Nová zjištění o nálezu v rodném domě Jana Kubiše

Nová zjištění o nálezu v rodném domě Jana Kubiše

07. 08. 2013

Při náročných úpravách Kubišova rodného domu v Dolních Vilémovicích byl v dubnu letošního roku objeven naprosto unikátní soubor předmětů a dokumentů, který pomůže objasnit některé dosud neznámé informace o Janově životě.

 

Nález obsahuje mimo jiné několik desítek fotografií, množství korespondence, legitimaci sociálního pojištění, domovský list, součásti předválečného vojenského stejnokroje, či propouštěcí list z čs. armády. Celý nález byl předán Vojenskému historickému ústavu Praha a po odborném zrestaurování a konzervaci bude součástí stále expozice v rodném domě. Zrekonstruovaný dům byl slavnostně otevřen při příležitosti 100. výročí narození Jana Kubiše 22. června 2013.

Během shromažďování materiálů pro připravovanou stálou expozici jsem nalezl několik zajímavých dokumentů, které mohou poodhalit události, které vedly k ukrytí předmětů spjatých s Janem Kubišem.

Jedná se o poválečné strojopisné výpovědi nevlastní matky Marie Kubišové (8. 9. 1885- 29. 12. 1970) a její dcery z prvního manželství Josefy Dusíkové (19. 3. 1912- 22. 9. 1996), z pozůstalosti uchovávané rodinou. Cenné je v tomto případě zejména svědectví Josefy, která popisuje okolnosti zatčení a ukrytí předmětů:

 

…Po vyzrazení atentátníků v Praze jsme se doma připravovali na zatčení. Všechny věci, které mohli prozradit, že atentátník byl Jan Kubiš jsme museli zničit. Jednalo se hlavně o různé fotografie, doklady a pistoli, kterou vlastnil nevlastní otec František Kubiš. Ještě ten den u nás bylo gestapo, kterému se však vzhledem k tomu, že jsme o všem věděli, nepodařilo nic nalézt. Mimo našeho zatčení se jim nepodařilo ničeho odvést, co by mohlo bratra Jana usvědčit…

 

Z výše uvedeného vyplývá, že příbuzní předměty ukryli ve značném spěchu, což vysvětluje i nález fotografií, na kterých je zachycen Janův mladší bratr Jaroslav Kubiš (1916-1942) ve vojenském stejnokroji z doby své presenční služby na konci 30. let.

Významné jsou také informace o tom, že rodina o Janově působení v Protektorátu věděla a také popis úlohy, kterou sehrál Jaroslav Kubiš.

 

…Když byl Jan vysazen na naše území jako parašutista, navštívil Jaroslav svého otce a informoval nás o tom. Později od nás Jaroslav odvezl pro Jana jeho šaty, které měl u nás než odešel za hranice. Tyto šaty odvezl do Prahy. Rovněž prádlo potraviny a různé věci vozil jemu do Prahy…

Josefa Dusíková

 

…O jeho vysazení na naše území jsem věděla, neboť mladší syn Fr. Kubiše, Jaroslav, z prvního manželství s Janem udržoval spojení…

Marie Kubišová

 

Část předmětů rodina zničila a část, jak je ve výpovědi naznačeno, uschovala. Otázkou zůstává, proč k jejich vyzvednutí nedošlo ihned po válce.

Jednou z možností je, že tomu tak bylo kvůli nepříznivé náladě v obci a společnosti vůbec, kdy byl atentát na Reinharda Heydricha vnímán nejednoznačně. Po roce 1948, bylo Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi, jakožto přímým vykonavatelům rozkazu z Londýna, dáváno za vinu vyhlazení obcí Lidice a Ležáky, stejně jako zatčení a perzekuování desítek příbuzných. Jakékoliv ocenění jejich činu vyvolávalo převážně negativní reakce. Ze stejného důvodu také nedošlo k umístění pamětní desky a připravované sochy před budovu kulturního domu v Dolních Vilémovicích.

Až nyní, více než po sedmdesáti letech, se z rodného domu podařilo díky činnosti starostky Dolních Vilémovic Jitky Boučkové vytvořit důstojné místo, které bude připomínat život jednoho z našich nejvýznamnějších hrdinů odboje v letech 2. světové války. V současné době je v Kubišově domě nainstalována prozatímní expozice Vojenského historického ústavu Praha. Stálá expozice se momentálně připravuje.

Podrobný popis a dokumentaci jednotlivých předmětů z nálezu v rodném domě Jana Kubiše přineseme v časopise Historie a vojenství.

Zdeněk Špitálník

 

 

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…