PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

Ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1964, vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Magisterské studium a rigorózní řízení absolvoval v Ústavu českých dějin FF UK, státní doktorskou zkoušku složil a dizertační práci obhájil v Ústavu světových dějin FF UK. Ve VHÚ pracuje od roku 1991, a to postupně na pozicích: výzkumný a vývojový pracovník (1991-1993), vedoucí lektorské a expoziční skupiny (1994-1997), vedoucí oddělení muzejních expozic (1997-2003) a ředitel historicko-dokumentačního odboru (2003-dosud).

Prezident České komise pro vojenské dějiny CIHM (Commission Internationale d’ Histoire Militaire), člen Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, člen Středoevropské společnosti pro vojenské dějiny 20. století.

Předseda redakční rady odborného čtvrtletníku Historie a vojenství a člen redakčních rad časopisů Letectví a kosmonautika, Vojenská história a Securitas Imperii, člen vědecké rady Agentury Pankrác – knihy o české historii.

Okruhy odborného zájmu: dějiny obou světových válek, československé armády a letectva, historie letecké války, česko-německé vztahy, španělští interbrigadisté, nacistická okupace, obraz armády a bezpečnostních sborů ve filmové a televizní tvorbě.

Autor, spoluautor či kurátor řady muzejních výstav a expozic. Autor nebo spoluautor několika stovek studií a článků v periodicích a sbornících a více než sedmdesáti knižních monografií, publikovaných doma i v zahraničí (Polsko, Francie, Velká Británie, Kanada, Itálie, Japonsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Španělsko, Nizozemsko).

Nejvýznamnější ocenění: Medaile Za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Kontakt: [email protected]

Publikované knižní monografie:

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhací pilot. Naše vojsko, Praha 1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Slovenští letci/Slovak airmen 1939-1945. Vydavatelství Kolínské noviny, Kolín 1992,

Jiří RAJLICH – Miroslav BALOUS: Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Praha MBI/Sagitta 1992,

Josef TOMEŠ – Alena LÉBLOVÁ – Hana AULICKÁ a kol.: Československý biografický slovník.  Encyklopedický institut ČSAV – Academia, Praha 1992 (spoluautor v početném kolektivu),

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhači nad Kanálem. Československý stíhací wing RAF 1942-1945, Naše vojsko, Praha 1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Vzduch je naše moře. Československé letectví 1918-1939. Naše vojsko, Praha 1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Kočičí oči. Českoslovenští noční stíhači v RAF 1940-1945, Modelpress, Praha 1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Československé letectvo 1918-1924, Vydavatelství Kolínské noviny, Kolín 1993,

Jiří RAJLICH – Miroslav BÍLÝ – Pavel ŠIPKA – Martin ŠÍLA – Zdeněk PÁTEK: Focke Wulf Fw 190A. Modelpress, Praha 1994,

Jiří RAJLICH – Zdeněk PÁTEK: Hawker Hurricane. Modelpress, Praha 1995,

Jiří RAJLICH – Miroslav BALOUS: Messerschmitt Me 262 Schwalbe. MBI, Praha 1995,

Jiří RAJLICH: 310. stíhací peruť. Mustang, Plzeň 1994,

Jiří RAJLICH: Esa na obloze. Nejúspěšnější čs. stíhači ve 2. světové válce. Naše vojsko, Praha 1995,

Jiří RAJLICH: 313. stíhací peruť. Mustang, Plzeň 1996,

Jiří RAJLICH – Aleš KNÍŽEK: Historický ústav Armády České republika. MO ČR – AVIS, Praha 1997,

Jiří RAJLICH – Zbigniew LALAK – Zachary STOJCZEW: Sojusznicy Luftwaffe. Cz. 1.  Books International, Warszawa 1997,

Jiří RAJLICH: Mustangy nad protektorátem. Operace britského a amerického letectva nad českými zeměmi a německá obrana. MBI, Praha 1997,

Jiří RAJLICH: Jindřichův Hradec 1944. Anatomie jedné letecké bitvy. Paseka, Praha-Litomyšl 1997,

Jiří RAJLICH – Wieslaw BACZKOWSKI – Zbigniew LALAK – Marek MURAWSKI: Sojusznicy Luftwaffe. Cz. 2.  Books International, Warszawa 1998,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. část. Ares, Praha 1998,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 2. část. Ares, Praha 1998,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 1. část (1940). Ares, Praha 1999,

Jiří RAJLICH – Jiří FIDLER: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectvo 1945-1950. Ares/Deus, Praha 2000,

Jiří RAJLICH: Luftwaffe in detail. Air War over Czech Lands. WWP, Praha 2000,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 2. část (1941). Svět křídel, Cheb 2000,

Jiří RAJLICH – Stanislav KOKOŠKA – Aleš JANDA: Luftwaffe over Czech territory 1945. JaPo, Hradec Králové 2001,

Miroslav KHOL – Jiří RAJLICH – Jan SÝKORA – Tomáš SOUŠEK: Katalog Leteckého muzea HÚ AČR. MO ČR – AVIS, Praha 2001,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 3. část (1942). Svět křídel, Cheb 2001,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Vzduch je naše moře. Československé letectví 1918-1939. 2. vydání. Naše vojsko, Praha 2002,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhací pilot. 2. dopl. vydání. Naše vojsko, Praha 2002,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 4. část (1943). Svět křídel, Cheb 2002,

Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Jiří RAJLICH – Eduard STEHLÍK: Atentát. Operace Anthropoid  1941-1942. MO ČR – AVIS, Praha 2002,

Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Jiří RAJLICH – Eduard STEHLÍK: Assasination. Operation Anthropoid  1941-1942. Ministry of Defence of the Czech Republic – AVIS, Praha 2002,

Jiří RAJLICH: Tatranští orli nad Kubání. Historie slovenské stíhací letky 13 na východní frontě 1942-1943. Ares/Deus, Praha 2002,

Jiří RAJLICH: Jediný československý maršál. Životní osudy Air Marshala a armádního generála (in memoriam) RNDr. Karla Janouška, KCB (1893-1971). Jota, Brno 2002,

Jiří RAJLICH: Czechoslovak Spitfires in detail. The History of the Czechoslovak Spitfires LF.Mk.IXE from 1945 to present. WWP, Praha 2002,

Jiří RAJLICH – Bartlomiej BELCARZ – Peter TAGHON – Jean-Lous ROBA – Robert MICHULEC – Roger WALLSGROVE: Fighters in France and Low Countries. Stratus, Sandomierz – Mushroom Model Publications, Redbourn, 2002,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. část. 2. vydání. Naše vojsko/Ares, Praha 2003,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. a 2. část. 2. vydání. Naše vojsko/Ares, Praha 2003,

Jiří RAJLICH: Stíhači nad Kanálem. Československý stíhací wing RAF 1942-1945. 2. vydání. Naše vojsko, Praha 2003,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 5. část (1944). Svět křídel, Cheb 2003,

Jiří RAJLICH – Stephan BOSHNIAKOV – Petko MANDJUKOV: Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2. Osprey, Oxford 2004,

Jiří RAJLICH: Esa na obloze. Nejúspěšnější čs. stíhači ve 2. světové válce. 2. vydání. Naše vojsko, Praha 2004,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 1. část (1940). 2. vydání. Naše vojsko/Ares, Praha 2004,

Jiří RAJLICH: Spitfire nad Evropou. Československý stíhač Otto Smik a jeho doba. Svět křídel, Cheb 2004,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 7. část (Černá kronika československého letectva v RAF 1940-1945). Svět křídel, Cheb 2004,

Jiří RAJLICH – Stephan BOSHNIAKOV – Petko MANDJUKOV: Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2. Osprey – Dainippon Kaiga, 2005 (japonská verze),

Jiří RAJLICH: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5. Aeromedia, Praha 2005,

Jiří RAJLICH – Miloslav ČAPLOVIČ – Jaroslav LÁNÍK a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. AVIS, Praha 2005 (spoluautor a vedoucí české části autorského kolektivu),

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 6. část (1945-1946). Svět křídel, Cheb 2005,

Jiří RAJLICH – Tomáš POLÁK – Pavel VANČATA: No. 310 (Czechoslovak) Squadron. 1940-1945. Phil H. Listemann, Boé Cedex 2006,

Jiří RAJLICH: Za Boha a národ. Stíhací esa slovenských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. Svět křídel, Cheb 2006,

Jiří RAK – Ivana ČORNEJOVÁ – Vít VLNAS a další: Co kdyby to dopadlo jinak. Křižovatky českých dějin. Dokořán, Praha 2007 (spoluautor v početném kolektivu – kapitola Osmý listopad 1939: Atentát na Adolfa Hitlera v Mnichově by se zdařil, „vůdce“ by zahynul),

Jiří RAJLICH: 13. (slow.)/JG 52. Stratus, Sandomierz – Mushroom Model Publications, Redbourn 2007,

Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Jiří RAJLICH – Eduard STEHLÍK: Atentát. Operace Anthropoid  1941-1942. 2. upr. vydání MO ČR – AVIS, Praha 2007,

Jiří RAJLICH – Tomáš POLÁK: No. 312 (Czechoslovak) Squadron. Phil H. Listemann, Boé Cedex, 2008,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945. 3. rozšířené vydání. Svět křídel, Cheb 2008,

Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Jiří RAJLICH – Eduard STEHLÍK: Atentát. Operace Anthropoid  1941-1942. 2. upr. vydání – dotisk, MO ČR – AVIS, Praha 2009,

Jiří RAJLICH: Hurricane Ace Josef František. The True Story. Stratus, Sandomierz – Mushroom Model Publications, Redbourn 2010,

Jiří RAJLICH: Josef František. Pokus o pravdivý příběh československého stíhače. Svět křídel, Cheb 2010,

Jiří RAJLICH: Josef František. Historia prawdziwa. Stratus, Sandomierz 2010,

Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Jiří RAJLICH – Eduard STEHLÍK: Atentát. Operace Anthropoid  1941-1942. 2. upr. vydání – dotisk, MO ČR – AVIS, Praha 2011,

Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Jiří RAJLICH – Eduard STEHLÍK: Assasination. Operation Anthropoid  1941-1942. 2nd rev. ed. Ministry of Defence of the Czech Republic – AVIS, Praha 2011,

Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH – Jiří RAJLICH – Oldřich TOMEK – Prokop TOMEK: Jmenný seznam příslušníků československé armády na Západě. Část I. A-K. Část II. L-Ž.  VHÚ – OKP MO ČR, Praha 2011,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští interbrigadisté, letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936-1939. Svět křídel, Cheb 2012,

Jiří RAJLICH – Jitka REŽNÁ: Generál Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů. Svět křídel, Cheb 2012,

Jiří RAJLICH – Ivo PEJČOCH: Dva Walterové. Příběhy dvou československých občanů, sloužících jako piloti Luftwaffe. Svět křídel, Cheb 2012,

Jiří RAJLICH: Na křídlech Světové války. Epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu. Svět křídel, Cheb 2014,

Martin ALBRECHT – Bernd KASTEN – Stefan KONTRA – Jiří RAJLICH – Niko ROLLMANN – Christoph SCHÜTZ: Privilegierte Lager? Westalliierte Flieger in deutscher Kriegsgefangenschaft während des Zweiten Weltkrieges. Militärhistorischen Museum der Bundeswehr – Flugplatz Berlin-Gatow, Berlin 2014,

Jiří RAJLICH: Generál Alexander Hess. Jakab, Nevojice 2015,

Phil H. LISTEMANN (compiled by) – Tomáš POLÁK – Jiří RAJLICH – Andrew THOMAS – Pavel VANČATA: No. 313 (Czechoslovak) Squadron 1941-1945. Philedition – Phil Listemann, Charleston, SC, USA 2015,

Miroslav KHOL – Jiří RAJLICH – Jan SÝKORA: Katalog Leteckého muzea VHÚ Praha. MO ČR – VHÚ OPP, Praha 2016,

