Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

28. 03. 2013

Když se řekne „winchestrovka“, většina laiků si vybaví především pušky z westernových románů. Zbraně Winchester mají přitom mnoho podob a jsou rozšířeny po celém světě. Jeden z historických exemplářů vojenské pušky Winchester vz. 1866 prošel v restaurátorských dílnách VHÚ pečlivým restaurováním.

 

Ve sbírkovém fondu palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha je systém zbraní Winchester zastoupen početnou řadou modelů a variant. Jen armádních „šestašedesátek“ zde nalezneme patnáct kusů. Pušky původně z tureckých objednávek se na naše území a následně do sbírek VHÚ dostaly převážně z Bosny a Hercegoviny jako zbraně zabavené rakousko-uherskou armádou.

Vojenská puška Winchester vz.1866 v ráži 44 RF má odsuvný závěr ovládaný lučíkem. Celý mechanismus je uložený v mosazném pouzdře. Nabíjení zabezpečuje trubicový zásobník v předpažbí pod hlavní s kapacitou 16 nábojů, který se plní zezadu otvorem uprostřed pouzdra.

Zrestaurovaný exemplář má na válcové hlavni shora vyraženo „WINCHESTER’S-REPEATING-ARMS-NEWHAVEN.CT./KING’S IMPROVEMENT-PATENTED-MARCH 29.1866.OCTOBER 16.1860“ a pod pákou lučíku výrobní číslo 89399.

 

Zbraň se vzhledem ke svému špatnému stavu a neúplnosti nedala použít k výstavním ani badatelským účelům. V minulosti zřejmě kdosi rozhodl, že ji zneschopní demontáží vnitřních součástí, včetně pružiny podavače trubicového zásobníku a mosazné krycí destičky s nabíjecím otvorem krytým odpruženou klapkou.

Veškeré železné součásti pokrývala vrstva koroze a zestárlých konzervačních prostředků. Na povrchu neměly téměř žádnou původní úpravu, spíše jen oděrky. Hlaveň byla ještě pod základnou hledí porušená od sevření nevhodným nástrojem, zřejmě mělo dojít k její demontáži z mosazného středu. Ke všemu při tomto drastickém demontážním pokusu došlo k jejímu vychýlení. Proto muselo přijít zrestaurování, či spíše rekonstrukce celé zbraně, včetně doplnění chybějících součástí.

VHÚ má k dispozici bohatý srovnávací materiál v řadě ostatních vojenských pušek stejného modelu, které jsou vcelku zachovalé a po stránce mechanické kompletní. Pro srovnání jsme vybrali pušku s výrobním číslem 70629. Ta má sice bohužel u pouzdra provrtanou hlaveň, ale vnitřní mechanizmus úplný.

Samotné restaurování začalo fotodokumentací, demontáží a důkladným porovnáním dílů a detailů se srovnávacím materiálem. Dále byly odstraněny zdegradované konzervační prostředky, včetně korozní vrstvy na všech plochách. Nejvíce byla korozní krustou napadena hlaveň a to téměř po celé své délce, kompletně rámeček hledí se základnou a ve dřevě předpažbí skrytý trubicový zásobník.

Součásti neměly na skrytých plochách v pažbě ani závěru zachovalé zbytky jakékoli protikorozní úpravy. Nejnáročnější částí restaurování bezesporu byla výroba chybějících dílů. Použité materiály, tvar, včetně povrchové úpravy to vše je adekvátní původnímu srovnávacímu materiálu. V závěru je doplněná soustava pák, šroub (osa) kohoutu, šroub krycích destiček a mosazná destička s nabíjecím otvorem krytým odpruženou klapkou.

Nakonec zbyla ořechová pažba. Její masiv neměl na povrchu žádné pukliny, pouze malé oděrky způsobené nevhodnou manipulací. Po opatrném odstranění špíny a zestárlých konzervačních prostředků byla celkově obnovena polomatná šelaková politura.

Zbraň je v současnosti plně funkční a po zakonzervování mikrokrystalickým voskem uložena v depozitáři VHÚ.

Petr Moudrý

 

 

 

 

AktuálněVe čtvrtek 7. 12. je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Ve čtvrtek 7. 12. je Armádní muzeum celý den uzavřeno

04. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov ve…
Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…