Muzejní noc Kbely a Žižkov: promítání filmů, přelet gripenů i historických letadel, seskok padákem, střelnice…

Muzejní noc Kbely a Žižkov: promítání filmů, přelet gripenů i historických letadel, seskok padákem, střelnice…

10. 09. 2013

Pražská muzejní noc se uskuteční v sobotu 14. září a koná se také ve dvou muzeích VHÚ: Leteckém muzeu Kbely a Armádním muzeu Žižkov. Obě instituce nabídnou od sedmé hodiny večerní až do jedné po půlnoci divácky atraktivní program.

 

Pražská muzejní noc je stálicí mezi společenskými a kulturními akcemi v hlavním městě, Vojenský historický ústav se na ní rovněž již tradičně podílí. V Leteckém muzeu Kbely a v Armádním muzeu Žižkov bude pro návštěvníky od 19.00 až do 01.00 připraven pestrý program. Vstup je pochopitelně ZDARMA. Pražská muzejní noc se letos koná v mimořádném podzimním termínu, původně plánovaný červnový byl zrušen kvůli povodním.

 

LETECKÉ MUZEUM KBELY

Velmi atraktivní bude nabídka Muzejní noci v Leteckém muzeu Kbely. Hned po zahájení Muzejní noci v 19.00 budou moci diváci sledovat průlet nadzvukových letounů Armády České republiky JAS-39 Gripen. Následovat budou přelety historických strojů ze sbírek VHÚ: jedná se o letouny Zlín Z-126 Trenér a Aero C-104 S.

Pokud bude přát počasí, nastane o půl osmé chvíle pro parašutisty. Z vrtulníku Mi-17 seskočí vojáci AČR, poté se opět dle možností uskuteční průlet Mi-17 z 24. Základny dopravního letectva Kbely.

Stežejním bodem programu Muzejní noci bude promítání v „Podzimním leteckém kinu ve Kbelích“. Od sedmi večer do jedné po půlnoci se budou v improvizovaném kině v hangáru č. 40 (jde o největší hangár Leteckého muzea Kbely) promítat filmy ze sbírek VHÚ s leteckou tematikou. Půjde o snímky z 50. až 80. let 20. století. Půjde o zcela unikátní filmy zachycující tehdejší vojenskou techniku.

Přístupná bude i letecká technika: návštěvníci si budou moci prohlédnout zblízka stroje Antonov An-26, vrtulník Mi-8 či kabinu nadzvukového stíhacího letounu MiG-23BN. K vidění bude také snímek Střídání staré dámy, který byl natočen před ukončením provozu letounu An-26.

V expozici věnované rokům 1939-1945 se odehrají i „živé obrazy“, které předvedou členové Klubu vojenské historie Skyriders. V dobových uniformách ukážou výstroj letců RAF, přímo mezi exponáty VHÚ.

Během večera budou v areálu LM Kbely probíhat dětské hry.

 

Letecké muzeum Kbely vedle speciálního programu k Muzejní noci nabízí i své stálé expozice, které budou také přístupné návštěvníkům. Jde o expozice: 

Československé letectvo 1918–1924 (např. francouzský stíhací letoun SPAD VII z 1. světové války a první vojenský letoun čs. konstrukce Letov Š-2; expozice je doplněna ukázkou letecké dílny včetně dobového vybavení a součástí letadel).

Československé letectvo 1925–1938 (navazuje na počátky čs. letectví a pokračuje až do roku 1938. K vidění je např. standardní čs. stíhačka Avia B-534 nebo první dopravní letoun čs. konstrukce Aero A-10).

Letectví 2. světové války (letouny a další předměty vztahující se k činnosti čs. letců. Např. bitevní Iljušin Il-2m3 a stíhací Lavočkin La-7 nebo britské cvičné stroje De Havilland DH-82 Tiger Moth a Norduyn Harvard Mk.II.)

Proudové letouny 1. generace (letouny Avia S-92, britské stíhačky Gloster Meteor F Mk.8 a De Havilland Vampire FB Mk.6, sovětský stíhací Jakovlev Jak-17 a americký cvičný Lockheed T-33 atd.)

Československé letectvo po roce 1945 (téměř 60 letounů a množství dalších sbírkových předmětů, dokumentujících vývoj čs. vojenského, dopravního a sportovního letectví po roce 1945).