Jiří RAJLICH – Karel ČERNÝ: S Royal Air Force nad Evropou. Nakladatelství Tváře, Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií, Praha 2016,

Jiří RAJLICH: S Indiánem na letounu. Stíhací pilot Otto Hanzlíček (1911-1940). Svět křídel, Cheb 2016,

Jiří RAJLICH: Karel Janoušek. Jediný československý maršál. 2. dopl. vydání. Jota, Brno 2016,

Jiří RAJLICH: Peruť 312 čili No 312 (Czechoslovak) Fighter Squadron). Úvodní studie ke knize Ladislava Sitenského Peruť 312. Mladá fronta, Praha 2017,

Jiří RAJLICH – Marcel KAREŠ: Curych 1937. Účast československých letců na IV. mezinárodním leteckém mítinku v Curychu v roce 1937. Mladá fronta, Praha 2017,

Miroslav KHOL – Jiří RAJLICH – Jan SÝKORA: Catalogue of the Aviation Museum. The Ministry of Defence of the Czech Republic – MHI Prague 2017,

Jiří RAJLICH: Generál Alexander Hess. 2. dopl. vydání. Aero-Jakab Publishing Bučovice – Město Králův Dvůr 2018

Jiří RAJLICH – Karel ČERNÝ: Pilotem krále Anglie. Osudy operačních pilotů RAF z Havlíčkova Brodu. Nakladatelství Tváře, Žďár nad Sázavou 2018,

Jiří RAJLICH: Důstojník Haškova regimentu v pekle nebeských výšin. Kapitán Ludvík Purm (1885-1953). Svět křídel, Cheb 2019,

Zdeněk HAZDRA – Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH: Modrá krev v protinacistickém odboji. Několik příběhů z okupované vlasti i frontových linií. Nakladatelství Tváře, Žďár nad Sázavou 2019,

Jiří RAJLICH: Otto Smik. De tsjechoslowaakse oorlogsvlieger die twee keer in Nederland neerstortte. Uitgeverij Flying Pencil NL B.V., Utrecht 2019,

Jiří RAJLICH: Cheb 1917-1947. Aviatici a letadla prvního vojenského letiště v Českých zemích. Svět křídel, Cheb 2020,

Miroslav KHOL – Jiří RAJLICH – Jan SÝKORA – Jan ŠÍMA: Katalog Leteckého muzea VHÚ Praha. 2. dopl. a rozšíř. vydání. MO ČR – VHÚ OPP, Praha 2020,


Výběrová bibliografie článků a studií v periodicích a sbornících:

 

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Jiří Král. Hlas revoluce č. 49/1980,

Jiří RAJLICH: Naši u 68. perutě. Hlas revoluce č. 1/1981,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Václav Jícha. Hlas revoluce č. 8/1981,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Stanislav Fejfar. Hlas revoluce č. 36/1981,

Jiří RAJLICH: Pálení čarodějnic – boje čs. nočních stíhačů v noci na 1. května 1942. Hlas revoluce č. ?/1981,

Jiří RAJLICH: První úlovek 312. perutě. Hlas revoluce č. 27/1982,

Jiří RAJLICH: Vánoce Třistajedenáctky. Hlas revoluce č. 51-52/1982,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – František Doležal. Hlas revoluce č. 38/1983,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Leo Anderle. Hlas revoluce č. 48/1983,

Jiří RAJLICH: Čechoslováci ve Francii. Hlas revoluce č. 29/1983,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci v červnu 1944. Hlas revoluce č. 24/1984,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Prokop Brázda. Hlas revoluce č. 25/1984,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Otto Hanzlíček. Hlas revoluce č. 27/1984,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci při invazi. Kanadské listy 1984,

Jiří RAJLICH: První utkání Třistadesítky. Hlas revoluce č. 35/1985,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Českoslovenští letci na letounech Dewoitine D-520. Letectví a kosmonautika č. 15/1987,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Letouny Curtiss Hawk H-75 a naši letci. 1. část, Letectví a kosmonautika č. 3/1988, 2. část, Letectví a kosmonautika č. 4/1988,

Jiří RAJLICH: Circus 157 [recenze]. Letectví a kosmonautika č. ?/1988, s. 35,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Lovci beze zbraní. 1., 2., 3., 4., 5. a 6. část.  Vítězná křídla č. 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22/1989,

Jiří RAJLICH: Hawker Hurricane [recenze]. Vítězná křídla č. ?/1989,

Jiří RAJLICH: A zdi se hroutily [recenze].  Vítězná křídla č. ?/1989,

Jiří RAJLICH: Poprvé společně – počátek bojových operací čs. stíhacího wingu RAF. Letectví a kosmonautika č. 19/1989, s. 12/732-15/735,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Zapomenutá historie (Slovensko-maďarský konflikt v březnu 1939). 1. část, Hlas revoluce č. 11/1989, 2. část, č. 12/1989,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Dva z galerie hrdinů. Vítězná křídla č. 9/1990,

Jiří RAJLICH: Na frontě za podivné války. 1. část, Letectví a kosmonautika č. 12/1990, s. 14/454-15/455, 2. část, Letectví a kosmonautika č. 13/1990, s. 16/496-17/497,

Jiří RAJLICH: Tajemství smrti kapitána Fejfara. Letectví a kosmonautika č. 20/1990, s. 2/762-4/764,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Vzduch je naše moře. ARtMI č. 1/1990,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Naši letci na Hurricanech Mk.IIC. Letectví a kosmonautika č. 21/1990,

Jiří RAJLICH: Noční žnec – nejúspěšnější čs. stíhací pilot ve 2. světové válce, Karel Kuttelwascher.  Reportér č. 26/1990,

Jiří RAJLICH: Bitva o Británii. Evropa a my č. 23/1990,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Československá letadla ve světě 1918-1939.  ARtMI č. 1/1991,

Jiří RAJLICH: Nad knihou „historika“ [recenze].  Národní osvobození č. 8/1991,

Jiří RAJLICH: Nad další knihou „historika“ [recenze]. Národní osvobození. č. 23/1991,

Jiří RAJLICH: Ad: Historie Třistajedenáctky [recenze]. Obrana lidu č. 8/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Slovenští letci za 2. světové války. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 4/1991, s. 17-19, 2. část, č. 5/1991, s. 17-20, 3. část, č. 6-7/1991, s. 17-20, 4. část, č. Speciál/1991, s. 60-61, 5. část, č. 1/1992, s. 20-21,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Československá křídla nad Normandií. 1. část – Příprava, Reportér č. 32/1991, příl. s. I-VIII, Československá křídla nad Normandií. 2. část – Den D, Reportér č. 33/1991, příl. s. I-VIII,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Karel Kuttelwascher – Noční žnec. Plastic Kits Revue č. 1/1991, s. 39-42,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Avie v balkánské válce. Plastic Kits Revue č. 2/1991, s. 36,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Odešlo vzdušné eso tří front (in memoriam plukovník Josef Stehlík). Plastic Kits Revue č. 2/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhač Jiří Kučera. Plastic Kits Revue č. 3/1991, s. 5-7,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Lovci beze zbraní – čs. letci u britského strategického leteckého fotoprůzkumu.  Plastic Kits Revue č. 3/1991, s. 11-14,

Jiří RAJLICH: Proti létajícím pumám.  Národní osvobození č. 33-34/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Českoslovenští letci u 138. speciální perutě RAF. Plastic Kits Revue č. 4/1991, s. 4-7,

Jiří RAJLICH – Jan SIROVÝ: Za ostnatý drát. Českoslovenští letci v německém zajetí 1940-1945.  Knižnice L+K. 1. část, Letectví a kosmonautika č. 1/1991, 2. část, č. 2/1991, 3. část, č. 3/1991, 4. část, č. 4/1991, 5. část, č. 5/1991, 6. část, č. 6/1991, 7. část, č. 7/1991, 8. část, č. 8/1991, 9. část, č. 9/1991, 10. část, č. 10/1991,

Jiří RAJLICH: Tři ze sta – trojice českých obětí Hauptmanna Prillera. Plastic Kits Revue č. 5/1992, s. 6-11,

Jiří RAJLICH – Gregory ALEGI: Caccia Cecoslovacchi ed Italiani per Israele. JP4 Mensile di Aeronautica 3/1992, s. 81,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Otto Smik. Plastic Kits Revue č. 3/1992, s. 6-11,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Godwin Brumowski. Historie a plastikové modelářství č. 2/1992, s. 17-19,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Julius Arigi. Historie a plastikové modelářství č. 3/1992, s. 18-19,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Ještě k Airacobrám v RAF. Historie a plastikové modelářství č. 4/1992, s. 27-28,

Jiří RAJLICH: Josef František, hvězda bitvy o Británii. Plastic Kits Revue č. 8/1992, s. 7-11,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Jindřich Kostrba, otec československého letectva. 1. a 2. část. Plastic Kits Revue č. 8/1992, s. 28-30 a č. 9/1992, s. 24-26,

Jiří RAJLICH: No 310 (Czechoslovak) Fighter Squadron RAF. Historie a plastikové modelářství č. 7/1992. s. 20-23,

Jiří RAJLICH: Josef Dygrýn-Ligotický. Plastic Kits Revue č. 9/1992, s. 7-10,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Létající četníci. Český deník 22. 8. 1992,

Jiří RAJLICH: Když nebe nad Anglií hořelo (rozhovor). Prostor 11. 9. 1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Alois Vašátko, první velitel čs. wingu.  Plastic Kits Revue č. 10/1992, s. 6-10,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Českoslovenští letci na letounech MB-151 a MB-152. 1. část, Letectví a kosmonautika č. 22/1992, s. 24/1368, 2. část, č. 23/1992, s. 22/1430-23/1431,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Letouny MS-406 československých pilotů. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 10/1992, s. 17-20, 2. část, č. 11/1992, s. 16-20,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Českoslovenští letci u perutí Transport Command. Historie a plastikové modelářství č. Speciál 1992, s. 55-59,

Jiří RAJLICH: Z pravěku československého Leteckého sboru. Český deník 17. 10. 1992,

Jiří RAJLICH – Karel ŠEDA: „Sestřelil jsem Ju 188!“.  Plastic Kits Revue č. 11/1993, s. 2-3,

Jiří RAJLICH: Konec Luftwaffe v Čechách. 1. část, Plastic Kits Revue č. 11/1993, s. 4-7, 2. část, č. 12/1993, s. 10-15,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Výcvik v Kanadě 1942-1945. Historie a plastikové modelářství č. 2/1993, s. 20-22,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Od Mnichova k 15. březnu. Historie a plastikové modelářství č. 3/1993, s. 11-13,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Letectvo ROA.  Plastic Kits Revue č. 12/1993, s. 25-29,

Jiří RAJLICH: Vojenské muzeum nově.  Historie a plastikové modelářství č. 8/1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: František Doležal – legenda západního bojiště. Plastic Kits Revue č. 13/1993, s. 6-11,

Jiří RAJLICH: Pomoc se nekonala – k problematice návratu čs. letectva ze Západu do vlasti v roce 1945. Český deník 6. 5. 1993,

Jiří RAJLICH: Jiří Maňák. Plastic Kits Revue č. 14/1993, s. 2-3,

Jiří RAJLICH: Bod obratu – vzdušné drama nad Londýnem 15. září 1940. Plastic Kits Revue č. 14/1993, s. 50-55,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Josef Kiss. Plastic Kits Revue č. 14/1993, s. 17-18,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Franz Gräser. Plastic Kits Revue č. 15/1993, s. 17-18,

Jiří RAJLICH: Miloslav J. Mansfeld – elitní noční stíhač, Plastic Kits Revue č. 15/1993, s. 4-9,

