Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací

Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací

12. 02. 2021

Orálně historický projekt VHÚ Praha Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací má za cíl realizaci komplexního výzkumu zaměřeného na novodobé válečné veterány účastnících se zahraničních operací od roku 1990 do současnosti. Projekt se věnuje dějinám vojenských misí a zachycuje každodenní vojenský život vojáků v zahraničních operacích.

Začátek projektu: leden 2017

Odborný garant projektu: major Mgr. Pavel Stehlík

Pracovní skupina: Mgr. Lucie Felcan Rajlová, DiS., kapitán v. v. Ing. Miroslav Vyšata

 

Motto projektu: „Když jsem se vrátil koncem roku 1919 ze Sibiře dalekou mořskou poutí přes Velký a Atlantický oceán do naší drahé a osvobozené vlasti, tu moji mladší sourozenci mořili mne neustále, abych jim vypravoval něco o Rusku, o Sibiři, o našich legiích, jak žili tam v dálce a v zuřivém čase válečném naši legionáři…“

Generál Rudolf Medek, zakladatel a první ředitel Památníku odboje, předchůdce Vojenského historického ústavu Praha, v knize „O našich legiích“, 1935

 

Vzrůstajícímu významu orální historie odpovídá i značný zájem laické i odborné veřejnosti. Dokládají to aktivity zahraničních vojensko-historických institucí a realizace tisíců nahraných rozhovorů s válečnými veterány nebo aktivně sloužícími vojáky, kteří byli nasazeni v nejrůznějších ozbrojených konfliktech. Nahrané rozhovory jsou v audiovizuální formě uloženy ve sbírkách vládních i nevládních historických institucí a organizací celého světa. Vyjádřením vědeckého úsilí Vojenského historického ústavu Praha a jedním z aspektů spočívajícím ve výzkumu soudobých dějin představuje projekt Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací, směřující k zachycení osobních příběhů a prožitků českých vojáků a veteránů Armády České republiky ze zahraničních operací.

Vojenský historický ústav Praha je jednou z prvních vědeckých institucí v České republice, která se orálněhistorickému výzkumu věnuje soustavně a koncepčně. Na základě pokynu ředitele VHÚ Praha brigádního generála Aleše Knížka byla metoda orální historie zařazena jako jeden z prvků tzv. „zalidnění dějin“ do portfolia vědeckovýzkumných historických metod VHÚ Praha. Odbor zahraničních aktivit, komunikace a propagace VHÚ Praha, v čele s plukovníkem Pavlem Löfflerem, od roku 2011 rozvíjí komplexní aktivity v oblasti monitoringu zahraničních operací a orální historie. Rozhodnutím ministra obrany v roce 2016 byly vize a realizace orálněhistorického výzkumu transformovány v konkrétní vědeckovýzkumný úkol Vojenskému historickému ústavu Praha.

V rámci projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací začal VHÚ, od ledna 2017, s prováděním výzkumu českých válečných veteránů ze zahraničních operací od roku 1990 do současnosti. Projekt se věnuje dějinám vojenských misí a zachycuje každodenní vojenský život vojáků v zahraničních operacích. Vytvoření orálněhistorické sbírky svědectví a osobních příběhů novodobých válečných veteránů je hlavním záměrem postupné a systematické vědeckovýzkumné práce. V konkrétní praxi jde o zachycení vzpomínek na důležité operace, úkoly a události z nasazení a zmapování dějin vojenské každodennosti, osobní prožitky a zkušenosti jedinců: co veteráni zažívali, čemu čelili, s čím se vyrovnávají a jak své příběhy vypravují. Audiovizuální materiál získaný tímto způsobem umožňuje společně s písemnou a další pramennou základnou vykreslit reálný obraz života novodobých veteránů v zahraničních operacích. Ambicí VHÚ není realizace rozhovorů se všemi novodobými válečnými veterány.

Členové pracovní skupiny z oddělení monitoringu zahraničních operací VHÚ se řídí interní Směrnicí pro organizaci a provádění orálněhistorické akviziční činnosti Vojenského historického ústavu Praha. Svědectví, respektive všechny nahrané rozhovory v projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací, jsou ukládány v orálněhistorické sbírce VHÚ.

Shrnující výstupy z výzkumu jsou využívány po audiovizuálním nahrání rozhovorů. V oblasti publikační jsou to studie v odborném tisku, například v časopise Historie a vojenství, který vydává VHÚ. Dále v publikacích, článcích v médiích a na sociálních sítích. Jsou připravovány ucelené výstupy pro vznikající expozice novodobých operací v Armádním muzeu Žižkov a Vojenském technickém muzeu v Lešanech. Získané materiály slouží pro tvorbu dílčích tematických výstav, přednášek pro civilní i vojenskou veřejnost, v edukativním projektu pro mládeže Operace Historikon a v projektu Posádková muzea. Uplatnění nachází při přípravě jednotek Armády České republiky směřujících do zahraničních operací a v rámci vojenských kariérových kurzů. Výsledky projektu jsou pravidelně prezentovány na domácích a zahraničních vojensko-historických konferencích.

Orální historie se jako vědeckovýzkumná metoda stává integrální součástí badatelského zájmu a úsilí historiků VHÚ v oblasti české vojenské historie. Projekt reflektuje nejnovější orálněhistorické poznatky a zkušenosti z oblasti bádání soudobých dějin s využitím domácích a cizojazyčných zdrojů. VHÚ Praha tímto krokem zakládá novodobou tradici orálněhistorického výzkumu v prostředí rezortu Ministerstva obrany a Armády České republiky. Odborným garantem projektu je oddělení monitoringu zahraničních operací odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace v čele s kapitánem Pavlem Stehlíkem.

Lidé si vypravují příběhy a naslouchají jim; zrcadlí se v nich prožitek jedince a individuální zkušenost. Chovají v sobě esenci individuálních a jedinečných prožitků každého člověka, a to na pozadí malých i velkých dějinných událostí. V České republice je v současné době více než patnáct tisíc novodobých válečných veteránů a vypravování těchto vojáků, kteří byli nasazeni ve válečných konfliktech, v sobě nese hodnotu a hluboké poselství. Nasazení v zahraniční operaci je pro vojáka, v jakékoliv hodnosti a odbornosti, nejnáročnějším obdobím jeho vojenské kariéry. Za každým vojákem je jeho příběh – a tyto příběhy Vojenský historický ústav Praha zachycuje pro současné i budoucí generace.

 

 

 

AktuálněV Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…