Mezinárodní komise pro vojenskou historii – ICHM

 

Mezinárodní komise pro vojenskou historii – ICMH (International Commission of Military History), bývá též používán francouzský ekvivalent – CIHM (Commission Internationale d’Histoire Militaire), byla založena v rámci 8. kongresu Mezinárodního komitétu historiků (CISH) v Curychu, v roce 1938 jako ICCMH (International Commission of Comparative Military History).

 

Na rozdíl od CISH, jehož kongresy jsou pořádány každých pět let a jichž se ICMH dodnes pravidelně účastní, ICMH organizuje od roku 1969 své vlastní kongresy, které se od roku 1980 konají každoročně. Z nich pak vydává sborník „Kongresová akta“ shrnující jednotlivé příspěvky vztahující se k tématu dané konference.

ICMH podporuje mezinárodní spolupráci na poli vojenské historie, snaží se být platformou pro výměnu odborných názorů vojenských historiků. Zabývá se příčinami a následky válečných konfliktů, studuje válečnou ekonomii, vojensko-civilní spolupráci, úlohu válečného leadershipu/vůdcovství a v neposlední řadě se účastní vědeckých diskuzí a odborných konferencí.

Součástí Komise jsou i tři expertní výbory – pro vzdělávání, archivnictví a bibliografii. Na činnosti Komise se podílí i 41 národních výborů. Vědecké obci jsou určeny specializované publikace vydávané pod názvem „Mezinárodní revue z vojenské historie“ (od pařížského kongresu v roce 1939 bylo vydáno již 90 svazků) a „Mezinárodní bibliografie vojenské historie“ (první byla vydána v roce 1978, od roku 2010 existuje i její elektronická verze „IBMH On Line“).

ICMH v současnosti předsedá italský profesor historie Prof. Dr. Massimo de Leonardis, jenž byl zvolen prezidentem ICMH na kongresu v Pekingu v roce 2015. Tento kongres rovněž obměnil z velké části i samotný výbor ICMH.

Volební konference českého výboru CIHM, na níž byl zvoleno nové vedení v čele s jeho předsedou, ředitelem historicko-dokumentačního odboru VHÚ Praha PhDr. Jiřím Rajlichem, se uskutečnila 17. března 2015 v Praze. Zřizovatelem českého výboru CIHM je Ministerstvo obrany ČR.

 

Stránky Mezinárodní komise pro vojenskou historii – ICMH (International Commission of Military History)

 

Složení českého výboru ICHM:

Předseda: PhDr. Jiří RAJLICH, Ph.D.

Místopředseda: Mgr. Pavel LÖFFLER (plk. v. v.)

Tajemník: nprap. Leoš KREJČA

Členové: plk. PhDr. Michal BURIAN, Ph.D.

PhDr. Karel STRAKA, Ph.D.

PhDr. Jaroslav LÁNÍK, CSc.

Mgr. Jan BIEDERMAN, Ph.D.

PhDr. Jiří PLACHÝ, Ph.D.

kpt. Mgr. Pavel STEHLÍK

PhDr. Petr JANOUŠEK, Ph.D.

 

Související odkazy:

Mezinárodní komitét historiků CISH ZDE

Stránky aktuálního kongresu ICMH v Polsku srpen/září 2022 – ZDE