Jiří RAJLICH: Černý den čs. letců (letecké boje 5. listopadu 1940), Plastic Kits Revue č. 16/1993, s. 3-5,

Jiří RAJLICH: No 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron RAF, Historie a plastikové modelářství č. 8/1993, s. 17-20,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Černý den československého wingu (akce z 27. února 1943). Letectví a kosmonautika č. 13/1993, s. 42/856-43/857,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Bezpečnostní letectvo 1946-1950. Historie a plastikové modelářství č. 10/1993, s. 13-16,

Jiří RAJLICH: Muž, který velel mužům – div. gen. RNDr. Karel Janoušek. 1. část, Plastic Kits Revue č. 18/1993, s. 2-7, 2. část, č. 19/1993, s. 2-6,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Českoslovenští stíhací piloti v RAF 1940-1945. 1. část, Plastic Kits Revue, č. 14/1993, s. 11-16, 2. část, č. 15/1993, s. 24-26, 3. část, č. 17/1993, s. 56-58, 4. část, č. 19/1993, s. 16-19, 5. část, č. 21/1994, s. 8-10, 6. část, č. 25/1994, s. 45-47, 7. část, č. 26/1994, s. 56-59, 8. část, č. 27/1994, s. 24-27, 9. část, č. 28/1994, s. 60-63, 10. část, č. 29/1994, s. 54-55, 11. část, č. 30/1994, s. 64-65,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Noční sovy kontra Třistajedenáctka. 1. část, Plastic Kits Revue č. 19/1993, s. 6-8, 2. část, č. 20/1994, s. 10-12, 3. část, č. 21/1994, s. 44-47,

Jiří RAJLICH: Ján Režňák – slovenské eso číslo 1. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 12/1993, s. 15-17, 2. část, č. 1/1994, s. 24-25, 3. část, č. 2/1994, s. 18-20,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: První Češi na Spitfirech. 1. část, Letectví a kosmonautika č. 1/1994, 2. část, č. 2/1994, 3. část, č. 3/1994, 4. část, č. 4/1994,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Nejen u Třistajedenáctky. Historie a plastikové modelářství č. 1/1994, s. 19-23,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Létající četníci. Plastic Kits Revue č. 23/1994, s. 22-26,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Avia B-135 – stíhačka s jediným sestřelem. Historie a plastikové modelářství č. 4/1994, s. 11-16,

Jiří RAJLICH: Operace Overlord – 50 let od vylodění v Normandii. ATM č. 5/1994,

Jiří RAJLICH: Stalo se u Met 18. května 1940.  Historie a plastikové modelářství č. 5/1994, s. 24-27,

Jiří RAJLICH: 134. československý wing při invazi. 1. část, Plastic Kits Revue č. 25/1994, s- 2-6, 2. část, č. 26/1994, s. 2-5,

Jiří RAJLICH: 50 let od vylodění v Normandii – účast čs. letectva. ATM č. 6/1994,

Jiří RAJLICH: Gibraltarská katastrofa. 1. část, Národní osvobození č. 12/1994, 2. část, č. 13/1994,

Jiří RAJLICH: Pozvánka do muzea – čs. armáda 1918-1939. Národní osvobození č. 12/1994,

Jiří RAJLICH: Vojenské muzeum otevřelo výstavu. Historie a plastikové modelářství č. 6/1994,

Jiří RAJLICH: Čs. letci při invazi. Národní osvobození č. 13/1994,

Jiří RAJLICH: Lovci nad Atlantikem. Historie a plastikové modelářství č. 8/1994, s. 16-18,

Jiří RAJLICH: Omyl u Point of Aire. Plastic Kits Revue č. 22/1994, s. 2-3,

Jiří RAJLICH: Evžen Čížek – jeden ze zapomenutých. Plastic Kits Revue č. 29/1994, s. 2-3,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Avia BH-33 – éro zlaté éry. Historie a plastikové modelářství č. 10/1994, s. 2-6, 2. část, č. 11/1994, s. 2-8,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Tatra Eagles – The Slovak Air Force in Combat 1939-1944. Air Enthusiast No 56/winter 1994, s. 63-68,

Jiří RAJLICH: Čs. stíhači v Armée de l´Air 1939-1940. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 1/1995, s. 6-10, 2. část, č. 2/1995, s. 22-26,

Jiří RAJLICH: Zmizel nad Brestem (smrt ppor. Josefa Příhody). Revi č. 4/1995, s. 28-32,

Jiří RAJLICH: Válečný deník Helmuta Lipferta. Historie a vojenství č. 3/1995, s. 163-166 [recenze],

Jiří RAJLICH: Letec Reinhard Heydrich. Historie a vojenství č. 1/1995, s. 138-149,

Jiří RAJLICH: Nešťastný Ramrod 87. Revi č. 2/1995, s. 28-29,

Jiří RAJLICH: Odpočinek na Severu. Plastic Kits Revue č. 34/1995, s. 52-54,

Jiří RAJLICH: Reinhard Heydrich jako stíhací pilot. Historie a plastikové modelářství č. 3/1995, s. 17-20,

Jiří RAJLICH: Móda nebeských jezdců. Lidové noviny 24. 6. 1995,

Jiří RAJLICH: Vzduch je naše moře – The Air is Our Sea. ČSA Review, léto 1995,

Jiří RAJLICH: Francouzské drama. High Life č. 3/1995,

Jiří RAJLICH: Výcvik československých letců na Bahamských ostrovech 1943-1945. Historie a plastikové modelářství č. 11/1995, s. 2-4,

Jiří RAJLICH: Historický ústav AČR a jeho muzea.  České letectvo a PVO č. 1/1996, s. 28-29,

Jiří RAJLICH: Rammjägři útočí – letecká bitva nad Krušnohořím 11. září 1944. 1. část. Revi č. 9, s. 7-11, 2. část Revi č. 10/1996, s. 41-44,

Jiří RAJLICH: Letecké muzeum HÚ AČR ve Kbelích. České letectvo a PVO č. 3/1996, s. 30-31,

Jiří RAJLICH: Hrstka, která zachránila Anglii. High Life č. 4/1996,

Jiří RAJLICH: Fantom ze St. André. High Life č. 5/1996,

Jiří RAJLICH: Z muzejních sbírek HÚ AČR – Messerschmitt Me 262A/Me 262B alias Avia S-92/CS 92.  České letectvo a PVO č. 5/1996, s. 25-26,

Jiří RAJLICH: Pilot od divokých sviní – Oberfeldwebel Willi Reschke. Revi č. 12/1996, s. 13-18,

Jiří RAJLICH: Mustangy nad Prahou 1945. 1. část. Historie a plastikové modelářství č. 8/1996, s. 12-17, 2. část Historie a plastikové modelářství č. 9/1996, s. 2-7, 3. část. Historie a plastikové modelářství č. 10/1996, s. 24-29, 4. část. Historie a plastikové modelářství č. 11/1996, s. 24-29, 5. část. Historie a plastikové modelářství č. 12/1996, s. 17-21, 6. část. Historie a plastikové modelářství č. 1/1997, s. 17-20,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští stíhači proti V-1. Aero (Plastic Kits) Revue č. 51/1996, s. 64-66,

Jiří RAJLICH: Operace Paula. 1. část. Historie a plastikové modelářství č. 8/1996, s. 6-10, 2. část. Historie a plastikové modelářství č. 9/1996, s. 21-22,

Jiří RAJLICH: Nejdelší den. High Life č. 7/1996,

Jiří RAJLICH: No 313 (Czechoslovak) Fighter Squadron. Historie a plastikové modelářství č. 12/1996, s. 2-6,

Jiří RAJLICH: Operace Jubilee. High Life č. 6/1996,

Jiří RAJLICH: Podíl československých letců při spojenecké invazi do Normandie v červnu 1944.  Historie a vojenství č. 3/1996, s. 26-55,

Jiří RAJLICH: Křídla noci. [recenze] Historie a vojenství č. 5/1996, s. 170-173,

Jiří RAJLICH: Letecká móda. High Life č. 8/1996,

Jiří RAJLICH: Křížové výpravy a papežská politika. Historický obzor č. 3-4/1997, s. 57-64,

Jiří RAJLICH: První nálet na Moravu. Historie a plastikové modelářství č. 3/1997, s. 18-20,

Jiří RAJLICH: Krvavá řež nad Hanou – největší letecká bitva nad českým územím. Revi č. 15/1997, s. 6-11,

Jiří RAJLICH: První pumy na Pardubice. High Life č. 9/1997,

Jiří RAJLICH: Po veliké zemi – návštěva ruských vojenských archivů a muzeí. Revi č. 16/1997, s. 5-7,

Jiří RAJLICH: První Mustang v českých zemích. Historie a plastikové modelářství č. 5/1997, s. 25-28,

Jiří RAJLICH: Ztráty amerického a britského letectva na českém území ve 2. světové válce. Historie a vojenství č. 3/1997, s. 61-101,

Jiří RAJLICH: První velká bitva nad Protektorátem. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 7/1997, s. 6-11, 2. část, č. 8/1997, s. 20-25,

Jiří RAJLICH: Letecká bitva nad Slavičínem. 1. část, Revi č. 17, s. 10-13, 2. část, Revi č. 18/1997, s. 8-13,

Jiří RAJLICH: Bitva nad jihočeskými rybníky. High Life č. 10/1997,

Jiří RAJLICH: Muzeum vojenského letectva v Moninu. Historie a plastikové modelářství č. 11/1997, s. 19-21,

Jiří RAJLICH: Schwalbe nad Czechami. Militaria Vol. 3, No 3/1997,

Jiří RAJLICH: Letecké muzeum HÚ AČR. CIAF, Praha 1997,

Jiří RAJLICH: Letecká bitva nad Krušnými horami. High Life č. 12/1997,

Jiří RAJLICH: Zkáza 20. perutě. High Life č. 11/1997,

Jiří RAJLICH: Báječný létající Čech Otto Jindra, nejúspěšnější český letec 1. světové války. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 1/1998, s. 22-25, 2. část, č. 2/1998, s. 14-17,

Jiří RAJLICH: Wellingtony nad Pardubicemi. 1. část, Revi č. 20, s. 5-7, 2. část, Revi č. 21/1998, s. 41-43,

Jiří RAJLICH: Báječní aviatici císaře pána. High Life č. 13/1998,

Jiří RAJLICH – Matti SALONEN: Kampfgeschwader (Jagd) 6 v prostoru Praha. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 5/1998, s. 24-26, 2. část Historie a plastikové modelářství č. 6/1998, s. 20-22,

Jiří RAJLICH: První sestřel. Historie a plastikové modelářství č. 7/1998, s. 19-22,

Jiří RAJLICH: No 312 (Czechoslovak) Fighter Squadron. Historie a plastikové modelářství č. 10/1998, s. 11-17,

Jiří RAJLICH: Rumunské národní vojenské muzeum. Historie a plastikové modelářství č. 11/1998, s. 31-32,

Jiří RAJLICH: Vzdušné drama nad Frankfurtem. Kapitola z historie bojů čs. letců u britských jednotek RAF. Revi č. 24/1998, s. 2-3,

Jiří RAJLICH: První letecká válka, srpen 1914-listopad 1918. Historie a vojenství č. 2/1998, s. 182-183 [recenze],

Jiří RAJLICH: Slovenské letectvo 1939-1944 (1. zväzok). Historie a vojenství č. 3/1998, s. 185-186 [recenze],

Jiří RAJLICH: Osobní svědectví ze západní fronty.  Historie a vojenství č. 5/1998, s. 96-123 a Historie a vojenství č. 6/1998, s. 130-151,

Jiří RAJLICH: Epizoda z konce války (letecké střetnutí u Třebíče 18. března 1945).  Historie a plastikové modelářství č. 2/1999, s. 19-21,

Jiří RAJLICH: Czechoslowacke Lotnictwo wojskowe 1945-1950.  Lotnictwo wojskowe č. 1/1999,

