 4. roty pěšího pluku 2. S výtečným prospěchem absolvoval poddůstojnickou školu a od září 1937 sloužil jako velitel družstva u 1. strážní roty Strážního praporu III v Králíkách. Z jeho části byl 15. ledna 1938 zřízen IV. prapor hraničářského pluku 6, ke kterému byl posléze převelen i Arnošt Hrad. Již předtím absolvoval speciální výcvik posádek těžkého opevnění a dne 16. dubna 1938 byl povýšen na četaře. Při všeobecné mobilizaci v září 1938 byl zařazen v posádce pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“, kterému velel poručík pěchoty Karel Kocián.

Po podepsání Mnichovské dohody spáchal Arnošt Hrad v době vyklízení přiděleného objektu dne 3. října 1938 sebevraždu střelou do srdce a večer téhož dne podlehl svému zranění v nemocnici v Červené Vodě. Zanechal po sobě trojici dopisů, ve kterých svůj čin vysvětloval neochotou opustit hranici odvolávaje se na svou povinnost vůči obraně vlasti a k památce svého otce padlého na východní frontě během první světové války. Dopisy byly určeny matce, veliteli a podřízeným. Smuteční akt se stal tichou demonstrací nesouhlasu s mnichovskou kapitulací a jeho symbolem je Arnošt Hrad dodnes.

Legitimace bohnického sportovního klubu osady Karem je vzácným dokladem o soukromém životě Arnošta Hrada a jeho příslušnosti k trampskému hnutí. To prošlo na počátku 30. let v důsledku kritiky z konzervativních pozic a restriktivních opatřeních shrnutých v tzv. Kubátově zákonu bouřlivým vývojem. V důsledku toho se některé z trampských osad institucionalizovaly do podoby sportovních klubů, což přinášelo registrovaným členům řadu výhod. V případě Arnošta Hrada stojí za pozornost skutečnost, že své členské příspěvky platil i v době vojenské služby, kdy jeho možnosti zapojení se do činnosti klubu byli podstatně omezené.

Petr Bjaček

 

 

 

AktuálněGenerál Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky. Prohlédněte si fotogalerii z akcí VHÚ, kterých se nový prezident v minulosti zúčastnil.

Generál Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky. Prohlédněte si fotogalerii z akcí VHÚ, kterých se nový prezident v minulosti zúčastnil.

28. 01. 2023
V sobotu 28. ledna 2023 zvítězil Petr Pavel ve volbě prezidenta České…
Restaurování lovecké kulovnice s vnitřním kolečkovým zámkem

Restaurování lovecké kulovnice s vnitřním kolečkovým zámkem

27. 01. 2023
Pro novou expozici Armádního muzea Žižkov Vojenského historického ústavu Praha byla v…
Před třiceti lety: konec společného státu znamenal počátek budování nových armád

Před třiceti lety: konec společného státu znamenal počátek budování nových armád

25. 01. 2023
V roce 1993 vznikly Armáda České republiky a Armáda Slovenskej republiky. Málokdo si…
V Armádním muzeu Žižkov se konal křest knihy reportérky CNN Prima NEWS o válce na Ukrajině

V Armádním muzeu Žižkov se konal křest knihy reportérky CNN Prima NEWS o válce na Ukrajině

23. 01. 2023
Reportérka CNN Prima NEWS Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger zažili počátek…
Do třetice předměty s příběhem: pistole Otakara Jaroše, střecha z Hirošimy, měsíční kámen a přilba českého veterána

Do třetice předměty s příběhem: pistole Otakara Jaroše, střecha z Hirošimy, měsíční kámen a přilba českého veterána

23. 01. 2023
V následujícím materiálu naleznete čtyři „předměty s příběhem“, které pocházejí z období…