První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35

První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35

27. 12. 2012

Vojenský opravárenský podnik 026 dokončil v Novém Jičíně první část kompletní renovace nejvýznamnějšího československého meziválečného tanku LT vzor 35, jednoho z nejcennějších exponátů VHÚ Praha.
V letech 1936-38 obdržela armáda celkem 298 sériových tanků, na jejichž výrobě se v rámci kartelové smlouvy podílela plzeňská Škodovka i firma ČKD. LT vzor 35 se na světě dochoval v pouhých pěti exemplářích. Stroj ze sbírek VHÚ byl získán v říjnu 2008 jako státní dar z USA. Tank byl vyroben v ČKD Praha pod výrobním číslem 10 112. Československá armáda jej pod evidenčním číslem 13.962 odebrala 15. září 1937, kdy byl zařazen do sestavy Pluku útočné vozby č. 2 se sídlem ve Vyškově. V září 1938 byl v době mobilizace zařazen do stavu 2. roty mobilizačního praporu lehkých tanků Lt.3 a působil v Jižních Čechách a na Slovensku. Po 15. březnu 1939 byl zabaven a zařazen do služby německého wehrmachtu. V průběhu druhé světové války byl celkem čtyřikrát opravován ve Škodových závodech v Plzni. Po opravách z let 1940, 1942 a 1943 byl do Plzně naposledy dovezen v říjnu 1944. V závěrečné fázi bojů druhé světové války ukořistila tank americká armáda a posléze byl zařazen do sbírek muzea v Aberdeenu.
Díky pomoci celé řady dobrovolných spolupracovníků VHÚ, z nichž je třeba jmenovat především členy klubu vojenské historie Rota Nazdar, mohlo být v loňském roce započato s náročnou renovací tanku. V první etapě došlo ke kompletní demontáži interiéru tanku, renovaci interiéru a elektroinstalace, renovaci kanónu a kulometných lafet a především ke kompletní povrchové úpravě interiéru i exteriéru vozidla. Téměř nepřekonatelným problémem se zdálo být zjištění autentických odstínů kamufláže, která dnes na renovovaném tanku na první pohled překvapí. Díky pochopení pracovníků Železničních opraven a strojíren Zvolen a prosincovému průzkumu nadšenců z Roty Nazdar, se podařilo získat miniaturní vzorky původních barev z tanku LT vzor 35 dochovaného ve Zvolenu uvnitř pancéřového vagónu z doby Slovenského národního povstání. Pro renovaci tanku byly použity obdobné postupy jako při záchraně cenného uměleckého díla. Na základě laboratorních testů chemicko-technologické laboratoře Národní galerie v Praze byly ze vzorků barev zjištěny jednotlivé barevné vrstvy nátěrů tanku a jejich chemické složení. Následně byly s pomocí koloristů a spektrometru firmy Barvy a laky získány autentické vzorky původních barevných odstínů. Poprvé tak můžeme spatřit páteřní tank naší prvorepublikové armády v podobě, jak ho znali naši předkové v době mnichovských událostí.
Po celkové demontáži motoru se bohužel ukázalo, že při poválečných zkouškách v USA byl poškozen více, než se čekalo. Po vypuštění oleje a chladící kapaliny byl opakovaně zkoušen na plný výkon až do okamžiku zadření. Renovace motoru se tak bohužel citelně protáhne, nicméně doufáme, že do okamžiku, kdy tank poprvé projede lešanskou arénou, neuplyne více než rok a půl. Náročná pochopitelně není pouze renovace motoru, ale především rekonstrukce unikátního pneumatického řízení.
Podrobný článek věnovaný renovaci tanku naleznete, spolu s řadou fotografií, v časopise Historie a vojenství č. 2/2011.

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…