Velký úspěch! Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov byla oceněna titulem Stavba roku.

Velký úspěch! Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov byla oceněna titulem Stavba roku.

18. 10. 2022

Mimořádné pocty se dostalo rekonstrukci komplexu budov Armádního muzea Žižkov: ve čtvrtek 13. října získala titul Stavba roku. Podle poroty byla rekonstrukce muzea oceněna za významné rozšíření využitelných ploch muzea, rovněž za to, s jakou pokorou bylo přistoupeno k renovaci s ohledem na původní podobu objektu a také pro čistotu provedení detailů a jednotlivých prvků.

Vyhlášení přehlídky Stavba roku 2022 se odehrálo ve čtvrtek 13. října 2022 v pražské Betlémské kapli. Do finále se probojovaly tři desítky staveb, deset z nich pak bylo oceněno titulem Stavba roku.

Porota přehlídky ve svém hodnocení uvedla: „Cena je udělena za provedení rozsáhlých stavebních úprav a rekonstrukce stavby, kterými bylo dosaženo významného rozšíření využitelných ploch a změny účelu původních pro potřeby moderního muzejnictví, s vysokým respektem k památkové ochraně stavby a jejím umělecko řemeslným prvkům, potřebám expozic a komfortu návštěvníků. Porota ocenila stavebně technické řešení moderně pojaté expozice, která je zaměřena na historii české státnosti a vojenství v našich zemích od pravěku po současnost. Zároveň i čistotu provedení stavebních detailů a pokoru k původní podobě objektu a významu stavby.“

Vedle rekonstrukce Armádního muzea Žižkov získal tento titul například projekt visutého, 721 metrů dlouhého mostu pro pěší v Dolní Moravě, dále nový Stages Hotel Prague u O2 areny, výstavba objektu Bořislavka Centrum Praha, úprava plavební komory Hořín či rovněž rekonstrukce Clam-Gallasova paláce v pražské Husově ulici.

Přehlídku Stavba roku pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, letošní ročník byl jubilejní, v pořadí již třicátý. Celkem bylo přihlášeno i se zahraničními stavbami 83 realizací, z toho 79 českých. Přihlášeny byly novostavby, rekonstrukce, dopravní stavby, exteriéry, interiéry i významné partery a zahrady.

Rekonstruovaný komplex budov Armádního muzea Žižkov a jeho nové expozice si bude moci veřejnost prohlédnout od pátku 28. října 2022, muzeum bude otevřeno od 10.00. Vstup do je zdarma. Otevřeno bude každý den kromě pondělí od 10.00 do 18.00.

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov včetně nových expozic trvala více než čtyři roky. Projektantem byla společnost Techniserv, spol. s r.o., dodavatelem Metrostav a.s. a investorem Ministerstvo obrany České republiky. Při rekonstrukci byl kladen důraz na požadavky moderního muzejnictví, na technické vybavení expozičních prostor a na kompletní standard návštěvnického provozu, který v minulosti objektu chyběl. Současně byla brána v úvahu památková ochrana objektu – soubor budov představuje kvalitní ukázku veřejné stavby funkcionalistického směru, reprezentující moderní českou architekturu období první republiky. Při rekonstrukci bylo respektováno původně navržené hmotové řešení a nové prvky byly řešeny citlivě, aby nepřevyšovaly již stávající rozvržení. Nové viditelné části jsou řešeny materiálově i tvarově tak, aby byly příbuzné k původnímu řešení.

RED 

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…