Jiří RAJLICH: Charlie odešel… (genmjr. ing. Karel Mrázek, DSO, DFC 1910-1998). Historie a plastikové modelářství č. 3/1999, s. 16-22,

Jiří RAJLICH: Příspěvek k letecké archeologii (ztráty SG 101, 102, 151 a 152 na českém území 1943-1945). Historie a plastikové modelářství č. 5/1999, s. 21-27,

Jiří RAJLICH: Asy przestworcy – Josef František.  Lotnictwo wojskowe č. 2/1999,

Jiří RAJLICH: Československé vojenské letectvo 1945-1950. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 7/1999, s. 16-23, 2. část, č. 8/1999, s. 17-21, 3. část, č. 9/1999, s. 20-22,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští účastníci bitvy o Británii.  Historie a vojenství č. 4/1999, s. 873-906,

Jiří RAJLICH: Pilot myśliwski Reinhard Heydrich.  Lotnictwo wojskowe č. 1/2000, s. 56-60,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci – účastníci bitvy o Francii.  Historie a vojenství č. 1/2000, s. 135-179,

Jiří RAJLICH: Drama nad mořem. Kapitola z historie bojů čs. letců u britských jednotek RAF.  Revi č. 28/2000, s. 16-17,

Jiří RAJLICH: Háchovi Melody Boys. [recenze] Historie a plastikové modelářství č. 2/2000, s. 29,

Jiří RAJLICH: Generálové legionáři. [recenze] Historie a plastikové modelářství č. 4/2000, s. 30,

Jiří RAJLICH: Letecká válka nad Koreou 1950-1953. Historie a vojenství č. 1/2000, s. 216-217 [recenze],

Jiří RAJLICH: Jane’s Letadla. Příručka pro rozpoznávání. Historie a vojenství č. 1/2000, s. 224 (anotace),

Jiří RAJLICH: General brygady Witold Urbanowicz. Historie a plastikové modelářství č. 3/2000, s. 24-26,

Jiří RAJLICH: Nouzové přistání v průlivu. Kapitola z historie bojů čs. letců u britských jednotek RAF.  Revi č. 31/2000, s. 2-3,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci u britských stíhacích perutí RAF 1940-1945. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 4/2000, s. 16-21, 2. část, č. 5/2000, s. 27-31,

Jiří RAJLICH: Museo de l´Aire Cuatro Vientos. Historie a plastikové modelářství č. 5/2000, s. 32-33,

Jiří RAJLICH: Czechoslovak Airmen during World War Two. CIAF 2000, Hradec Králové 2000,

Jiří RAJLICH: 60 let od bitvy o Británii.  Letectví a kosmonautika č. 15-16/2000, s. 25-30,

Jiří RAJLICH: Hvězda bitvy o Británii – Josef František. 1. část, Letectví a kosmonautika č. 1/2000, s. 12-15, 2. část, č. 2/2000, s. 52-55,

Jiří RAJLICH: Jeden od britských squadron (stíhač František Mareš). 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 10/2000, s. 18-20, 2. část, č. 11/2000, s. 18-19,

Jiří RAJLICH: Caudron C 445M Goéland en Slovaquie.  In. P. Cortet a R. Espérou: Caudron Goéland. Lela Presse, Paris 2000,

Jiří RAJLICH: Slovenští a chorvatští stíhači u JG 52. In. Pavel Berger:  10 800 sestřelů. Naše vojsko, Praha 2001,

Jiří RAJLICH: Podíl československých letců na operaci Jubilee. Historie a vojenství č. 1/2001, s. 24-62,

Jiří RAJLICH: Podruhé se nevrátil (stíhač Rudolf Ptáček). Historie a plastikové modelářství č. 6/2001, s. 22-27,

Jiří RAJLICH: Nadporučík letectva Juraj Puškár – post scriptum. Historie a plastikové modelářství č. 7/2001, s. 23,

Jiří RAJLICH: Sestřely stíhačů slovenských Vzdušných zbraní za 2. světové války. Letectví a kosmonautika č. 15-16/2001, s. 14-21,

Jiří RAJLICH: První čs. nositel DFC (stíhač Emil Fechtner). Historie a plastikové modelářství č. 8/2001, s. 16-21,

Jiří RAJLICH: Stíhací letka 13 Slovenských vzdušných zbraní na východní frontě 1942-1943.  Historie a vojenství č. 2/2001, s. 277-309  a Historie a vojenství č. 3/2001, s. 501-537,

Jiří RAJLICH: Československý noční stíhač ve Středomoří.  Historie a vojenství č. 3/2001, s. 644-691,

Jiří RAJLICH: Rotník Jozef Drlička (1919-1943), autor prvního slovenského sestřelu na východní frontě. Historie a plastikové modelářství č. 12/2001, s. 11-18,

Jiří RAJLICH: Takřka zapomenuté eso (genmjr. i.m. Tomáš Vybíral 1911-1981). 1. část, Letectví a kosmonautika č. 23/2001, s. 12-14, 2. část, Letectví a kosmonautika č. 24/2001, s. 18-21,

Jiří RAJLICH: Brigádní generál Karel Mareš-Toman. Historie a plastikové modelářství č. 1/2002, s. 15-18,

Jiří RAJLICH: Niebo nad Praga w ogniu. Dzialania amerykańskich myśliwców nad Czechami 16 kwietnia 1945. Lotnictwo wojskowe č, 1/2002, s. 56-62,

Jiří RAJLICH: První letecké vítězství čs. pilota ve 2. světové válce. Revi č. 42/2002, s. 20-27,

Jiří RAJLICH: Jeden z tatranských orlů. (mjr.let. František Hanovec 1915-2001). Letectví a kosmonautika č. 13/2002, s. 24-27, č. 14/2002, s. 24-27 a č. 15-16/2002, s. 14-16,

Jiří RAJLICH: První československý stíhač padlý v leteckém boji (kpt.let. Jindřich Beran 1905-1940). Historie a plastikové modelářství č. 4/2002, s. 16-20,

Jiří RAJLICH: Generálmajor Josef A. Jaške (1913-2001). 1. část, Letectví a kosmonautika č. 5/2002, s. 12-15, 2. část, č. 6/2002, s. 58-61,

Jiří RAJLICH: Spitfire Václava Truhláře. Historie a plastikové modelářství č. 9/2002, s. 19-21,

Jiří RAJLICH: Luftwaffe kontra RAF 10:0 (Bruggy 1. června 1942). Historie a plastikové modelářství č. 3/2002, s. 16-21,

Jiří RAJLICH: Případ Alsterufer. Historie a vojenství č. 1/2002, s. 120-157,

Jiří RAJLICH: Sestřeleni u Norska aneb konec jedné záhady. Letectví a kosmonautika č. 8/2002, s. 12-14,

Jiří RAJLICH: Škoda D-1. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 8/2002, s. 2-7, 2. část, č. 9/2002, s. 2-4,

Jiří RAJLICH: Případ Augustin Přeučil. Historie a plastikové modelářství č. 12/2002, s. 19-22,

Irena REIFOVÁ – Jiří RAJLICH: Vzdušné války, pozemská smíření podle Jiřího Rajlicha (rozhovor). Přítomnost č. 2/2002, s. 49-51,

Jiří RAJLICH: Plukovník letectva in memoriam Josef Bryks. Historie a vojenství č. 2/2003, s. 436-452,

Jiří RAJLICH: Odešlo jedno z posledních čs. es: generálmajor v.v. Rajmund Půda (1912-2002). 1. část, Letectví a kosmonautika č. 15/2003, s. 16/968-18/970, 2. část, Letectví a kosmonautika č. 16/2003, s. 36/1056-39/1059,

Jiří RAJLICH: K sestřelům letadel z Lend-Leasu. Historie a plastikové modelářství č. 12/2003, s. 27-28,

Jiří RAJLICH: Několik poznámek k některým mýtům o čs. letectvu 1939-1945. In. Československá armáda 1939-1945 (plány a skutečnost). MO ČR – AVIS, Praha 2003, s. 100-105,

Jiří RAJLICH: Stíhač Rudolf Ptáček podruhé aneb jedna česká odysea. Historie a plastikové modelářství č. 2/2004, s. 26-30 a č. 3/2004, s. 29-32,

Jiří RAJLICH: Potopení německé lodi Alsterufer. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 4/2004, s. 19-24, 2. část, č. 5/2004, s. 14-18,

Jiří RAJLICH: Den-D. Normandie 6. 6. 1944. ABC č. 11/2004, s. 4-7,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci ve francouzských službách za Velké války 1914-1918. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 7/2004, s. 15-21, 2. část, Historie a plastikové modelářství č. 8/2004, s. 17-20, 3. část, Historie a plastikové modelářství č. 9/2004, s. 20-27,

Jiří RAJLICH: Československý bombardovací a dopravní pilot Alois Šedivý. Historie a vojenství č. 1/2004, s. 61-75,

Jiří RAJLICH – Jan SÝKORA: Z historie letounu C-3A.207 (LB-05). Historie a vojenství č. 1/2004, s. 143,

Jiří RAJLICH: Účast československých letců při podpoře operace Market-Garden v září 1944. Historie a vojenství č. 2/2004, s. 22-33,

Jiří RAJLICH: William R. Chorley: Royal Air Force Bomber Command Losses of the  Second World War. Vol. 1-6.  Aircraft and Crew Losses 1939-1940, 1941, 1942, 1943, 1944 a 1945.  Midland Publishing, Earl Shilton 1992-1998 [recenze]. Historie a vojenství č. 2/2004, s. 104-105,

Jiří RAJLICH: Norman L. R. Franks: The Royal Air Force Fighter Command Losses of the Second World War. Vol. 1-3 Operational Losses: Aircraft and Crews 1939-1941, 1942-1943 a 1944-1945 (incorporating Air Defence Great Britain and 2nd TAF). Midland Publishing, Earl Shilton 1997-2000 [recenze]. Historie a vojenství č. 2/2004, s. 105-106,

Jiří RAJLICH: Bílá místa naší historie aneb letecký kabinet Protiletadlového učiliště v Olomouci. Historie a plastikové modelářství č. 9/2004, s. 30-32,

Jiří RAJLICH: Britské letákové „bombardování“ českých zemí v předjaří 1940. Historie a vojenství č. 3/2004, s. 23-33,

Jiří RAJLICH: První sestřel prvního pluku. Historie a vojenství č. 3/2004, s. 45-52,

Jiří RAJLICH: Eduard Stehlík: Lidice. Příběh české vsi. Lidice. Story of the Czech village. Lidice. Geschichte eines tschechischen Dorfes. Pro Památník Lidice vydala Jitka Kejřová, nakladatelství V RÁJI, Praha 2004 [recenze]. Historie a vojenství č. 3/2004, s. 103-104,

Jiří RAJLICH: Škpt. let. Bedřich Schäffer-Rohan, jediný čs. pilot u Air Sea Rescue. Historie a plastikové modelářství č. 10/2004, s. 21-28,

Jiří RAJLICH: Pokusy britského letectva o zničení Škodových závodů v Plzni v letech 1940-1943. Historie a vojenství č. 4/2004, s. 20-43,

Jiří RAJLICH: Josef Bystrický – Peter Šumichrast: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Magnet Press Slovakia, Bratislava 2004 [recenze]. Historie a vojenství č. 4/2004. s. 113-114,

Jiří RAJLICH: Generálmajor v.v. Alois Šiška (1914-2003). 1. část, Letectví a kosmonautika č. 11/2004, s. 56-59, 2. část, Letectví a kosmonautika č. 12/2004,

Jiří RAJLICH: Wings of Freedom. Welcome to the Heart of Europe, Vol. 12, No 1/2005, s. 8-11,

Jiří RAJLICH: Auf Flügeln der Freiheit. Willkommen im Herzen Europas, Jg. 12, Nr. 1/2005, s. 8-11,

Jiří RAJLICH: Muž z úletu do Erdingu a jeho příběh/The man who flew to Erding and his story. Katalog MFLF 2004, nestr.

