Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací

Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací

12. 02. 2021

Orálně historický projekt VHÚ Praha Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací má za cíl realizaci komplexního výzkumu zaměřeného na novodobé válečné veterány účastnících se zahraničních operací od roku 1990 do současnosti. Projekt se věnuje dějinám vojenských misí a zachycuje každodenní vojenský život vojáků v zahraničních operacích.

Začátek projektu: leden 2017

Odborný garant projektu: kapitán Mgr. Pavel Stehlík

Pracovní skupina: Mgr. Lucie Felcan Rajlová, DiS., kapitán v. v. Ing. Miroslav Vyšata

 

Motto projektu: „Když jsem se vrátil koncem roku 1919 ze Sibiře dalekou mořskou poutí přes Velký a Atlantický oceán do naší drahé a osvobozené vlasti, tu moji mladší sourozenci mořili mne neustále, abych jim vypravoval něco o Rusku, o Sibiři, o našich legiích, jak žili tam v dálce a v zuřivém čase válečném naši legionáři…“

Generál Rudolf Medek, zakladatel a první ředitel Památníku odboje, předchůdce Vojenského historického ústavu Praha, v knize „O našich legiích“, 1935

 

Vzrůstajícímu významu orální historie odpovídá i značný zájem laické i odborné veřejnosti. Dokládají to aktivity zahraničních vojensko-historických institucí a realizace tisíců nahraných rozhovorů s válečnými veterány nebo aktivně sloužícími vojáky, kteří byli nasazeni v nejrůznějších ozbrojených konfliktech. Nahrané rozhovory jsou v audiovizuální formě uloženy ve sbírkách vládních i nevládních historických institucí a organizací celého světa. Vyjádřením vědeckého úsilí Vojenského historického ústavu Praha a jedním z aspektů spočívajícím ve výzkumu soudobých dějin představuje projekt Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací, směřující k zachycení osobních příběhů a prožitků českých vojáků a veteránů Armády České republiky ze zahraničních operací.

Vojenský historický ústav Praha je jednou z prvních vědeckých institucí v České republice, která se orálněhistorickému výzkumu věnuje soustavně a koncepčně. Na základě pokynu ředitele VHÚ Praha brigádního generála Aleše Knížka byla metoda orální historie zařazena jako jeden z prvků tzv. „zalidnění dějin“ do portfolia vědeckovýzkumných historických metod VHÚ Praha. Odbor zahraničních aktivit, komunikace a propagace VHÚ Praha, v čele s plukovníkem Pavlem Löfflerem, od roku 2011 rozvíjí komplexní aktivity v oblasti monitoringu zahraničních operací a orální historie. Rozhodnutím ministra obrany v roce 2016 byly vize a realizace orálněhistorického výzkumu transformovány v konkrétní vědeckovýzkumný úkol Vojenskému historickému ústavu Praha.

V rámci projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací začal VHÚ, od ledna 2017, s prováděním výzkumu českých válečných veteránů ze zahraničních operací od roku 1990 do současnosti. Projekt se věnuje dějinám vojenských misí a zachycuje každodenní vojenský život vojáků v zahraničních operacích. Vytvoření orálněhistorické sbírky svědectví a osobních příběhů novodobých válečných veteránů je hlavním záměrem postupné a systematické vědeckovýzkumné práce. V konkrétní praxi jde o zachycení vzpomínek na důležité operace, úkoly a události z nasazení a zmapování dějin vojenské každodennosti, osobní prožitky a zkušenosti jedinců: co veteráni zažívali, čemu čelili, s čím se vyrovnávají a jak své příběhy vypravují. Audiovizuální materiál získaný tímto způsobem umožňuje společně s písemnou a další pramennou základnou vykreslit reálný obraz života novodobých veteránů v zahraničních operacích. Ambicí VHÚ není realizace rozhovorů se všemi novodobými válečnými veterány.

Členové pracovní skupiny z oddělení monitoringu zahraničních operací VHÚ se řídí interní Směrnicí pro organizaci a provádění orálněhistorické akviziční činnosti Vojenského historického ústavu Praha. Svědectví, respektive všechny nahrané rozhovory v projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací, jsou ukládány v orálněhistorické sbírce VHÚ.

Shrnující výstupy z výzkumu jsou využívány po audiovizuálním nahrání rozhovorů. V oblasti publikační jsou to studie v odborném tisku, například v časopise Historie a vojenství, který vydává VHÚ. Dále v publikacích, článcích v médiích a na sociálních sítích. Jsou připravovány ucelené výstupy pro vznikající expozice novodobých operací v Armádním muzeu Žižkov a Vojenském technickém muzeu v Lešanech. Získané materiály slouží pro tvorbu dílčích tematických výstav, přednášek pro civilní i vojenskou veřejnost, v edukativním projektu pro mládeže Operace Historikon a v projektu Posádková muzea. Uplatnění nachází při přípravě jednotek Armády České republiky směřujících do zahraničních operací a v rámci vojenských kariérových kurzů. Výsledky projektu jsou pravidelně prezentovány na domácích a zahraničních vojensko-historických konferencích.

Orální historie se jako vědeckovýzkumná metoda stává integrální součástí badatelského zájmu a úsilí historiků VHÚ v oblasti české vojenské historie. Projekt reflektuje nejnovější orálněhistorické poznatky a zkušenosti z oblasti bádání soudobých dějin s využitím domácích a cizojazyčných zdrojů. VHÚ Praha tímto krokem zakládá novodobou tradici orálněhistorického výzkumu v prostředí rezortu Ministerstva obrany a Armády České republiky. Odborným garantem projektu je oddělení monitoringu zahraničních operací odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace v čele s kapitánem Pavlem Stehlíkem.

Lidé si vypravují příběhy a naslouchají jim; zrcadlí se v nich prožitek jedince a individuální zkušenost. Chovají v sobě esenci individuálních a jedinečných prožitků každého člověka, a to na pozadí malých i velkých dějinných událostí. V České republice je v současné době více než patnáct tisíc novodobých válečných veteránů a vypravování těchto vojáků, kteří byli nasazeni ve válečných konfliktech, v sobě nese hodnotu a hluboké poselství. Nasazení v zahraniční operaci je pro vojáka, v jakékoliv hodnosti a odbornosti, nejnáročnějším obdobím jeho vojenské kariéry. Za každým vojákem je jeho příběh – a tyto příběhy Vojenský historický ústav Praha zachycuje pro současné i budoucí generace.

 

 

 

AktuálněOsmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

17. 09. 2022
V naší sérii článků, v nichž vám představujeme novou podobu Armádního muzea Žižkov, se…
Nové zastřešení dvorany Armádního muzea Žižkov detailně a efektně

Nové zastřešení dvorany Armádního muzea Žižkov detailně a efektně

11. 09. 2022
Rozměrově největším novým prvkem rekonstruovaného Armádního muzea Žižkov je zastřešení dvorany. Mohutná…