Venkovní expoziční prostory (první proudový letoun používaný ČSA – Tupolev Tu-104, stroje významných typů západní konstrukce. Bojové letouny řady Mikojan-Gurjevič a Suchoj atd.)

VÝSTAVA Letecká výroba na území Čech a Moravy v letech 1939-1945

 

ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV

Doprovodný program v Armádním muzeu Žižkov bude tvořit především dětská střelnice, v níž si děti i dospělí návštěvníci budou moci vyzkoušet svou střeleckou mušku pod odborným dohledem pracovníků muzea. V programu S puškou v ruce se návštěvníci budou moci blíže seznámit a osahat si nejrůznější palné a střelné zbraně ze sbírek Vojenského historického ústavu.

 

Armádní muzeum Žižkov vedle speciálního programu k Muzejní noci nabízí i své stálé expozice, které budou také přístupné návštěvníkům. Jde o expozice: 

1. světová válka, 1914-1918 (největší část expozice je věnována především úsilí čs. domácího a zahraničního odboje o zřízení vlastního státního útvaru).

Armáda Československé republiky, 1918-1939 (zmapování historického vývoje armády meziválečného Československa, bohatě dokumentováno velkým množstvím palných zbraní, stejnokrojů a dalších předmětů).

2. světová válka, 1939-1945 (2. světové válka a II. čs. vojenskému odboji, účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím odboji a v dalších akcích).

III. protikomunistický odboj (perzekuce příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 1948 a III. protikomunistickému odboji).

VÝSTAVY: Pod křídly Sokola (historie tělovýchovné i společenské organizace Sokol od roku 1862, včetně jeho vojenské linie). Gešer ad Halom / Most až sem – věnováno 65. výročí československé vojenské pomoci státu Izrael.

 

O HISTORICKÝCH LETADLECH, KTERÁ SE ÚČASTNÍ MUZEJNÍ NOCI VE KBELÍCH

 

Zlín Z-126 Trenér, výr. č. 721, OK-HLJ

Tento dvoumístný školní letoun zkonstruoval tým vedený Ing. Karlem Tomášem pro soutěž vypsanou MNO v roce 1946. Prototyp vzlétl v září 1947 a zadání vcelku vyhověl.

Původní Z-26 měl příhradovou konstrukci trupu potaženou plátnem a celodřevěnné křídlo i ocasní plochy. V letech 1949 až 1950 bylo postaveno přes 160 sériových Z-26. Vojenské označení znělo C-5. Zlín Z-126 Trenér 2 vznikl dalším vývojem Z-26. Odlišoval se kovovým křídlem a ocasními plochami. Nový Trenér byl zalétán 8. října 1953. Po úspěšných zkouškách začal být od roku 1954 vyráběn sériově. Za dva roky vzniklo 169 strojů, z nichž 32 šlo na export. Podstatnou část produkce odebralo MNO, které Trenéry používalo pod označením C-105 k výcviku nových pilotů a v šedesátých létech minulého století je pak předávalo aeroklubům Svazarmu.

Ve sbírkách VHÚ se nachází několik letounů řady Trenér. Jedním z nich je stroj s imatrikulací OK-HLJ, ten byl vyroben koncem roku 1953. Poté sloužil u vojenského letectva v Praze-Kbelích, Olomouci, Prostějově, Klecanech, Prešově a Trenčíně až do 15. července 1964, kdy byl předán k uskladnění. Po provedení generální opravy u výrobce mu byly v září 1971 vydány civilní letové doklady a označení OK-HLJ.

Následně létal v Aeroklubech Šumperk a Zábřeh u Opavy. V roce 1986 byl vymazán z leteckého rejstříku a 13. října 1987 předán do sbírek LM VHÚ. V roce 1993 byl po další generální opravě u firmy BMZ Air Service znovu uveden do letuschopného stavu a od té doby je účastníkem mnoha leteckých akcí na našem území. V současnosti jej provozuje občanské sdružení Letecká skupina Kbely.

Motor Walter Minor 4-III o výkonu 77 kW (105 k)

Rozpětí 10,282 m

Délka 7,42 m

Hmotnost prázdného letounu 510 kg

Vzletová hmotnost 765 kg

Maximální rychlost 201 km/h

Dostup 4 750 m

Dolet 600 km

 

Aero C-104 S, výr. č. 237, OK-RXE

V továrně Aero se za 2. světové války vyráběly velmi zdařilé německé dvouplošníky Bücker Bü 131 D Jungmann. Některé letouny u nás po válce zůstaly a další se stavěly již po osvobození s označením C-4 s původními německými motory Hirth HM 504 A. V roce 1946 byl do draku C-4 zamontován čs. motor Walter Minor 4-III. Tato verze byla zprvu označená jako C-4 A, později C-104 a byla značně rozšířená.

