Posádkové muzeum Vyškov – Stálá expozice II, Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov

Posádkové muzeum Vyškov – Stálá expozice II, Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov

19. 01. 2021

Vojensko-historická expozice se nachází v uzavřeném vojenském objektu Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, ve spojovacím prostoru mezi učebními bloky A-C a pavilonem kateder a není určena veřejnosti. Zpřístupněna bývá v rámci Dne otevřených dveří nebo dětských dnů. Vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha.

Vojenská část stálé expozice odráží poslání Velitelství výcviku – Vojenské akademie, jímž je především vzdělávání a příprava personálu pro potřeby AČR. Záměrem expozice bylo představit prostřednictvím exponátů široké spektrum vojenských odborností, celou škálu jednotlivých kurzů a příprav organizovaných VeV-VA, od základní přípravy, přes kariérovou, odbornou, až po speciální přípravu. Část expozice (včetně spektakulárního panoramatu check-pointu), je věnována jedné z priorit armády – přípravě do zahraničních operací.

Příprava vojenského profesionála, to je i širší povědomí o vojenských dějinách. A právě některé z významných událostí spojených s 1. a 2. světovou válkou i poválečným obdobím jsou připomenuty v historické části expozice. Z období 1. světové války a vzniku republiky jsou připomenuty Bitva u Zborova z roku 1917, v obecné rovině Československé legie v Rusku a jejich sibiřská anabáze z let 1918-1920, legionářské boje v severní Itálii či působení roty Nazdar a čs. střelecké divize ve Francii.  Situace po vzniku samostatného státu a boj za jeho integritu jsou zastoupeny bojem o Těšínsko (1919) a událostmi odehrávajícími se Slovensku v témže roce. Jeden z panelů je věnován i vývoj čs. armády v meziválečném období.

Období 2. světové války je pak zaměřeno především na nejvýznamnější události s účastí československých vojáků. Připomenuty jsou Bitva o Anglii, boje na Blízkém východě a v Africe (Tobruk 1941), na východní frontě (Sokolovo a Kyjev 1943, Dukla 1944, Ostrava 1945) či boje na západní frontě (obléhání Dunkerque 1944-1945). Domácí odboj je zachycen na pozadí výsadků do protektorátu, především pak operací ANTHROPOID z roku 1942. Nedílnou součástí je i historický exkurz do období ČSLA před rokem 1989.

Monumentálnost expozici dodává kolekce bust osobností československých vojenských dějin a jejich medailonů. Budoucí příslušníci ozbrojených sil tak mají možnost seznámit se s takovými osobnostmi, jakými byli člen legendární skupiny Tři králové Václav Morávek, hrdina od Dunquerku gen. Alois Liška, letecký maršál a arm. gen. Karel Janoušek, ale i kpt. Otakar Jaroš, gen. Karel Klapálek, gen. Vojtěch Boris Luža, gen. Sergěj Jan Ingr. Mohou si připomenout i životní osudy výsadkáře Jana Kubiše, jednoho z vykonavatelů atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

 

Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov

Adresa: Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov, Víta Nejedlého, Vyškov 682 01

www: https://www.vavyskov.cz

e-mail: [email protected]

Kontakt:  973 450 582, 724 071 147

Facebook: https://www.facebook.com/InfoVeVVA

 

 

AktuálněVyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…