Ocenění pro Miroslava Khola, významného pracovníka Leteckého muzea Kbely

Ocenění pro Miroslava Khola, významného pracovníka Leteckého muzea Kbely

11. 11. 2021

Ve středu 3. listopadu 2021 předal náměstek ministra obrany pro řízení sekce správy a řízení organizací Lukáš Klučka Pamětní odznak armádního generála Karla Janouška vedoucímu Leteckého muzea VHÚ Miroslavu Kholovi. Slavnostní ceremoniál předání Pamětního odznaku se uskutečnil v salónku Domu armády Praha.  

Miroslav Khol patří k důležitým osobnostem v oblasti českého vojenského muzejnictví, je bytostně spjat s Leteckým muzeem Kbely, kde působí již déle než čtvrt století. I díky němu, jeho osobnímu zaujetí pro oblast historie našeho i světového letectví, patří kbelské muzeum k nejvýznamnějším institucím tohoto druhu v Evropě. Připomeňme jak mimořádnou erudovanost Miroslava Khola, jeho odborné renomé, tak ale i osobní vstřícnost a lidský přístup.

Vyznamenání je tak jen přirozeným potvrzením respektu, který Miroslav Khol mezi svými kolegy, spolupracovníky, ale i v celém resortu Ministerstva obrany České republiky požívá.

Miroslav Khol začal po absolvování základní školy studovat na Střední průmyslové škole elektorotechnické, obor sdělovací a telekomunikační technika. Po maturitě v roce 1985 nastoupil do Výzkumného ústavu 030 (dnešní Vojenský technický ústav Letectva a PVO), kde pracoval ve skupině elektrického a speciálního vybavení letadel.

Ve Vojenském historickém ústavu začal pracovat v roce 1995 jako správce expozice Leteckého muzea VHÚ. Od roku 2017 je zástupcem vedoucího oddělení správy muzejních sbírek a vedoucím Leteckého muzea VHÚ.

Podílel se na realizaci expozic a příležitostných výstav v Leteckém muzeu a v areálu Staré Aerovky. Je autorem a spoluautorem několika knižních publikací a řady časopiseckých článků v  periodicích s leteckou a vojenskou tematikou.

RED

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…