Až do roku 1949 bylo vyrobeno přes 260 těchto strojů. Oba typy nejprve sloužily v čs. vojenskému letectvu k základnímu a akrobatickému výcviku pilotů a postupně byly předávány do aeroklubů, kde létaly až do šedesátých let minulého století. Jejich význam pro výcvik čs. vojenských a sportovních letců byl značný.

Ve sbírkách Leteckého muzea VHÚ se nachází tři letouny tohoto typu, z nichž jeden je letuschopný. Tento stroj, původní imatrikulace OK-AXT vyrobený v roce 1947, převzal VHÚ dne 29. dubna 1968 z Aeroklubu Raná u Loun a následně byl uložen v depozitáři. V roce 1984 vstoupil do jednání s VHÚ pan Jaroslav Přikryl, vedoucí Základny leteckých sportů v Moravské Třebové a navrhl opravu tohoto stroje do letuschopného stavu na náklady Svazu pro spolupráci s armádou. Práce na letounu probíhaly pod vedením pana Vladimíra Mackerleho, ověření letových vlastností po GO probíhalo ve dnech 25. května a 7. června 1986, kdy pilot Jaroslav Přikryl letoun zalétal a vypracoval zprávu o Letovém ověření stroje.

Od té doby je C-104 S provozována Leteckým akrobatickým centrem ČR v kategorii Experimentál a zúčastňuje se většiny významnějších leteckých akcí u nás s novou imatrikulací OK-RXE k naprosté spokojenosti všech zúčastněných stran.

Motor Walter Minor 4-III o výkonu 77 kW (105 k)

Rozpětí 7,4 m

Délka 6,76 m

Hmotnost prázdného letounu 395 kg

Max. rychlost 185 km/h

Dostup 5 200 m

Dolet 650 km

 

Antonov An-26, výr. č. 12507, trupové číslo 2507

Letoun Antonov An-26 byl sovětský transportní letoun pro střední vzdálenosti, navržený s důrazem na vojenské využití. Jeho konstrukce vycházela ze staršího typu An-24, dopravního a transportního stroje podobných výkonů. Novější An-26 se ovšem lišil především mohutnou nákladní rampou v zadní části letounu, která umožňovala pohodlné nakládání a vykládání břemen, a dokonce i jejich vysazování za letu na padácích. Pomocí rampy bylo možné umístit do trupu i vozidla střední velikosti, čehož se využívalo hlavně při vojenských vzdušných výsadcích.

Výroba těchto víceúčelových transportních strojů běžela v SSSR od počátku sedmdesátých let minulého století. Naše letectvo je používalo od roku 1982 až do slavnostního ukončení jejich provozu u nás dne 28. dubna 2011. Letouny plnily různé úkoly, včetně zahraničních misí a předvádění při srovnávacích soutěžích.

Od května 2012 je v expozici Leteckého muzea VHÚ vystaven stroj s trupovým číslem 2507, který přes standardní kamufláž nese výroční nátěr, připomínající 90. let provozu na kbelském letišti. Zbarvení bylo na letoun aplikováno podle návrhu našeho předního leteckého výtvarníka Pavla Holého. Kromě toho se na motorových gondolách připomíná výročí 10 let služby v NATO a také účast tohoto stroje na meetingu RAF na základně Waddington v roce 2008. Letoun byl vyroben v roce 1982 a po záletu předán čs. straně. Poslední let provedl 28. dubna 2011 a má k tomuto dni nalétáno 8 373 h při 10 595 startech.

Motor 2x turbovrtulový motor ZMDB Progress (Ivčenko) AI-24VT o výkonu 2103 kW a 1x proudový motor Sojuz (Tumanskij) RU-19-300 o tahu 7,85 kW

Rozpětí 29,20 m

Délka 23,80 m

Výška 8,575 m

Prázdná hmotnost 15 400 kg

Max. vzletová hmotnost 25 000 kg

Užitečný náklad 6000 kg

Cestovní rychlost 440 km/h

Maximální rychlost 540 km/h

Dolet 2 550 km

Dostup 7500 m

 

 

 

 

 

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…