Průvodce expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022

Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo, bojovalo, přežívalo i umíralo, a to vše v mnohdy zcela nelidských podmínkách. Součástí nové expozice Armádního muzea Žižkov je část, která návštěvníkům umožní projít si zákopem první světové války a alespoň částečně pochopit, jak realita v takových místech vypadala.

Základním cílem i smyslem zážitkového sálu, který zobrazuje zákopy první světové války, je navodit v návštěvníkovi pocit, že se skutečně nachází ve válečné vřavě. Konkrétně se jedná o západní frontu a československé legionáře v roce 1918. Návštěvník prochází labyrintem zákopových stěn tvořených dřevem a proutím, úzké chodby ho vedou po několika místech vždy jiného typu – obydlí vojáků, velitelský štáb, zdravotníci atd. Zvukové a obrazové efekty dotvářejí atmosféru boje.

Ještě před vstupem do sekce zákopů má návštěvník možnost se v interaktivní podobě seznámit s tím, jak celý zákopový systém vypadal, o jaký typ vojenských staveb šlo, jak byly budovány, jaké zbraně se v nich používaly atd. Toto schéma se nachází v části expozice věnované první světové válce 1914-1918.

Prostor zákopů je rozčleněn na několik sekcí, ty jsou odlišeny různou intenzitou osvětlení. Vstupujeme do druhé linie zákopů, kde jsou polní objekty; jedná o statickou linii. Druhá část je tvořena zákopy první linie, jde o bojový prostor. Průchod zákopem může být proměnlivý, někde se návštěvník zastaví déle, aby mohl poznat vše, co s životem v zákopu souviselo. Chůze sama spíná jednotlivé zvukové a vizuální scény a efekty.

Prvním polním objektem je odpočinkové místo pro vojáky, úkryt s palandami. Scéna znázorňuje, jak vojáci trávili čas, pokud nebyli nasazeni v bojové linii. K vidění jsou dva vojáci na dřevěných palandách, kolem jsou rozmístěné dobové artefakty, které vojáci v zákopech používali. Druhým objektem je polní předsunuté velitelské stanoviště. To je ztvárněno 3D způsobem; ukazuje důstojníky plánující bojovou činnost, jedná se o francouzský štáb. Třetím objektem je ambulance-obvaziště, které ukazuje činnost zdravotníka při ošetření raněného. Čtvrtou scénou je činnost spojařů v zákopové válce. K vidění je spojovací technika; ve válce byly využívány moderní telefony, ale také motospojky či poštovní holubi.

Následuje přesun do první linie, kde je návštěvník součástí boje na předním okraji fronty.  S pomocí periskopu bude moci nahlédnout do tzv. země nikoho, což byl prostor mezi dvěma liniemi zákopů znepřátelených stran. Šlo o přímou válečnou linii, zaminovaný a rozstřílený pruh země. K vidění jsou figuríny vojáků připravených k útoku, zní hlasitá střelba. Rozsáhlá projekce ukazuje pohled na válčiště a nepřátelské zákopy.

Zážitková expozice zákopů první světové války přibližuje, co mohli lidé nasazení na válečných frontách zažívat na vlastní kůži. Přímý válečný prožitek je pochopitelně nesdělitelný ani nenapodobitelný, ale přesto lze určitým způsobem ukázat, jak vypadala bezútěšnost, surovost, marnost a šedivost reality masového válečného konfliktu 1914-1918.

RED

AktuálněArmádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

22. 03. 2023
  Do zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov zavítaly od jeho znovuotevření 28. října…
Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

20. 03. 2023
Činnost vojenského zpravodajství z období mezi dvěma světovými válkami je tradičně spojována především…
Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

16. 03. 2023
Dějiny československého odboje v letech první světové války skýtají bezpočet pozoruhodných příběhů. Jeden…
Minutovník cesty do nacistického pekla

Minutovník cesty do nacistického pekla

13. 03. 2023
Středa 15. března 1939 vstoupila do našich dějin jako počátek jednoho z nejčernějších…
Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

07. 03. 2023
V pondělí 8. března 1943 se u ukrajinské obce Sokolovo poprvé dostala československá…