Jiří RAJLICH: „Nejdřív odhlásím raport!“ Nedělní svět, 6. 3. 2005, s. 14,

Jiří RAJLICH: Hvězda bitvy o Británii. Nedělní svět, 13. 3. 2005, s. 14,

Jiří RAJLICH: Čechoslováci nad Normandií. Nedělní svět 1. 5. 2005, s. 14,

Jiří RAJLICH: Karel Kuttelwascher. Najskuteczniejszy myśliwiec czechoslowacki II wojny światowej. Lotnictwo č. 2/2005, s. 60-64,

Jiří RAJLICH: Československý válečný letec Jan Robert Alexander. Historie a vojenství č. 1/2005, s. 60-74,

Jiří RAJLICH: Letci v boji za vlast. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 4-5,

Jiří RAJLICH: Ve Velké Británii v roce 1945. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 5-10,

Jiří RAJLICH: Liberatory nad mořem. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 10-18,

Jiří RAJLICH: Spitfiry nad Německem. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 19-22,

Jiří RAJLICH: Mosquita proti V-1. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 23-24,

Jiří RAJLICH: U Bomber Command. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 25-27,

Jiří RAJLICH: 544. fotoprůzkumná peruť. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 27-29,

Jiří RAJLICH: Poslední měsíce v Británii. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 30-42,

Jiří RAJLICH: Letecký most. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 43-45

Jiří RAJLICH: Loučení s Albionem. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 46-48,

Jiří RAJLICH: Směr Okinawa. Nejdelší let čs. letců u Transport Command. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 49,

Jiří RAJLICH: Přehlídka letců z Velké Británie. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 50-51,

Jiří RAJLICH: Lavočky a Šturmoviky nad Ostravou. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 52-59,

Jiří RAJLICH: Konec Luftwaffe v Čechách. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 60-67,

Jiří RAJLICH: Reorganizace. In. Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 68-74,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští příslušníci Royal Air Force v německém zajetí 1940-1945. Historie a vojenství č. 2/2005, s. 60-75 a č. 3/2005, s. 61-71,

Jiří RAJLICH: Klecanská epizoda z konce války. Historie a vojenství č. 2/2005, s. 89-96,

Jiří RAJLICH: Generál Alexander Hess. Minulostí Berounska. Sborník SOkA v Berouně 8 (2005), s. 255-262,

Jiří RAJLICH: Nálet na Prahu 14. 2. 1945. Historie a plastikové modelářství č. 4/2005, s. 30-31,

Jiří RAJLICH: Proměny Spitfiru LF.Mk.IXE TE515 aneb jeden osud za všechny. Historie a plastikové modelářství č. 6/2005, s. 11-17,

Jiří RAJLICH: Letci v názvech ulic Černého Mostu. Mimořádné číslo Listů Prahy 14. květen 2005, s. 2-45,

Jiří RAJLICH: Generálmajor in memoriam Ing. Jaroslav Hlaďo (1913-1990). Historie a vojenství č. 3/2005, s. 83-103,

Jiří RAJLICH: Útok kanadských Mosquit na česká letiště 12. října 1944. Historie a plastikové modelářství č. 8/2005, s. 18-23,

Jiří RAJLICH: Zapomenutý talent z Novákovy „devítky“ – četař polní pilot letec Antonín Králík (1916-1940). 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 11/2005, s. 22-25, 2. část, č. 12/2005, s. 29-36,

Jiří RAJLICH: Kde lovil kanadský rys? Epizoda z historie letecké války nad Československem. Historie a vojenství č. 4/2005, s. 66-73,

Jiří RAJLICH: John Foreman: Fighter Command War Diaries. The operational history of Fighter Command, Second Tactical Air Force, 100 Group and Air Defence of Great Britain 1939-1945. Volume One (September  1939 to September 1940), Volume Two (September  1940 to December 1941), Volume Three (January 1942 to June 1943, Volume Four (July 1943 to June 1944, Volume Five (July 1944 to May 1945). Air Research Publication, New Malden 1996, 1998, 2001, 2002 a 2004 [recenze]. Historie a vojenství č. 4/2005, s. 131-132,

Jiří RAJLICH: Generálmajor v.v. Václav Bergman, DFC & bar (1915-2002). 1. část, Letectví a kosmonautika č. 10/2005, s. 76-79, 2. část, č. 11/2005, s. 54-57,

Jiří RAJLICH: Nadporučík letectva Jiří Král – první velitel čs. vojenské jednotky v Polsku. Historie a vojenství č. 1/2006, s. 74-90,

Jiří RAJLICH: Stíhací esa slovenských Vzdušných zbraní. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 4/2006, s. 18-29, 2. část, č. 5/2006, s. 32-39, 3. část, č. 6/2006, s. 16-27, 4. část, č. 7/2006, s. 26-37, 5. část, č. 8/2006, s. 25-33, 6. část, č. 9/2006, s. 17-27, 7. část, č. 10/2006, s. 18-24,

Jiří RAJLICH (ed.): Byl jsem mechanikem hejtmana Brumowskiho. Ze vzpomínek Františka Šimka na jeho službu u letecké setniny Flik 41J na italské frontě roku 1918. Historie a vojenství č. 2/2006, s. 92-111,

Jiří RAJLICH: Pierre Clostermann (1921-2006). Historie a vojenství č. 2/2006, s. 147-148,

Jiří RAJLICH: Jiří Hartman (1917-2006). Historie a vojenství č. 2/2006, s. 148-149,

Jiří RAJLICH: František Peřina (1911-2006). Historie a vojenství č. 2/2006, s. 150-151,

Jiří RAJLICH: Generálporučík v.v. František Peřina (* 8. 4. 1911, Morkůvky, okr. Břeclav, † 6. 5. 2006, Praha). Historie a plastikové modelářství č. 6/2006, s. 38-41,

Jiří RAJLICH: Pierre Clostermann (1921-2006). Historie a plastikové modelářství č. 8/2006, s. 18-24,

Jiří RAJLICH: Generál nebe odešel. Generálporučík v.v. František Peřina (* 8. 4. 1911, Morkůvky, okr. Břeclav, † 6. 5. 2006, Praha). Letectví a kosmonautika č. 6/2006, s. 12-15, č. 7/2006, s. 54-61 a č. 8/2006, s. 68-75,

Jiří RAJLICH: Létající legionář Jan Štork alias Jean Loustau. I. a II. část, Historie a vojenství č. 3/2006, s. 78-96, č. 4/2006, s. 59-85,

Jiří RAJLICH: Velký Cirkus skončil… Colonel Pierre Clostermann (* 28. 2. 1921, Curitibia, Brazílie, † 22. 3. 2006, Pyrénées-Orientales, Francie). Letectví a kosmonautika č. 9/2006, s. 20-23,

Jiří RAJLICH: Za generálem Františkem Fajtlem. Zemřel statečný letec, který dokázal své válečné zážitky skvěle přetavit do literárních děl. Lidové noviny, 5. 10. 2006, s. 11,

Jiří RAJLICH: předmluva ke knize Peter ŠUMICHRAST: Slovenské letectvo na východní frontě 1941-1943. Svět křídel, Cheb 2006, s. 5-7,

Jiří RAJLICH: Československé letectvo ve 2. světové válce. Journal legionářských tradic č. 1/2006, s. 30-31,

Jiří RAJLICH: Kdyby se zdařil atentát na Hitlera 8. listopadu 1939. MFD, 3. 11. 2006,

Jiří RAJLICH: Podzim 1938: „hostování“ peruti III/1 na východě státu. Historie a plastikové modelářství č. 11/2006, s. 24-30,

Jiří RAJLICH: František Fajtl (1912-2006). Historie a vojenství č. 4/2006, s. 144-147,

Jiří RAJLICH: Na všech frontách. Generálporučík v.v. Ing. František Fajtl (20. 8. 1912 – 4. 10. 2006). 1. část, Letectví a kosmonautika č. 11/2006, s. 12-15, 2. část, č. 12/2006, s. 26-36,

Jiří RAJLICH: Generálporučík v.v. Ing. František Fajtl (* 20. 8. 1912, Donín, okr. Louny, † 4. 10. 2006, Praha). Zpravodaj Svazu letců ČR č. 44 (prosinec 2006), s. 3-9,

Jiří RAJLICH: Sestřelen nad Bretaní. Npor.let. Benignus Štefan (1918-1943). Historie a plastikové modelářství č. 1/2007, s. 39-44,

Jiří RAJLICH: „Učinil vše, co bylo možno…“ Český letec generálporučík v.v. Vladimír Nedvěd, MBE, DFC, dnes slaví devadesáté narozeniny. Lidové noviny, 27. 3. 2007, s. 11,

Jiří RAJLICH: S čápem na letounu. Podporučík letectva v zál. Josef Janeba (1915-1942). 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 4/2007, s. 26-35, 2. část, č. 5/2007, s. 30-40,

Jiří RAJLICH: Trochu jiní Svobodní „Francouzi“. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 8/2007, s. 30-36, 2. část, Historie a plastikové modelářství č. 9/2007, s. 30-35,

Jiří RAJLICH: Francouzská stopa kapitána Vašátka. Historie a vojenství č. 2/2007, s. 85-101 a č. 3/2007, s. 63-75,

Jiří RAJLICH: Dvakrát degradovaný generál. Válečný letec brigádní generál ve výslužbě Otto Špaček zemřel minulý týden ve věku 89 let. Lidové noviny, 4. 10. 2007, s. 11,

Jiří RAJLICH: Záhadný konec rotného Morávka. Letectví a kosmonautika č. 10/2007, s. 50-53, č. 11/2007, s. 50-53,

Jiří RAJLICH: Vašátkovy Curtissy ve Francii. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 10/2007, s. 24-31, 2. část, č. 11/2007, s. 30-37,

Jiří RAJLICH: Spitfire, jejich osud. Historie a vojenství č. 4/2007, s. 132-134,

Jiří RAJLICH: Otto Špaček (1918-2007). Historie a vojenství č. 4/2007, s. 142-143,

Jiří RAJLICH – Jan ČADIL: Generálové Janoušek a Ocelka opět ve Kbelích. Historie a vojenství č. 4/2007, s. 115,

Jiří RAJLICH: První a poslední sestřel 1. československé smíšené letecké divize v SSSR. Historie a vojenství č. 4/2007, s. 24-35,

Jiří RAJLICH: Pocta pilotu Morávkovi. Letectví a kosmonautika č. 2/2008, s. 7,

Jiří RAJLICH: Les pilotes tchéques en France. Ciel de Guerre No 09 (juin-juilet-aout 2006), s. 50-65,

Jiří RAJLICH: „Nepohřbený“ muž. Npor.let. Jiří J. Macháček (1915-1941). Historie a plastikové modelářství č. 2/2008, s. 29-40,

Jiří RAJLICH – Jiří PLACHÝ: Colloredo-Mansfeldové v druhé světové válce. Historie a vojenství č. 1/2008, s. 149-151,

Jiří RAJLICH: Pocta Emilovi Morávkovi – po 67 letech. Historie a vojenství č. 1/2008, s. 126-128,

Jiří RAJLICH – Michal PLAVEC – Martin VESELÝ: Noční stíhači Osy nad Protektorátem. 1. část. Historie a plastikové modelářství č. 3/2008, s. 34-41, 2. část. Historie a plastikové modelářství č. 4/2008, s. 28-37,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Legenda o republikánském leteckém esu Janu Ferákovi. 1. část. Historie a vojenství č. 1/2008, s. 4-34, 2. část. Historie a vojenství č. 2/2008, s. 4-31,

