Přinesli s sebou i smrt. Sovětská okupace po roce 1968.

Přinesli s sebou i smrt. Sovětská okupace po roce 1968.

21. 08. 2015

Poprvé vychází publikace, která kompletně mapuje oběti spadající na vrub sovětských vojáků a okupace po roce 1968. Autory práce nazvané Černá kniha sovětské okupace jsou historici Vojenského historického ústavu Praha Prokop Tomek a Ivo Pejčoch. Knížka vychází v těchto dnech, kdy si připomínáme již 47. výročí od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968.

 

Spočítat veškeré hmotné, ekonomické, politické a především osobní a morální škody, které napáchala přítomnost sovětských vojsk v Československu v letech 1968 – 1991, bezesporu nelze. Dvacetileté období tzv. normalizace rozhodně nepatří k světlým obdobím v historii českého prostoru, byť individuální a soukromý prožitek z této doby nemusí být určitě jen negativní. Je ale zřejmé, že vývoj země se v této epoše zpomalil, mezera mezi Západem a Východem zvětšila a úpadek společnosti sílil.

Viníkem určitě nebyl a není jen Sovětský Svaz a jeho komunističtí pohlaváři, za mnohé si mohla česká společnost sama. Ale je nepochybné, že klíčovým prvkem ovlivňujícím vývoj v zemi byl SSSR, respektive jeho vojska umístěna v Československu.

Vedle vlivu, který měl SSSR na život v zemi v obecném a nejširším měřítku, zde však byl i vliv konkrétní a místní, na každodenní život. Sověti žili sice v uzavřeném světě vojenských posádek, ale ty musely určitým způsobem komunikovat s čs. občany v okolí. Docházelo i k situacím, které mnohdy končily tragicky.

Kniha Prokopa Tomka a Ivo Pejčocha, vydaná nakladatelstvím Svět křídel, má podtitul Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968-1991. A je také prvním kompletním přehledem všech osob, které ztratily život v důsledku okupace a přítomnosti sovětských vojsk v daném období na československém území. Celkově jde o číslo nemalé: od 21. srpna 1968 až do konce roku 1991 zahynulo celkem 402 občanů z řad civilistů. Jen do konce roku 1968 jich bylo 135, v dalším více než dvacetiletí přibylo dalších 267 mrtvých.

Co bylo příčinou tolika ztrát na životech? Pomineme-li období roku 1968, pak jde o oběti dopravních nehod, z nichž mnohé byly jednoznačně zaviněny sovětskými vojáky. Z počtu 267 obětí jich na silnicích zahynulo 248, další čtyři lidé byli zabiti a celkem 12 zavražděno. Mezi oběťmi automobilových nehod bylo také velké množství dětí a mladistvých.

Kniha historiků VHÚ popisuje i okolnosti úmrtí jednotlivých obětí. Tato část tvoří samotné jádro publikace, jde o zhruba dvě stovky stran tragických příběhů. Jsou zde popsány i oběti z roku 1968, kterým byla věnována v minulosti již vydaná publikace.

Ve zhruba stostránkové první části knihy autoři rozebírají průběh okupace ´68 i dvacetiletou éru přítomnosti Sovětů na našem území. Věnují se politickému pozadí, popisují způsob soužití Sovětů a československých občanů i naší armády. Rozebírají i otázku škod ekonomických, ekologických a dalších. Nechybí záznamy o výjimečných nehodách: například o havárii letadla MiG-21 v Krkonoších. Popsány jsou případy dezercí, z nichž některé skončily s těmi nejhoršími důsledky – vraždou čs. občanů.

Nelze říct, že by soužití sovětských vojáků a československých občanů bylo vždy jen vyhrocené a konfliktní; často docházelo k dopravním nehodám pod vlivem alkoholu a ten konzumovali řidiči čeští i sovětští. Některé materiální škody byly také nahrazeny, jiné však ne. Některé případy byly také dokonce úmyslně zameteny pod stůl. Veřejnost přitom o všech negativních jevech přítomnosti Sovětů, resp. jejich vojáků, neměla být vůbec informována. Vše mělo vypadat jako harmonická koexistence.

Vynikajícím srovnáním propagandy a reality jsou fotografie, které knihu doprovázejí. První část publikace ukazuje zdánlivě usměvavý, slunečný svět plný přátelství a porozumění. Fotografie nehod a snímky obětí ukazují skutečnost takovou, jaká byla. I textově je kniha zevrubným a přesným pohledem na realitu. Sověti si v Československu mnohdy počínali naprosto svévolně a bez respektu, přinášeli do relativně kulturního prostředí prvky z jiného světa, téměř z jiné doby a odlišné civilizační úrovně. Nezodpovědnost jednotlivců společně s krutým, kasárenským způsobem života a snahou z něj uniknout pak způsobovala smrt nevinných.

Z východu sice přišlo v roce 1945 do Československa osvobození a konec války, ale tento pozitivní kapitál byl po roce 1968 dokonale promrhán. Černá kniha sovětské okupace je při čtení i listování zážitkem spíše chmurným, neveselým. Její vědecká a dokumentační hodnota je ovšem obrovská, protože umožňuje čtenáři podívat se na historické plochy dosud jen málo známé. Tento obraz je navíc jasným mementem, které platí i v současnosti, v době nových ruských imperiálních chutí.

Andrej Halada

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…