Příslušník československého zahraničního letectva na Západě

I. kolo hry: VOJENSKÝ KUFŘÍK
1. Kliknutím na víko se kufřík otevře.
2. Klikni na jméno vojáka, které je na kufříku napsáno. Z tzv. kmenového listu se o postavě dozvíš všechny důležité indicie, které při psaní příběhu potřebuješ. Nezapomeň si vše poznamenat.
3. Klikej na jednotlivé předměty v kufříku, které vojákovi patřily, a prohlédni si také, jak vypadaly dobové dokumenty. Některé z nich si můžeš pomocí lišty v levém horním rohu přiblížit a prohlédnout si je detailněji.

 

kufr Prokop

 

 

II. kolo hry: MAPA UDÁLOSTÍ
1. Klikej na jednotlivé fotografie a podle data, místa a názvu najdi na internetu nebo v knihách, o jaké historické momenty se jedná a zapiš si je. Pokud nějakou událost nebudeš moci rozluštit, podívej se znovu na kmenový list vojáka, který jsi našel(a) v kufříku. Možná v něm najdeš, co hledáš.
2. Všechny události pak podle data seřaď, abys získal(a) časovou a dějovou linku příběhu.
3. O všech událostech zjisti více podrobností. Přemýšlej, jaký měly v životě vojáka význam. Nezapomeň, že vše, co odhalíš v mapě, by mělo zaznít v příběhu, který napíšeš.

 

III. kolo hry: OTÁZKY
Při psaní příběhu ti pomohou tyto otázky.
1. Jak se voják jmenoval, kdy a kde se narodil? Jaké bylo jeho povolání?
2. Co se stalo v březnu 1939? Jak tato událost ovlivnila Československou republiku?
3. Jakou cestu voják podnikl v květnu 1939 a kam se dostal?
4. Kdy a kde se voják přihlásil do československé zahraniční armády? Kolik mu bylo v té době let?
5. Jak vypukla 2. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval?
6. U jakých leteckých jednotek voják sloužil a jaké činnosti se konkrétně věnoval?
7. Co se dne 21. května 1940 vojákovi podařilo?
8. Co se stalo 25. června 1940 ve Francii? Jak tato událost ovlivnila další osud vojáka?
9. Jakých vojenských operací se voják během války zúčastnil?
10. Kdy Německo kapitulovalo? Jak skončila 2. světová válka?

 

IV. kolo hry: NAPIŠ PŘÍBĚH

 

Zdroje
Fotografie a dokumenty – archiv VHÚ Praha, ÚSTR, MZV, VÚA, Bundesarchiv, Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války (www.zeny-bojujici.cz), Vzdělávací portál Moderní dějiny pro učitele, studenty a žáky (www.moderni-dejiny.cz), Post Bellum (www.myjsmetonevzdali.cz)
Předměty – sbírkové fondy VHÚ Praha