Jiří RAJLICH: František Mareš (1919-2008). Historie a vojenství č. 2/2008, s. 135-137,

Jiří RAJLICH: Zapomenutý incident nad Ruzyní 9. května 1945. Historie a vojenství č. 3/2008, s. 24-34,

Jiří RAJLICH: Letci československých legií v Itálii. 1. část, Historie a plastikové modelářství č. 10/2008, s. 30-42, 2. část, č. 11/2008, s. 18-27,

Jiří RAJLICH: Ladislav Světlík (1917-2008). Historie a vojenství č. 4/2008, s. 136-138,

Jiří RAJLICH: Křest ohněm. První vítězství československých letců ve 2. světové válce. Historie a vojenství č. 4/2008, s. 4-28,

Jiří RAJLICH: Vzduch byl jeho živlem. Václav Šlouf, DFC. 1. část. Historie a plastikové modelářství č. 2/2009, s. 15-25 a 2. část. Historie a plastikové modelářství č. 3/2009, s. 26-38,

Jiří RAJLICH – Karel ČERNÝ: K tragédii paravýsadků IRIDIUM a BRONZE. Historie a vojenství č. 1/2009, s. 13-30,

Jiří RAJLICH: Československý Spitfire z Herentals. Historie a vojenství č. 1/2009, s. 118-121,

Jiří RAJLICH: Stanislav Hlučka (1919-2008). Historie a vojenství č. 1/2009, s. 142-145,

Jiří RAJLICH: Odešlo poslední československé stíhací eso. Plukovník v.v. Ladislav Světlík (1917-2008). 1. část. Letectví a kosmonautika č. 4/2009, s. 62-65, 2. část. Letectví a kosmonautika č. 5/2009, s. 74-77, 3. část. Letectví a kosmonautika č. 6/2009, s. 72-75,

Jiří RAJLICH: Nestěrov kontra Malina. K historii prvního taranu v dějinách letecké války. Historie a plastikové modelářství č. 6/2009, s. 10-23,

Jiří RAJLICH: Major polní pilot Otto Jindra (1886-1932). Nejúspěšnější český letec Velké války a velitel československého Leteckého sboru. 1. část. Historie a vojenství č. 2/2009, s. 4-31, 2. část. č. 3/2009, s. 4-31,

Jiří RAJLICH: Šest týdnů v Exeteru. Osobní deník Wing Commandera Františka Doležala. Historie a vojenství č. 4/2009, s. 74-101,

Jiří RAJLICH: Eismeerjäger Walter Smejkal. 1. část. Hobby Historie č. 1 (2010), s. 24-29, 2. část. Hobby Historie č. 2 (2010), s. 26-31,

Jiří RAJLICH: Se smyčkou na krku. Sedmdesát roků stará epizoda z francouzského tažení. Miroslav Jiroudek 1914-1995. Hobby Historie č. 3 (2010), s. 6-11,

Jiří RAJLICH: Františkův šestnáctý. K 70. výročí bitvy o Británii. Letectví a kosmonautika Ročenka 2010 – Vzdušné síly Armády České republiky/Czech Air Force Yearbook 2010, s. 36-40,

Jiří RAJLICH: Vzduchem 1. světovou válkou. Obrazy ze života (a smrti) zapomenutého šikovatele polního pilota Jana Škvora (1893-1918). Historie a vojenství č. 1/2010, s. 73-95,

Jiří RAJLICH: Barevná Třistadvanáctka. Hobby Historie č. 4 (2010), s. 42-48,

Jiří RAJLICH: Letecká bitva národů 31. srpna 1918 a její „české“ souvislosti. Historie a vojenství, č. 2/2010, s. 4-32,

Jiří RAJLICH: Vzdušná vítězství nárokovaná čs. stíhači v bitvě o Británii. Historie a vojenství č. 3/2010, s. 124-135,

Jiří RAJLICH: Vyznamenání velitele čs. stíhačů do sbírek Imperial War Musea Duxford. Historie a vojenství č. 3/2010, s. 135-137,

Jiří RAJLICH: Generál Udet v Letňanech. Hobby Historie č. 5 (2010), s. 20-24,

Jiří RAJLICH: K problematice zastoupení letců z českých zemí v rakousko-uherském letectvu. In. Století letectví v zemích Koruny české, NTM, Praha 2010, s. 77-102,

Jiří RAJLICH: „Žižkovský“ Spitfire. Historie a vojenství č. 4/2010, s. 38-45,

Jiří RAJLICH: Plukovník v.v. Vít Angetter (1921-2009). Historie a vojenství č. 4/2010, s. 65-80,

Jiří RAJLICH: Štábní kapitán letectva Zbyněk Roušar. Hobby Historie č. 6 (2010), s. 30-35,

Jiří RAJLICH: Bludný Spitfire z Kósu. Hobby Historie č. 7 (2011), s. 30-34,

Jiří RAJLICH: Mrtví z La Targette. Českoslovenští letci padlí, zahynulí a zemřelí ve Francii v letech 1939-1940. 1. část. Historie a vojenství č. 1/2011, s. 24-53, 2. část č. 2/2011, s. 51-70,

Jiří RAJLICH: Se Siouxem na letounu. Rotný Otto Hanzlíček (1911-1940). Letectví a kosmonautika Ročenka 2011 – Vzdušné síly Armády České republiky/Czech Air Force Yearbook 2011, s. 48-52,

Jiří RAJLICH – Ivo PEJČOCH: Vojín Walter Bláha alias Valtr Blažek – dva úlety z totality. Historie a vojenství č. 3/2011, s. 82-107,

Jiří RAJLICH: Brigádní generál i.m. Karel Kuttelwascher, DFC & bar. Historický kaleidoskop č. 4-5/2011, s. 72-76,

Jiří RAJLICH: Warrant Officer Karel Körber (1917-1943). 1. část Hobby Historie č. 8 (2011), s. 6-11, 2. část Hobby Historie č. 9 (2011), s. 6-11, 3. část Hobby Historie č. 10 (2011), s. 18-22, 4. část Hobby Historie č. 11 (2011), s. 24-28,

Jiří RAJLICH: Velká válka, Arigiho „Brisfit“ a Pán prstenů. Historie a vojenství č. 4/2011, s. 101-115,

Jiří RAJLICH: Důstojník pod třemi prapory. Plukovník F. O. Miksche (1905-1992). Hobby Historie č. 13 (2012), s. 26-32,

Jiří RAJLICH: (Česko)slovenská letadla v Polsku 1939. Hobby Historie č. 13 (2012), s. 44-47,

Jiří RAJLICH: Multinational Air Combat, 31 August 1918 and its Czech connections. Cross & Cockade International, Vol. 43/I, Spring 2012, s. 43.002-43.026,

Jiří RAJLICH: Jan Robert Alexander (1922-2012). Historie a vojenství č. 1/2012, s. 145-147,

Jiří RAJLICH: Wing Commander Josef Šnajdr (1909-1992). Luhačovické noviny, roč. XIX, duben 2012, s. 4,

Jiří RAJLICH: „Šestnáctka“ s Mickey Mousem a nadporučík Václav Formánek. Hobby Historie č. 14 (2012), s. 22-27,

Jiří RAJLICH: Sedmdesát roků od Sestřeleného. Hobby Historie č. 14 (2012), s. 6-17,

Jiří RAJLICH: Słowacy v Deblinie w 1939 r. Gapa – Lotniczy magazyn historyczny č. 2 (2012), s. 26-35,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Export a využití československé letecké výzbroje v občanské válce ve Španělsku 1936-1939. 1. část. Historie a vojenství č. 1/2012, s. 4-35, 2. část. Historie a vojenství č. 2/2012, s. 4-29,

Jiří RAJLICH: Na okraj jedné „dezerce“. Historie a vojenství č. 2/2012, s. 55-63,

Jiří RAJLICH: Znovuvzkříšený Albatros D.III (Oeffag). Hobby Historie č. 15 (2012), s. 4,

Jiří RAJLICH: Odešel „nejvýkonnější“ československý letec u Bomber Command F/Lt Jan R. Alexander, DFC, DFM. Hobby Historie č. 15 (2012), s. 6-9,

Jiří RAJLICH: Lotowska Electra w Rumunii. Gapa – Lotniczy magazyn historyczny č. 3 (2012), s. 65,

Jiří RAJLICH: Odešel před deseti roky…  Plukovník Ing. Jaroslav Janečka (1928-2002). Hobby Historie č. 16 (2012), s. 46-49,

Jiří RAJLICH: Stíhací Albatros opět ve vzduchu! Historie a vojenství č. 3/2012, s. 112-114,

Jiří RAJLICH: Trojjediný československý Curtiss H-75. Hobby Historie č. 17 (2012), s. 12-18,

Jiří RAJLICH: Asymetrická letecká válka: nasazení Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku, srpen-říjen 1944. 1. část. Historie a vojenství č. 3/2012, s. 4-18, 2. část. Historie a vojenství č. 4/2012, s. 26-45,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Jan Ferak: As de la aviación republicana. Mitos y realidades. Revista Española de Historia Militar No 135 (Noviembre/Deciembre 2012), s. 61-73,

Jiří RAJLICH: Po stopách Charlese Lindbergha v Československu. Hobby Historie č. 18 (2012), s. 24-29,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Vojenský a zalétávací pilot, interbrigadista Andrej Beleš (1899-1952). In. Než podmaníme vzduch. Zalétávací a zkušební piloti a letecké výzkumné ústavy. Práce z dějin techniky a přírodních věd. Svazek 29. Národní technické muzeum, Praha 2012, s. 109-124,

Jiří RAJLICH: Vladimír Nedvěd (1917-2012). Historie a vojenství č. 1/2013, s. 132-141,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Leutnant Hans Sobotka aneb český letec sestřelen nad Bilbaem? Historie a vojenství č. 1/2013, s. 86-97,

Jiří RAJLICH: Poslední československý sestřel na východní frontě. Válka Revue, květen 2013, s. 6-11,

Jiří RAJLICH: Se Siouxem na letounu. Rotný Otto Hanzlíček (1911-1940). Hobby Historie č. 20 (2013), s. 2-11,

Jiří RAJLICH: Zmarl brig.gen. v.v. Zdeněk Škarvada. Gapa – Lotniczy magazyn historyczny č. 6 (2013), s. 159,

Jiří RAJLICH: Czech z polskiego lotnictwa. Skrzydlata Polska Nr. 6 (2404/2013), s. 56-58,

Jiří RAJLICH – Ivo PEJČOCH: Nori Harel (1929-2013). Historie a vojenství č. 2/2013, s. 136-141,

Jiří RAJLICH: Československá Battle of Britain – post scriptum. Historie a vojenství č. 3/2013, s. 64-81,

Jiří RAJLICH: Zdeněk Škarvada (1917-2013). Historie a vojenství č. 3/2013, s. 136-143,

Jiří RAJLICH: Čech proti Italům v Bitvě o Británii. Válka Revue, říjen 2013, s. 20-25,

Jiří RAJLICH: Curych 1937. Českoslovenští vojenští letci na mezinárodních závodech. Válka Revue, listopad 2013, s. 26-30,

Jiří RAJLICH – Michal DUB: Stíhači nad Malou Dohodou a Polskem v roce 1929. 1. část. Hobby Historie č. 22 (2013), s. 14-21, 2. část Hobby Historie č. 23 (2013), s. 36-46,

Jiří RAJLICH: Válečný stíhač a učitel létání poručík letectva Rudolf Němec (1897-1969). Historie a vojenství č. 4/2013, s. 71-87,

Jiří RAJLICH: Nejen tři sestřely na Dewoitině. Podporučík letectva v záloze František Glauder (1909-1942). Hobby Historie č. 24 (2014), s. 24-35,

Jiří RAJLICH: Stíhací eso Otto Smik. Nejlepší Čechoslovák na Spitfirech. Válka Revue Speciál II. světová válka, 2014, s. 34-37,

