STANISLAV MAZEL / 12. listopadu 1894 – 30. dubna 1943

STANISLAV MAZEL / 12. listopadu 1894 – 30. dubna 1943

30. 04. 2023

Předválečný velitel praporu u pěšího pluku 39 a podnáčelník štábu velitelství IV. sboru v Olomouci, plk. Stanislav Mazel během okupace působil  v odbojové organizaci Obrana národa jako náčelník štábu Oblastního velitelství ON Morava – východ. Společně s blízkým spolupracovníkem pplk. Josefem Ejemem byl 3. října 1940 zatčen. Berlínský soud ho odsoudil na dvanáct let za přípravu velezrady a nepřátelskou činnost proti říši.  Plukovník Stanislav Mazel zemřel ve vězení 30. dubna 1943.

Narodil se v rodině rolníka Františka Mazla a jeho manželky Františky, rozené Buchtové. Po studiu na českém vyšším gymnáziu v Brně v letech 1907–1914, chtěl studovat historii na filozofické fakultě, avšak válka jeho rozhodnutí změnila.

Dne 20. 10. 1914 byl prezentován jako jednoroční dobrovolník u c. k. pěšího pluku č. 8 v Brně ke konání prezenční služby. V listopadu byl odveden u DOV v Brně a od 3. 1. 1915 se stal frekventantem školy na důstojníky pěchoty v záloze v Sibini. Po jejím skončení odešel se svým útvarem na východní frontu, kde již 11. 4. 1915 zběhl k Rusům. Zde byl déle než dva roky (do 28. 7. 1917) držen v ruských zajateckých táborech ve Zlaté Ordě a Taganrogu. Na přelomu ledna a února 1916 se přihlásil do čs. legií v Rusku. Do 8. československého střeleckého pluku byl však jako vojín zařazen teprve 29. 7. 1917. U tohoto útvaru konal poté službu až do 8. 10. 1919, a to v jeho posádce v Baryševce, poté během bojů s Němci při ústupu z Ukrajiny, od května 1918 do 30. 6. 1918 ve Vladivostoku a následně až do 12. 6. 1919 při bojích s bolševiky na sibiřské magistrále.

Od 13. 6. do 8. 10. 1919 absolvoval čs. důstojnickou školu ve Sljuďance, po jejímž ukončení byl přemístěn jako velitel čety k 10. čs. střel. pluku v Krasnojarsku. Na začátku července 1920 odplul z Vladivostoku a po více než měsíc trvající cestě se 10. 8. 1920 vrátil v hodnosti por. (povýšen 28. 9. 1919) do vlasti. Po repatriační dovolené nastoupil službu u pěšího pluku 10 v Brně, kde během následujících tří let prošel funkcemi velitel čety, velitel roty, osvětového a tělovýchovného náčelníka pluku a jazykového kursu pro rotmistry z povolání (5. 2. 1921 povýšen na nadporučíka a 1. 11. 1921 na kapitána).

Dnem 1. 8. 1923 se stal náčelníkem osvětové služby u ZVV Brno a tuto funkci vykonával až do ledna roku 1926. V mezidobí absolvoval v termínu od 1. 11. 1924 do 22. 5. 1925 ekvitační školu pro důstojníky pěchoty v Brně a v letech 1923–1924 a 1925–1926 byl řádným posluchačem školy vysokých studií pedagogických při Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1926 byl přijat ke studiu na Válečné škole v Praze, jejímž posluchačem byl až do 30. 9. 1928.

Po skončení studia byl v hodnosti štábního kapitána přeložen do skupiny důstojníků generálního štábu a 1. 10.1928 nastoupil službu u velitelství brněnské 6. divize jako přednosta 1. oddělení jejího štábu (od 29. 12. 1928 v hodnosti mjr.). V době od 14. 10. 1929 do 29. 9. 1930 byl frekventantem kursu pro výcvik důstojníků generálního štábu ve službě vojensko-železniční u železničního traťového velitelství v Praze. Následujícího dne odjel do Bratislavy, kde se ujal funkce železničního traťového velitele, již pak vykonával po následujících šest let, během kterých byl 10. 2. 1933 povýšen na pplk.

V době od 30. 9. 1936 do 14. 9. 1937 působil jako velitel praporu u pěšího pluku 39 v Bratislavě a následně se stal 15. 9. 1937 podnáčelníkem štábu velitelství IV. sboru v Olomouci. Zde se 1. 1. 1938 dočkal povýšení na plukovníka. Za branné pohotovosti státu vykonával ve dnech 23. 9.–19. 10. 1938 funkci podnáčelníka štábu IV. sboru v Litovli. Po okupaci zbytku Československa v březnu 1939 se stal náčelníkem štábu IV. sboru a řídil likvidační práce svého velitelství. Po jejich skončení byl převeden jako vrchní rada k Zemskému úřadu v Brně a byl zaměstnán v Moravském zemském archivu.

Tou dobou však již několik měsíců pracoval v odboji. Od dubna 1939 byl zapojen v Obraně národa (ON) jako náčelník štábu Oblastního velitelství ON Morava – východ, v jehož čele stál brigádní generál Václav Ždímal. Po odchodu plk. gšt. Jana Procházky do Prahy převzal rovněž funkci zástupce velitele Oblastního velitelství ON Morava – východ. Společně s blízkým spolupracovníkem podplukovníkem generálního štábu Josefem Ejemem byl dne 3. 10. 1940 zatčen gestapem. Nejprve byl vězněn v Sušilových kolejích v Brně, poté od 10. 10. 1940 ve věznici gestapa v Olomouci. Po těžkých výsleších vedených za použití brutálních výslechových metod byl společně s brigádním generálem Václavem Ždímalem, plk. gšt. Janem Procházkou, plk.pěch. Miloslavem Fialou, plk.pěch. Čeňkem Hajdou, pplk. gšt. Josefem Ejemem a prof. Františkem Švandou 21. 2. 1941 převezen do věznice ve Vratislavi. Odtud byl odeslán do Wohlau a později do bavorského Landsbergu. Podle některých svědectví byl vězněn i ve Waldheimu.

Při soudním procesu u berlínského Volksgerichtu byl 13. 4. 1942 odsouzen pro přípravu velezrady a jednání nepřátelské říši na 12 let káznice a deset let ztráty čestných občanských práv. Tento relativně mírný trest byl výsledkem vynikající práce jeho právního zástupce (brig. gen. Václav Ždímal byl odsouzen k smrti). K výkonu trestu byl přidělen do káznice Untermassfeld u Jeny. Zde však po předcházejících výsleších a vysílen těžkou prací onemocněl zápalem pohrudnice a zápalem plic. Byl ponechán bez ošetření a jeho organismus oslabený přestálým utrpením (mj. zhubl o 30kg) nástup nemocí nevydržel.

Plukovník Stanislav Mazel zemřel 30. dubna 1943 a byl zpopelněn v Meiningu. Urnu s jeho popelem se podařilo převézt do vlasti, kde byla pietně uložena.

V roce 1947 byl posmrtně povýšen do hodnosti brigádní generál.

Vyznamenání:

  • Československý válečný kříž 1918,
  • Československá revoluční medaile, Československá medaile Vítězství,
  • Československý válečný kříž 1939 in memoriam

Památky:

Pomník padlým a popraveným absolventům VŠV před sídlem Ministerstva obrany ČR v Praze 6 – Dejvicích

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…