Od Družiny k brigádě

Od Družiny k brigádě

15. 05. 2023

Ve čtvrtek 18. května si můžeme připomenout již 107 let od chvíle, kdy se začala v Rusku formovat čs. střelecká brigáda – jednotka, jež se měla vyznamenat v bitvě u Zborova a proslavit československou věc nejen v bývalé carské říši, ale také u ostatních dohodových i neutrálních států. Tento článek však nebude zaměřen na výčet jejích úspěchů, jako spíše na nelehkou a místy trnitou cestu k jejímu vytvoření.

První z čs. jednotek v Rusku byla Česká Družina, vytvořená čs. krajany již 28. srpna 1914. Její dobrovolníci byli původně určeni k válečné propagandě a tlumočení po plánovaném průlomu fronty do českých zemí a na Slovensko. K průlomu nakonec nedošlo, proto byli rozděleni po četách, půlrotách a rotách mezi pluky 3. ruské armády, kde s velkým úspěchem prováděli průzkumnou a výzvědnou činnost. S velkými zdary však přišly i ztráty a s nimi spojená otázka nedořešeného doplňování Družiny. Logicky se nabízelo rekrutovat další dobrovolce z řad zajatých Čechů a Slováků, což však bylo zejména pro ruské úřady zpočátku velmi ožehavé téma, neboť by tím porušovaly mezinárodní právo zakazující stavět vojenské jednotky z řad zajatců. Velmi dobré výsledky družiníků však nakonec v prosinci 1914 vedly k částečnému povolení náboru z řad zajatců. To však bylo územně omezeno pouze na úsek 3. armády (kde Družina operovala) a případní dobrovolníci se navíc museli přihlásit ihned po svém zajetí, ještě před odchodem z frontového pásma. Přestože tak výsledky náboru nebyly z pochopitelných důvodů veliké, vedly mj. k tomu, že v lednu 1915 byla zřízena záložní rota a doplňování jednotky tak bylo zajištěno. Když navíc bylo během roku 1915 dovoleno rekrutovat i mobilizované Čechy s ruským občanstvím, Družina se na podzim 1915 rozrostla z původních čtyř rot na osm. V lednu 1916 pak byla rozšířena na Československý střelecký pluk. Útvar však stále nebojoval jako celek a jeho menší jednotky byly nadále rozptýleny u jednotlivých ruských armád a divizí.

Stále však nebyl plně využit potenciál desetitisíců zajatých Čechů a Slováků v ruských zajateckých táborech, kde se podařilo navázat spolupráci především se zajateckými organizacemi, z nichž nejstarší začaly vznikat již v roce 1915. Ty pak začaly shromažďovat přihlášky do čs. jednotek, jichž Svaz v létě roku 1916 evidoval více než 7 000. Do záložní roty se ale dostala jen malá část přihlášených. Akce narážela z jedné strany na výše zmíněnou nechuť ruských úřadů, které si kladly jako podmínku pro vstup do čs. jednotek žádost o ruské státní občanství, z druhé strany však také na nejednotnost v samotném čs. hnutí v Rusku reprezentovaném Svazem čs. spolků na Rusi, v němž probíhaly velké spory o samotnou koncepci odboje a organizaci čs. vojska. Nábor se vlekl a část dobrovolníků – ať již kvůli průtahům, nebo kvůli nedůvěře k ruským úřadům i politice Svazu – proto volila alternativní cestu a vstoupila do srbské dobrovolnické divize, jež se začala formovat v Oděse.

Nakonec se přece jen dokázalo shromáždit dostatek dobrovolníků a čs. střelecký pluk mohl být již 17. dubna 1916 rozkazem č. 444 náčelníka štábu hlavního velitele, generála pěchoty A. M. Alexejeva, rozšířen na Československou brigádu, k čemuž se přistoupilo v Ivani po zveřejnění rozkazu 18. května. Z původního pluku vznikl štáb brigády a 1. a 2. čs. střelecký pluk. Její jednotky však nadále působily na frontě odděleně a jako dosud prováděly především výzvědnou a průzkumnou činnost. Poprvé – již s nově utvořeným 3. čs. střeleckým plukem – se sešly až koncem června 1917 v Jezerné. Odtud brigáda v předvečer Kerenského ofenzivy vyrazila ke Zborovu a vstoupila do dějin.

Petr Matějček

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…