Jiří RAJLICH: Za vlast ve Francii. Československé pozemní jednotky na francouzské frontě v roce 1940. 1. část, Válka Revue, leden-únor 2014, s. 30-34,

Jiří RAJLICH: Ústup do Velké Británie. Československé pozemní jednotky na francouzské frontě v roce 1940. 2. část, Válka Revue, březen 2014, s. 38-42,

Alena VITÁKOVÁ – Jiří RAJLICH: O nebeských jezdcích (rozhovor). Válka Speciál Bitva o Británii, 2014, s. 74-78,

Jiří RAJLICH: Sláva placená krví. 311. československá bombardovací peruť 1940-1945. Válka Revue, březen 2014, s. 6-11,

Jiří RAJLICH: Poslední let největšího leteckého esa starého mocnářství. Hobby Historie č. 25 (2014), s. 4-10,

Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH: Fähnrich Emil Poidinger a Macchi M.C.202 Folgore: česko-německo-italská dezerce do Švédska. Hobby Historie č. 25 (2014), s. 62-65,

Jiří RAJLICH: Justin Pravoslav Hovora (1890-1964). Český námořní aviatik, podnikatel, odbojář a politický vězeň. Historie a vojenství č. 1/2014, s. 75-93,

Jiří RAJLICH: Rakousko-uherské eso es. Godwin Brumowski (1889-1936). Válka Revue, duben 2014, s. 23-27,

Jiří RAJLICH: Mezinárodní brigády ve Španělsku 1936-1939. Válka Revue, květen 2014, s. 22-26,

Jiří RAJLICH: Letecká bitva nad Montellem 20. června 1918. Hobby Historie č. 26 (2014), s. 28-37,

Jiří RAJLICH: Generál „zvláštního ražení“. Karol Świerczewski (1897-1947). Válka Revue, červen 2014, s. 44-45,

Jiří RAJLICH: Pilot Karel Frič čili Karl Fritsch (1895-1968). Historie a vojenství č. 2/2014, s. 56-79,

Jiří RAJLICH: Uložení ostatků generála Karla Janouška. Historie a vojenství č. 2/2014, s. 130-131,

Jiří RAJLICH: Miroslav Štandera (1918-2014). Historie a vojenství č. 2/2014, s. 140-145,

Jiří RAJLICH: Český aviatik „Velké války“. Xantypa – Speciál První světová válka, červen 2014, s. 38-43,

Jiří RAJLICH: úvod ke knize Luděk NAVARA – Miroslav KASÁČEK: Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse. Host, Brno 2014, s. 7-9,

Jiří RAJLICH: Kdo se začal prát jako poslední? MFD 7. 6. 2014, s. 11,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Říkalo se jim „španěláci“. Českoslovenští interbrigadisté ve Španělsku 1936-1939. 1. část. Válka Revue, červen 2014, s. 38-43,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Dělostřelci, tankisté, letci. Českoslovenští interbrigadisté ve Španělsku 1936-1939. 2. část. Válka Revue, červenec-srpen 2014, s. 26-30,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Vzestup a pád „španěláků“. Českoslovenští interbrigadisté po skončení války ve Španělsku, 3. část. Válka Revue, září 2014, s. 36-38,

Jiří RAJLICH: Útok na Piešťany 18. září 1944. Hobby Historie č. 27 (2014), s. 4-13,

Jiří RAJLICH: Miloslav Kratochvíl-Bitton (1919-2014). Historie a vojenství č. 3/2014, s. 141-146,

Jiří RAJLICH: Prostředky teroru. Odvetné zbraně V-1 a V-2. Válka Revue, říjen 2014, s. 6-11,

Jiří RAJLICH: Osud stíhače. Polní pilot Jan Škvor (1893-1918). Válka Revue, říjen 2014, s. 22-26,

Jiří RAJLICH: Alexander Gerič. Slovenský stíhač v soukolí války. Válka Revue, listopad 2014, s. 36-40,

Jiří RAJLICH: Konec „krále vzduchu“. Karlovarská havárie škpt. Františka Malkovského 8. června 1930. Hobby Historie č. 28 (2014), s. 6-19,

Jiří RAJLICH: Svědectví starého alba. Štábní šikovatel polní pilot Václav Mareš (1892-1969). Historie a vojenství č. 4/2014, s. 14-39,

Jiří RAJLICH: „Se slečnami je to tady zatím zero“. Z deníku kapitána RAF. Živá historie č. 10/2014, s. 48-49,

Jiří RAJLICH: Křídla legií nad Ruskem. Letectvo čs. legií v Rusku 1918-1920. Válka Revue leden-únor 2015, s. 10-15,

Jiří RAJLICH: Francouzské eso es. Pierre Clostermann (1921-2006). Válka Revue, březen 2015, s. 28-32,

Jiří RAJLICH: Vlaštovky nad Prahou. Bojová činnost Luftwaffe během Pražského povstání. II. světová – Speciál Pražské povstání, 2015, s. 56-59,

Jiří RAJLICH: Poslední souboje nad Prahou. U.S. Army Air Forces v Pražském povstání. II. světová – Speciál Pražské povstání, 2015, s. 66-68,

Jiří RAJLICH: Po zemi i ze vzduchu. Luftwaffe proti mimopražským povstalcům. II. světová – Speciál Pražské povstání, 2015, s. 96-97,

Jiří RAJLICH: Nejmladší generál Wehrmachtu. Stíhací eso Adolf Galland (1912-1996). II. světová, duben 2015, s. 28-33,

Jiří RAJLICH: Muž, který předpověděl invazi. Plukovník Ferdinand Otto Miksche (1905-1992). Válka Revue, duben 2015, s. 12-16,

Jiří RAJLICH: Největší letecké eso z českých zemí. Julius Arigi (1895-1981). I. světová, č. III/2015, s. 14-19,

Jiří RAJLICH: Létali pod císařskou vlajkou. Čeští aviatici habsburské monarchie. I. světová Speciál (2015) – Češi v rakousko-uherské armádě, s. 44-51,

Jiří RAJLICH: První české letecké eso. Jindřich Kostrba (1883-1926). I. světová Speciál (2015) – Češi v rakousko-uherské armádě, s. 24-27,

Jiří RAJLICH: Smrt přišla shora a od slunce. Letecké souboje nad Alpami 1918. Válka Revue, květen 2015, s. 30-34,

Jiří RAJLICH: Britští stíhači mezi Adiží a Piavou. Epizody ze soumraku rakousko-uherského letectva. 1. část.  Hobby Historie č. 29 (2015), s. 4-21, 2. část. Hobby Historie č. 30 (2015), s. 54-70,

Jiří RAJLICH: Bomby na Kolbenku. Poslední americký nálet na Prahu 25. března 1945. Válka Revue, červenec-srpen 2015, s. 36-40,

Jiří RAJLICH: První z legend. Werner Mölders (1913-1941). Válka Revue, červenec-srpen 2015, s. 24-27,

Jiří RAJLICH: Letecký film Slavia L-BROX aneb románek letcův. Hobby Historie č. 31 (2015), s. 10-15,

Jiří RAJLICH: Osamělý let povstaleckého Arada. Čs. letoun nad Prahou po šesti letech. II. světová, září 2015, s. 24-25,

Jiří RAJLICH: Poručík in memoriam Josef Kiss (1896-1918). Nejslavnější uherský stíhač K.u.k. Luftfahrtruppen. 1. část Historie a vojenství č. 2/2015, s. 64-89, 2. část Historie a vojenství č. 3/2015, s. 80-105,

Jiří RAJLICH: Oběť vlastní ctižádosti. Nadporučík letectva Juraj Puškár (1915-1944). Válka Revue, říjen 2015, s. 34-38,

Jiří RAJLICH: Sestřel se šťastným koncem. Rakousko-uhersko – italský duel u Ancony 1916. I. světová, č. VI/2015, s. 37-39,

Jiří RAJLICH: Úspěšný křest ohněm. První boj 310. peruti na britské obloze 1940. II. světová, listopad 2015, s. 34-38,

Jiří RAJLICH: Poslední doma. 1. část. Nový domov. The New Homeland. Canada´s Czech and Slovak Newspaper Published by Masaryk Memoriam Institute Inc., since 1950. Vol. 66, No 15 (2877), October 29, 2015, s. 12, 2. část, Nový domov, Vol. 66, No 16 (2878), November 19, 2015, s. 12, 3. část, Nový domov, Vol. 67, No 1 (2880), January 14, 2016, s. 12, 4. část, Nový domov, Vol. 67, No 2 (2881), February 4, 2016, s. 12, 5. část, Nový domov, Vol. 67, No 3 (2882), February 25, 2016, s. 12, 6. část – závěr, Nový domov, Vol. 67, No 4 (2883), March 17, 2006, s. 12.

Jiří RAJLICH: Katastrofa na Hřebenkách 23. června 1938. Historie a vojenství č. 4/2015, s. 92-108,

Jiří RAJLICH – Jan SÝKORA: Velká válka v oblacích – 1915, pokračování bojů. Historie a vojenství č. 4/2015, s. 109-114,

Jiří RAJLICH – Jiří PLACHÝ: Devadesátý čs. účastník Bitvy o Británii. Hobby Historie č. 32 (2015), s. 4-13,

Jiří RAJLICH: Bitka o Britániu. „Náš jediný maršal dostal doživotie“. Hospodárske noviny, Víkend, 30. 10. – 1. 11. 2015, s. 21,

Jiří RAJLICH: Potopení francouzské ponorky Foucault 15. září 1916. Světové prvenství c. a k. námořních aviatiků. I. světová, č. II/2016, s. 32-34,

Jiří RAJLICH: Nejstarší slovenské eso. Ján Gerthofer (1910-1991). II. světová, březen 2016, s. 28-32,

Jiří RAJLICH: Letadla ve službách „diplomacie“ K. H. Franka. Hobby Historie, č. 33 (2016), s. 56-67,

Jiří RAJLICH: Neznámá epizoda do „františkovské“ mozaiky. Historie a vojenství č. 1/2016, s. 116-125,

Jiří RAJLICH: „Začněte s vystěhováním…“ Počátek bojů. Válka Revue Speciál, 2016, Kontroverzní SNP, s. 21-23,

Jiří RAJLICH: Hašení povstalecké vatry. Průběh bojů 29. srpna – 18. října 1944. Válka Revue Speciál, 2016, Kontroverzní SNP, s. 32-37,

Jiří RAJLICH: Povstalecké Waterloo. Průběh bojů 18. – 27. října 1944. Válka Revue Speciál, 2016, Kontroverzní SNP, s. 82-87,

Jiří RAJLICH: Největší letecké eso italské fronty. Major William George Barker (1894-1930). Válka Revue, červen 2016, s. 29-33,

Jiří RAJLICH: Fotografie zahalené mystériem smrti: Witold Glowacki (1913-1940). Hobby Historie č. 34 (2016), s. 20-23,

Jiří RAJLICH: Berlín 1936 a účast československých letců. Hobby Historie č. 35 (2016), s. 4-22,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Španělská stopa generála Josefa Pavla. Historie a vojenství č. 3/2016, s. 39-72,

Jiří RAJLICH: Elitní noční stíhač. Miloslav Mansfeld (1912-1991). Válka Revue, říjen 2016, s. 30-34,

Jiří RAJLICH: Císařův jestřáb ze Slezska. Karl Teichmann (1897-1939). I. světová, č. VI/2016, s. 12-15,

Jiří RAJLICH: Eso Luftwaffe a generál NATO. Generálporučík Günther Rall (1918-2009). Válka Revue, prosinec 2016, s. 21-25,

Jiří RAJLICH: Imrich Gablech (1915-2016). Historie a vojenství č. 1/2017, s. 136-140,

