Rudolf Smetánka

Rudolf Smetánka

18. 05. 2018

Účastník zahraničního odboje v době druhé světové války, vojenský teoretik a publicista, politický činitel a člen Státní rady v Londýně. Zemřel v druhém exilu v Londýně.

 

Narodil se 1. ledna 1887 v Trojovicích okres Chrudim. Vystudoval reálné gymnázium v Chrudimi a v roce 1902 nastoupil do dělostřelecké kadetní školy ve Vídni. V roce 1909 jako poručík učil v jednoroční dobrovolnické škole dělostřelecké brigády v Pulji. Dne 1. června 1916 byl povýšen na kapitána. Bojoval na italské frontě. Do zajetí se dostal začátkem října 1918 a 25. října byl přijat do stavu důstojníků čs. vojsk v Itálii. Majorem italských legií byl jmenován 28. února 1919 a sloužil jako přednosta operačního oddělení hlavního velitelství operujících vojsk na Slovensku se sídlem v Kroměříži. Od března 1919 byl přednostou vojenské kanceláře státního tajemníka MNO plk. Vladimíra Chalupy. V roce 1921 složil zkoušky na důstojníka generálního štábu.

Dne 1. října 1923 byl mjr.gšt. Smetánka přeložen do výslužby. V záloze se věnoval vojensko-odborné a politické žurnalistice a psal i vojenské teoretické publikace. Pro Československou stranu národně socialistickou vypracoval vojenský program schválený na sjezdu v Brně v prosinci 1924. Ve volbách roku 1935 byl zvolen poslancem za Národní sjednocení do poslanecké sněmovny Národního shromáždění a působil jako člen branného výboru. Členem sněmovny byl až do jejího rozpuštění v roce 1939. Od 15. listopadu 1938 členem klubu poslanců Národní jednoty. Do prosince 1939 se pak angažoval v Národní jednotě a Národním souručenství.

Za mobilizace roku 1938 byl zařazen u Zemského vojenského velitelství v Praze jako přednosta 2. oddělení štábu 1. sborové oblasti. V prosinci 1939 odešel přes Moravu do zahraničí. Ve Francii byl 11. února 1940 zařazen do Československé armády a sloužil u vojenské správy Národního výboru československého. Po evakuaci do Velké Británie se stal Rudolf Smetánka až do konce války členem Státní rady, trvale jako místopředseda jejího branného výboru a člen politického výboru. Od října 1940 byl proto z armády uvolněn na trvalou dovolenou. Psal pravidelně do časopisu Čechoslovák. V Londýně vyšly Smetánkovy knihy „Armády budoucnosti“ a „Strategické zkušenosti z obou světových válek“. Mluvil také do československého rozhlasového vysílání z Londýna. Roku 1944 se stal v Londýně členem Československé strany národně socialistické.

V dubnu 1945 odcestoval z Velké Británie do Košic, kde byl na MNO pověřen přípravnými pracemi pro zřízení komise k přijímání důstojníků a rotmistrů čs. národnosti do armády po osvobození. Podal žádost o přeložení na frontu, v čemž mu ale nebylo vyhověno s poukazem na věk.

Dne 7. května 1945 povýšen na podplukovníka generálního štábu a 29. května 1945 jmenován velitelem Vojenského historického ústavu. Dnem 2. října 1945 byl povýšen hodnosti plukovníka generálního štábu a dekretem z 20. února 1947 jmenoval prezident republiky Rudolfa Smetánku brigádním generálem. Krátce nato požádal Rudolf Smetánka o odchod do výslužby z důvodu dosažení příslušné věkové hranice, což bylo realizováno dnem 1. dubna 1947.

Po válce se opět politicky angažoval, byl členem Ústřední branné komise ČSNS a do léta 1947 i jejím předsedou. Komise kritizovala komunistické metody v armádě, zejména výchovu a osvětu a praktiky OBZ. Není proto divu, že již 25. dubna 1948 byl Rudolf Smetánka zatčen a strávil šest týdnů ve věznici Praha-Pankrác. Hrozila mu obžaloba z údajné velezrady a prozrazení vojenského tajemství. Proto po propuštění z vazby přešli s manželkou tajně v listopadu 1948 hranice do Rakouska, odkud v polovině ledna 1949 odjeli do Velké Británie. Ve druhém exilu trpěl existenčnímu potížemi, protože vzhledem k věku nemohl získat zaměstnání. Od roku 1949 byl členem Rady svobodného Československa.

Brigádní generál v. v. Rudolf Smetánka zemřel v Londýně 14. září 1958. Po roce 1989 byl rehabilitován, a byla mu vrácena hodnost brigádního generála in memoriam.

Prokop Tomek

AktuálněPřednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…
Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

07. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov je…
Přijďte do Armádního muzea na poslední čtyři přednášky letošního roku. Na sobotu 9. 12. je připravena také poslední letošní vycházka po stopách Pražského povstání

Přijďte do Armádního muzea na poslední čtyři přednášky letošního roku. Na sobotu 9. 12. je připravena také poslední letošní vycházka po stopách Pražského povstání

06. 12. 2023
Podívejte se na nabídku přednášek v Armádním muzeu Žižkov do konce roku…
Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

05. 12. 2023
Krátce po konci 1. světové války vznikla ve Francii 5. čs. střelecká…