Rukávové označení jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar

Rukávové označení jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar

02. 03. 2019

Nevyčerpatelnou pokladnici předmětů v rámci podsbírky Varia Mise představuje konvolut materiálu pocházející z působení Provinčního rekonstrukčního týmu Armády České republiky v afghánské provincii Lógar. Do tohoto ojedinělého fondu spadá vše, co si lze obecně pod působením našich vojáků v zahraničí představit. Jedná se o stejnokroje, výstrojní součásti, tiskový a obrazový materiál, zdravotnické pomůcky, věci osobní potřeby, atd. Zcela ojedinělým se již dnes jeví objemný soubor topografických a fotografických map.

Provinční rekonstrukční tým byl nejdéle působící jednotkou Armády České republiky v rámci operace NATO ISAF v Afghánistánu. Mezi léty 2008 až 2013 se v Lógaru vystřídalo celkem 11 rotací. Hlavní úloha příslušníků České armády zde spočívala v ochraně expertů z civilní části PRT, kteří v přidělené provincii řídili a dozorovali průběh mnoha renovačních procesů. Jednalo se především o odborníky z odvětví veterinární medicíny, stavebnictví a zemědělské rostlinné i živočišné výroby. Obě části Provinčního rekonstrukčního týmu působily z americké základny FOB Shank, která se nachází nedaleko lógarského správního střediska Pul-i-Alamu.

Předmětem na fotografii je rukávové označení příslušníků jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády České republiky v rámci operace ISAF v Afghánistánu. Ústředním motivem označení je lipový list, který asociuje jednak symboliku České republiky a zároveň poukazuje na nekonfliktní a přátelský rozměr mise. Po obvodu označení je v horní části umístěn zkrácený název jednotky PRT LOGAR. V pravé dolní části znaku je stejný nápis vyobrazen v paštunštině. V levé části pak v daríjštině, která je východním dialektem perštiny a v Afghánistánu ji zejména v centrální a severní části země používá cca 7 miliónů obyvatel. Po majoritní paštunštině zde představuje druhý úřední jazyk. Znak Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar, za jehož vznikem stojí Komise vojenské symboliky a tradic Vojenského historického ústavu Praha, je vyhotoven v afghánských národních barvách.

Prezentovaný exponát přibyl do fondu Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha ve druhé polovině roku 2013.

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…