Jiří RAJLICH – Marcel KAREŠ: Curych 1922 a 1927 – účast československých letců. Hobby Historie, č. 38 (2017), s. 18-26,

Jiří RAJLICH: Cheb – 100 roků od vzniku prvního vojenského letiště v českých zemích. Hobby Historie č. 39 (2017), s. 4-23,

Jiří RAJLICH: Šikovatel Eugen Bönsch (1897-1951). Rakousko-uherské stíhací eso z Krkonoš. 1. část, Historie a vojenství č. 1/2017, s. 38-77, 2. část, Historie a vojenství č. 2/2017, s. 45-95, 3. část, Historie a vojenství č. 3/2017, s. 39-87,

Jan ČADIL – Jiří RAJLICH: Generál nebe zpět na obloze. Pocta nejen generálu Peřinovi. Letectví a kosmonautika Ročenka 2017 – Vzdušné síly Armády České republiky/Czech Air Force Yearbook 2017, s. 52-56,

Jiří RAJLICH: Wellington L7844 skončil u Oosterwolde aneb první německý „radarový“ sestřel. Hobby Historie č. 40 (2017), s. 6-17,

Jiří RAJLICH: Gen. Imrich Gablech – uczestnik kampanii wrześniowiej. Gapa – Lotniczy magazyn historyczny č. 21 (2017), s. 76-83,

Jiří RAJLICH:  Od válečného dobrovolníka k válečnému zločinci. Josef Witiska (1894-1946). Hobby Historie č. 41 (2018), s. 46-55,

Jiří RAJLICH: Wer hat Alan Jerrard abgeschossen? Eugen Bönsch und der Luftkampf über Ghirano am 30. März 1918. ÖFH-Nachrichten Nr. 1/2018, s. 4-10,

Jiří RAJLICH: Důstojník Haškova pluku u c. a k. letectva. Kapitán Ludvík Purm (1885-1953). Historie a vojenství č. 1/2018, s. 28-89,

Jiří RAJLICH: Ivan Otto Schwarz (1923-2018). Historie a vojenství č. 1/2018, s. 136-143,

Jiří RAJLICH: Leutnant Feldpilot Stanisław Ritter von Bogusz (1895-1936). Polski pilot myśliwski w lotnictwie austro-węgierskim na froncie włoskim. Gapa – Lotniczy magazyn historyczny č. 25 (2018), s. 4-25,

Jiří RAJLICH: Robert Veinfurter: Das Fliegende Personal der k.u.k. Fliegerkompagnien im Ersten Weltkrieg. ÖFH-Nachrichten Sonderband 34. Wien 2017 [recenze]. Historie a vojenství č. 2/2018, s. 148-149,

Jiří RAJLICH: Miroslav A. Liškutín (1919-2018). Historie a vojenství č. 2/2018, s. 138-147,

Jiří RAJLICH: Poslední císařův polní pilot? Nadporučík Othmar Wolfan (1894-1990). Hobby Historie č. 43 (2018), s. 4-25,

Jiří RAJLICH: Létající hulán. Rytmistr polní pilot Vojtěch Barta (1879-1922). Hobby Historie č. 43 (2018), s. 58-71,

Jiří RAJLICH: Den letectva, nebo den letectví? Letectví a kosmonautika č. 9/2018, s. 20-21,

Jiří RAJLICH – Marcel KAREŠ: Král vzduchu František Novák. Osudy nejslavnějšího vojenského pilota meziválečného Československa. 1. část. Historia Bellica č. 3/2018, s. 34-41, 2. část. Historia Bellica č. 4/2018, s. 34-39,

Jiří RAJLICH: Zbyšek Nečas – John Pemberton (1921-2018). Historie a vojenství č. 3/2018, s. 133-140,

Jana PŘIKRYLOVÁ – Jiří RAJLICH: Historie je detektivka (rozhovor). Policista č. 9/2018, s. 14-16,

Jiří RAJLICH: Potopení lamače blokády Alsterufer očima poražených. Historie a vojenství č. 4/2018, s. 70-101,

Jiří RAJLICH: Who shot down Alan Jerrard? Flik 51J Ace Eugen Bönsch and the 30 March 1918 Combat. Cross & Cockade International, Vol. 49/4, Winter 2018, s. 49.243-49.248,

Jiří RAJLICH: Od vojáka Haškova regimentu po ředitele ČSA. Brigádní generál Alois Kubita (1892-1954). 1. část. Letectví a kosmonautika č. 2/2019, s. 90-95, dokončení. Letectví a kosmonautika č. 3/2019, s. 74-79,

Jiří RAJLICH: Pracovníci Vojenského historického ústavu mezi leteckými osobnostmi století. Historie a vojenství č. 1/2019, s. 118-119,

Jiří RAJLICH: Den letectva, nebo den letectví? In. 100 let československého letectví 1918-2018. ČSL 2019, s. 67-71,

Jiří RAJLICH: Padáky u rakousko-uherského letectva. Letectví a kosmonautika č. 4/2019, s. 66-71,

Jiří RAJLICH: Ein vergessener Jagdflieger-Kommandant des Hašek-Regiments. Feldpilot Hptm. Ludwig Purm (1885-1953). ÖFH-Nachrichten Nr. 3/2019, s. 4-12,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Bývalý dělostřelec ve službách strany, státu a parlamentu

Generál Bohuslav Laštovička (1905-1981). 1. část Historie a vojenství č. 2/2019, s. 66-95, 2. část. Historie a vojenství č. 3/2019, s. 60-93,

Jiří RAJLICH: Obnovíme Den letectva? Ročenka 2019 – Vzdušné síly Armády České republiky/Czech Air Force Yearbook 2019, s. 56-58,

Jiří RAJLICH: Kurt Taussig (1923-2019). Historie a vojenství č. 4/2019, s. 140-143,

Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH: Legion Czechów i Słowaków w Polsce. Historia powstania Armii Czechosłowackiej za Granica. Biuletyn IPN Nr. 1-2/2020 (170-171). Sojusznicy Polski w XX wieku, s. 108-120,

Jiří RAJLICH: Rudé hvězdy nad Ostravou. K problematice zapomenutých sovětských „strategických“ nočních náletů na Moravskou Ostravu v průběhu ledna až března 1945. Historie a vojenství č. 1/2020, s. 44-73,

Jan KOHOUT – Jiří RAJLICH: Novobydžovský rodák – kapitán polní pilot Jan Ventura. 1. díl. Novobydžovský zpravodaj, roč. XLVI., č. 4, duben 2019, s. 13, 2. díl, XLVI, č. 5, květen 2019, s. 9, 3. díl, XLVI, č. 6, červen 2019, s. 9, 4. díl, XLVI, č. 7, červenec 2019, s. 9, 5. díl, XVLI, č. 8, srpen 21019, s. 9, závěr, XVLI, č. 9, září 2019, s. 9,

Jiří RAJLICH: Asymetrická letecká válka. Nasazení Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku, srpen-říjen 1944. In. Peter ŠUMICHRAST a kol.: Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického. VHÚ, Bratislava 2020, s. 226-299,

Jiří RAJLICH: Spitfiry nad Ostravou, Kittyhawky nad Opavou. Historie a vojenství č. 2/2020, s. 52-79,

Dan HRUBÝ – Jiří RAJLICH: První vítězství Druhé světové války (rozhovor). Reflex Speciál č. 4/2020 k 80. výročí bitvy o Británii, s. 6-18,

Petr TŘEŠŇÁK – Jiří RAJLICH: Legendární stíhač František zemřel před 80 lety. Král

nebe i hospodský rváč (rozhovor). EuroZprávy, 8. 10. 2020,

Václav SUCHAN – Jiří RAJLICH: Čeští piloti byli pro Němce smrtelně nebezpeční! (rozhovor). Nedělní Blesk Speciál, Bitva o Británii – 80 let, 27. 9. 2020, s. 23-30,

Jiří RAJLICH: Poslední sestřel 310. čs. stíhací peruti. Historie a vojenství č. 4/2020, s. 78-89,

Jiří RAJLICH: Se Spitfirem nad Evropou. No 313 (Czechoslovak) Squadron RAF. 1. Díl: Spitfire Mk.IA. INFO Eduard, roč. 19, č. 130, prosinec 2020, s. 10-20,

Jiří RAJLICH: Se Spitfirem nad Evropou. No 313 (Czechoslovak) Squadron RAF. 2. Díl: Spitfire Mk.IIA. INFO Eduard, roč. 20, s. 131, leden 2021, s. 20-26,

Jiří RAJLICH: Smrt komodora. Historie a vojenství č. 3/2021, s. 36-71,

Jiří RAJLICH: Hawker Hurricane konečně v České republice. Historie a vojenství č. 3/2021, s. 132-134,

Jiří RAJLICH: 80 roků od Anthropoidu. Dlouhá cesta k výsadku ve vlasti. Letectví a kosmonautika č. 2/2022, s. 36-44,

Jiří RAJLICH: 4:0 nad Tachovem. Historie a vojenství č. 1/2022, s. 28-43,

Jiří RAJLICH: Směr Československo. Střelecká revue, č. 4/2022, s. 66-69,

 

Realizované výstavy

 

Sokolovo 1943. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 1993 (spoluautor),

Invaze 1944. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 1994-1996 (autor a komisař výstavy),

Atentát – Operace Anthropoid 1941-1942. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2002-2005 (spoluautor),

Přísahali republice. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2003-2007 (spoluautor),

Doteky 2. světové války. Armádní muzeum VHÚ Žižkov (2005-2007, spoluautor),

Prag 27. Mai 1942 10.35 Uhr. „Das Heydrich Attentat“. Deutsche Technikmuseum Berlin, 2005 (spoluautor),

Důvěrné Izrael. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2006-2007 (spoluautor),

Československé letectvo ve 2. světové válce. Letecké muzeum VHÚ Kbely, 1994-2007 (autor a komisař výstavy),

Střepy z letecké války. Letecké muzeum VHÚ Kbely, 1996-1999 (autor a komisař),

Vysoká rudá zeď. Letecké muzeum VHÚ Kbely, 2000-2008 (spoluautor a komisař),

Československé a české vojenské letecké odznaky. Letecké muzeum VHÚ Kbely, 2001-2002 (komisař výstavy),

Tváře Královského letectva. Letecké muzeum VHÚ Kbely, 2002-2005 (autor a komisař výstavy),

Československé letectví 1918-1924. Letecké muzeum VHÚ Kbely, 2003-2007 (spoluautor),

Československé letectví 1925-1938. Letecké muzeum VHÚ Kbely, 2004-2007 (spoluautor),

Za císaře i republiku. Naši letci na frontách Velké války 1914-1918. Letecké muzeum VHÚ Kbely, 2008-2012 (spoluautor),

Československé a české vojenské letectvo 1918-2013 (95. výročí vzniku). 21. základna taktického letectva Čáslav, 2013-2014 (spoluautor),

Na nebi hrdého Albionu. 75. výročí vzniku československých leteckých perutí ve Velké Británii. Open-air výstava před Generálním štábem AČR, Praha 6, Vítězné náměstí, 2015 (autor),

Vzduch je naše moře. Ohlédnutí za prvními dekádami. 100. výročí vzniku československého letectva. Open-air výstava před Generálním štábem AČR, Praha 6, Vítězné náměstí, 2018 (autor),

Kraków, 30 kwietnia 1939. Wystawa z okazji 80 rocznicy powstania Armii Czechoslowackiej za Granica. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Polsko, 2019 (spoluautor),

Kraków, 30 kwietnia 1939. Wystawa z okazji 80 rocznicy powstania Armii Czechoslowackiej za Granica. Muzeum Sił Powietrznych, Deblin, Polsko, (2019, (spoluautor),

Československá zahraniční armáda v roce 1940. Open-air výstava před Generálním štábem AČR, Praha 6, Vítězné náměstí, 2020 (spoluautor),

 

 

 

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…