Příslušník československého domácího odboje

I. kolo hry: VOJENSKÝ KUFŘÍK
1. Kliknutím na víko se kufřík otevře.
2. Klikni na jméno vojáka, které je na kufříku napsáno. Z tzv. kmenového listu se o postavě dozvíš všechny důležité indicie, které při psaní příběhu potřebuješ. Nezapomeň si vše poznamenat.
3. Klikej na jednotlivé předměty v kufříku, které vojákovi patřily, a prohlédni si také, jak vypadaly dobové dokumenty. Některé z nich si můžeš pomocí lišty v levém horním rohu přiblížit a prohlédnout si je detailněji.

 

Kufr Bláha

 

 

II. kolo hry: MAPA UDÁLOSTÍ
1. Klikej na jednotlivé fotografie a podle data, místa a názvu najdi na internetu nebo v knihách, o jaké historické momenty se jedná a zapiš si je. Pokud nějakou událost nebudeš moci rozluštit, podívej se znovu na kmenový list vojáka, který jsi našel(a) v kufříku. Možná v něm najdeš, co hledáš.
2. Všechny události pak podle data seřaď, abys získal(a) časovou a dějovou linku příběhu.
3. O všech událostech zjisti více podrobností. Přemýšlej, jaký měly v životě vojáka význam. Nezapomeň, že vše, co odhalíš v mapě, by mělo zaznít v příběhu, který napíšeš.

 

 

III. kolo hry: OTÁZKY
Při psaní příběhu ti pomohou tyto otázky.
1. Jak se voják jmenoval, kdy a kde se narodil, byl ženatý, nebo svobodný?
2. Co se stalo v září roku 1938? Jak tato událost ovlivnila Československou republiku?
3. Jak vypukla 2. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval?
4. Jaké činnosti se voják během války věnoval?
5. Jaké události se na území Protektorátu Čechy a Morava během 2. světové války odehrály a jaký měly význam?
6. Co se stalo 17. listopadu 1944? Jaký byl další osud vojáka?
7. Kdy Německo kapitulovalo a co tomu předcházelo? Jak skončila 2. světová válka?

 

IV. kolo hry: NAPIŠ PŘÍBĚH

 

Zdroje
Fotografie a dokumenty – archiv VHÚ Praha, ÚSTR, MZV, VÚA, Bundesarchiv, Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války (www.zeny-bojujici.cz), Vzdělávací portál Moderní dějiny pro učitele, studenty a žáky (www.moderni-dejiny.cz), Post Bellum (www.myjsmetonevzdali.cz)
Předměty – sbírkové fondy VHÚ Praha