V polské Gdyni se setkali vojenští historici

V polské Gdyni se setkali vojenští historici

25. 05. 2022

Ve dnech 23.–27. 5. 2022 se v polské Gdyni konal 21. ročník mezinárodní vědecké konference Euroatlantické pracovní skupiny pro studium konfliktů (Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group – CSWG) s názvem „Speciální operace v minulosti a přítomnosti. Důsledky pro tvůrce politik“ (Special Operations in Past and Present. Implications for Policy Makers).  

Konference se uskutečnila v době nevybíravé ruské agrese vůči Ukrajině, proto se účastníci shodovali na tom, jak je důležité otevřeně a do hloubky reflektovat minulost. Samotnému tématu – speciálním silám – se jednotlivé příspěvky věnovaly z různých úhlů pohledu, ať už dějinných, nebo metodologických.

Konferenci otevřel referát komandéra (v. v.) Dr. Zbigniewa „Ziggyho“ Kołakowského, reprezentanta polských námořních speciálních sil, jenž se soustředil nejen na současný stav speciálních sil ve světě, ale i na izraelskou operaci z roku 1969 vůči tzv. Zelenému ostrovu (operace Bulmus 6) v držení Egypťanů.

Několik příspěvků se zaměřilo na speciální síly v období druhé světové války, což je v současnosti mezi historiky velmi reflektované téma. Diskuse se při této příležitosti stočila na to, jak u některých někdejších sovětských satelitů (Rumunsko) byly tyto operace vytlačovány z oficiální paměti společnosti. Další referáty si za téma vybraly zdánlivé detaily – jeden z příspěvků se tak kupříkladu věnoval roli kaplanů u britských speciálních sil za druhé světové války.

Konference se zaměřila i na pojetí speciálních sil ve státech někdejšího sovětského bloku, včetně jejich transformace. Tomuto tématu se věnoval i historik VHÚ Praha PhDr. Petr Janoušek, Ph.D., který přednesl příspěvek s názvem „Czechoslovak/Czech Elite Military Units in the Post-communist Era“. Tematicky se tento referát velmi dobře doplňoval s příspěvkem slovenských kolegů Mgr. Mateje Medveckého, Ph.D., a plukovníka Mgr. Miloslava Čaploviče, Ph.D., jenž se naopak věnoval počátečnímu období studené války a nesl název „73rd Infantry Regiment – First Spec Ops Unit in Communist Czechoslovakia (1949–1954)“.

Při reflexi současnosti si pozornost získal příspěvek německého odborníka Dr. Svena Behnkeho, jenž analyzoval koncept tzv. vnitřního vedení (Innere Führung) v německé armádě. Tento referát – podobně jako referát Dr. Janouška – poukázal na to, jak důležité je vnímat speciální síly nejen ve vojenském, ale i ve společenském kontextu, kdy platí, že voják je zároveň zodpovědným občanem a činitelem v demokratickém státě a takto by také měl svou roli chápat.

Konferenci společně pořádaly Polská námořní akademie v Gdyni a nizozemský Vojenský historický ústav. Zúčastnilo se jí více než 30 historiků ze 17 států.

RED

 

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…