Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

28. 03. 2013

Když se řekne „winchestrovka“, většina laiků si vybaví především pušky z westernových románů. Zbraně Winchester mají přitom mnoho podob a jsou rozšířeny po celém světě. Jeden z historických exemplářů vojenské pušky Winchester vz. 1866 prošel v restaurátorských dílnách VHÚ pečlivým restaurováním.

 

Ve sbírkovém fondu palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha je systém zbraní Winchester zastoupen početnou řadou modelů a variant. Jen armádních „šestašedesátek“ zde nalezneme patnáct kusů. Pušky původně z tureckých objednávek se na naše území a následně do sbírek VHÚ dostaly převážně z Bosny a Hercegoviny jako zbraně zabavené rakousko-uherskou armádou.

Vojenská puška Winchester vz.1866 v ráži 44 RF má odsuvný závěr ovládaný lučíkem. Celý mechanismus je uložený v mosazném pouzdře. Nabíjení zabezpečuje trubicový zásobník v předpažbí pod hlavní s kapacitou 16 nábojů, který se plní zezadu otvorem uprostřed pouzdra.

Zrestaurovaný exemplář má na válcové hlavni shora vyraženo „WINCHESTER’S-REPEATING-ARMS-NEWHAVEN.CT./KING’S IMPROVEMENT-PATENTED-MARCH 29.1866.OCTOBER 16.1860“ a pod pákou lučíku výrobní číslo 89399.

 

Zbraň se vzhledem ke svému špatnému stavu a neúplnosti nedala použít k výstavním ani badatelským účelům. V minulosti zřejmě kdosi rozhodl, že ji zneschopní demontáží vnitřních součástí, včetně pružiny podavače trubicového zásobníku a mosazné krycí destičky s nabíjecím otvorem krytým odpruženou klapkou.

Veškeré železné součásti pokrývala vrstva koroze a zestárlých konzervačních prostředků. Na povrchu neměly téměř žádnou původní úpravu, spíše jen oděrky. Hlaveň byla ještě pod základnou hledí porušená od sevření nevhodným nástrojem, zřejmě mělo dojít k její demontáži z mosazného středu. Ke všemu při tomto drastickém demontážním pokusu došlo k jejímu vychýlení. Proto muselo přijít zrestaurování, či spíše rekonstrukce celé zbraně, včetně doplnění chybějících součástí.

VHÚ má k dispozici bohatý srovnávací materiál v řadě ostatních vojenských pušek stejného modelu, které jsou vcelku zachovalé a po stránce mechanické kompletní. Pro srovnání jsme vybrali pušku s výrobním číslem 70629. Ta má sice bohužel u pouzdra provrtanou hlaveň, ale vnitřní mechanizmus úplný.

Samotné restaurování začalo fotodokumentací, demontáží a důkladným porovnáním dílů a detailů se srovnávacím materiálem. Dále byly odstraněny zdegradované konzervační prostředky, včetně korozní vrstvy na všech plochách. Nejvíce byla korozní krustou napadena hlaveň a to téměř po celé své délce, kompletně rámeček hledí se základnou a ve dřevě předpažbí skrytý trubicový zásobník.

Součásti neměly na skrytých plochách v pažbě ani závěru zachovalé zbytky jakékoli protikorozní úpravy. Nejnáročnější částí restaurování bezesporu byla výroba chybějících dílů. Použité materiály, tvar, včetně povrchové úpravy to vše je adekvátní původnímu srovnávacímu materiálu. V závěru je doplněná soustava pák, šroub (osa) kohoutu, šroub krycích destiček a mosazná destička s nabíjecím otvorem krytým odpruženou klapkou.

Nakonec zbyla ořechová pažba. Její masiv neměl na povrchu žádné pukliny, pouze malé oděrky způsobené nevhodnou manipulací. Po opatrném odstranění špíny a zestárlých konzervačních prostředků byla celkově obnovena polomatná šelaková politura.

Zbraň je v současnosti plně funkční a po zakonzervování mikrokrystalickým voskem uložena v depozitáři VHÚ.

Petr Moudrý

 

 

 

 

AktuálněVyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…