Speciální číslo HaV k občanské válce ve Španělsku: 1936/2016

Speciální číslo HaV k občanské válce ve Španělsku: 1936/2016

17. 10. 2016

V pořadí třetí letošní vydání čtvrtletníku Historie a vojenství, které vychází ve Vojenském historickém ústavu Praha, je nezvyklé. Většina materiálů je tematicky cílena k jediné události: španělské občanské válce, která vypukla před osmdesáti lety, v roce 1936.

 

Citujme nejprve z úvodního slova k celému číslu Historie a vojenství 3/2016, které napsal předseda redakční rady, historik VHÚ Jiří Rajlich:

„Na Pyrenejském poloostrově v letech 1936-1939 bojovaly více než dva tisíce čs. příslušníků Mezinárodních brigád. Působili u pěších, dělostřeleckých, tankových i leteckých jednotek, ve zdravotnických zařízeních i v politickém aparátu republikánského vojska. Byli to uvědomělí protifašističtí bojovníci, kteří dříve než ostatní poznali, kde je jejich místo, jak tvrdila komunistická propaganda? Anebo žoldáci Kominterny, dobrodruzi a desperáti, jak kontrovali jejich protivníci? V naší historii sehráli roli, která dalece přesáhla období španělské občanské války. Jakou roli sehráli později v čs. armádě a bezpečnostních složkách? Jaký měli vliv na politický vývoj poválečného Československa?“

Na tyto a některé další otázky se pokouší odpovědět hlavní materiály, které čtenář nalezne na stránkách časopisu. Hned první klíčový text se týká otázky, jak se vlastně českoslovenští dobrovolníci dostávali do Španělska, zda šlo o řízenou akci komunistické strany či zda se bojovníci rozhodovali zcela sami. Příspěvek Jiřího Nedvěda nese název „Verbování“ československých dobrovolníků do mezinárodních brigád a jejich cesty do Španělska.

Také článek Vzbouřenci z Cholmondeley od historika VHÚ Jiřího Plachého se týká španělských interbrigadistů, byť hlavním tématem je vzpoura československých vojáků v létě roku 1940 ve Velké Británii. Autor zkoumá pozadí vzpoury a také roli, kterou v ní hráli komunisté a právě ti vojáci, kteří měli již zkušenosti ze Španělska.

Text Jiřího Rajlicha a Davida Majtenyiho Španělská stopa generála Josefa Pavla je věnován osudům někdejšího reformního ministra vnitra z konce šedesátých let a především jeho životní etapě, kdy se ocitl ve víru španělské občanské války. Pavel byl rovněž členem tzv. Batallónu Dimitroff, neboli 18. mezinárodního praporu Dimitrov, který byl složen převážně ze slovanských a balkánských dobrovolníků a byl patrně nejvýznamnější jednotkou s účastí těch československých. Také materiál Jana Kalouse Jeden z bojovníků je věnován konkrétní osobě, která se účastnila bojů ve Španělsku: Oskaru Valešovi, který se na přelomu 40. a 50. podílel na budování aparátu StB, ovšem velmi rychle byl jeho soukolím chycen a také rozdrcen. A do třetice: „Jmenuje se Josef nebo Pepa…“ je název rozsáhlého textu věnovaného životní pouti interbrigadisty Josefa Trlici (1908-1941). Autorem textu je Tomáš Baletka.

Španělské téma pak ještě doplňují materiály Tomáše Jakla Rádiové depeše Kominterny mezi Moskvou a Prahou na počátku španělské občanské války, Pod prapory interbrigád od Zdeňka Špitálníka – text je věnován několika vexilologickým předmětům ve sbírkách VHÚ, nebo Plakáty z občanské války ve Španělsku od Ilony Krbcové.

Číslo 3/2016 pak uzavírají ještě další texty, které se vztahují k odlišným tématům. Studie Nejen Červený kříž od Jana Biedermana mapuje zdravotnickou tematiku na odznacích a vyznamenáních první světové války ze sbírek VHÚ, Milan Hrubý se zase zabývá počátky československé armádní kinematografie ve stejnojmenném textu.

Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, číslo 3/2016 vyšlo v těchto dnech a výtisky v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích, případně přímo ve Vojenském historickém ústavu Praha – v Armádním muzeu Žižkov.

RED

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…