Století a půl pod sokolskými prapory: k vidění na pražské Kampě

Století a půl pod sokolskými prapory: k vidění na pražské Kampě

26. 06. 2018

Expozice nazvaná Pod sokolskými prapory, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a Českou obcí sokolskou, byla v úterý 26. června slavnostně zpřístupněna veřejnosti. Panelová expozice se nachází v bezprostředním sousedství Lichtenštejnského paláce v Praze 1 na Kampě. Téměř dvě desítky panelů seznamují návštěvníky nejen s historií Sokola jako jedné ze stěžejních institucí spojených s moderními českými dějinami, ale také se sokolskými prapory, které tvořily nedílnou součást sokolského spolkového života.

 

Výstava Pod sokolskými prapory uzavírá trilogii výstav, které Vojenský historický ústav Praha připravil společně s Úřadem vlády České republiky. V roce 2014 to byla výstava Češi pod prapory Velké války, která v daném roce připomínala vypuknutí 1. světové války. V roce 2015 následovala expozice Čechoslováci pod prapory vítězství, která připomínala tehdejší 70. výročí ukončení druhé světové války. Výstava Pod sokolskými prapory se koná v roce, kdy si Sokol připomíná již 156 let své existence a český stát slaví zároveň 100 let své moderní existence.

Všechny tři expozice spojuje základní motiv praporu. I nyní jsou zde představeny prapory, které tvořily dějiny Sokola a zároveň ho provázely v jeho více než století a půl trvající existenci. Význam praporů jako jednoho z nejcennějších symbolů zmínil ve svém úvodním projevu při vernisáži také plukovník Michal Burian, ředitel Odboru muzeí VHÚ a jeden ze spoluautorů výstavy. Společně s ním se úvodního ceremoniálu zúčastnili také slovenský velvyslanec v České republice Peter Weiss a vedoucí úřadu vlády České republiky Radek Augustin.

Výstava, kterou společně s Michael Burianem připravily také Marcela Janouchová a Kateřina Pohlová z České obce sokolské, chronologicky mapuje hlavní mezníky v historii Sokola. Na každém panelu je podrobně popsáno jedno historické téma, je zde k němu také přiřazen jeden z klíčových praporů. Vedle textové složky je panel také vybaven bohatou fotodokumentací.

„Sokolská organizace byla v průběhu své historie třikrát zakázána, vždy v okamžicích, kdy se znelíbily ryze demokratické a svobodomyslné principy, na nichž byla budována,“ zmiňuje Michal Burian v úvodním textu expozice. „Sokolové se aktivně podíleli na vytváření československých legií v letech 1. světové války se stejným zaujetím, s nímž se účastnili bojů o hranice nového státu v letech 1918 a 1919. Po dvacetiletí naplněném tělovýchovnou prací to byli opět sokolové, kdo v roce 1938 v době X. všesokolského sletu nejvýrazněji manifestovali připravenost k boji za svobodu Československa. V letech 2. světové války za tyto ideály mnozí zaplatili cenou nejvyšší. I po únoru 1948 zůstávali sokolové věrni demokratickým principům, na nichž jejich organizace vždy stála… Prapory, uchovávané v sokolských jednotách, představují symboly dlouhé cesty, kterou do dnešních dnů sokolská organizace urazila i odkaz generací, které se zasloužily o vybudování našeho státu.“

Jednotlivá témata-panely jsou následující: Mánesův prapor – vznik Sokola; Zakladatelé Sokola; Prapor Sokola Pražského od Zemského sboru; Rozmach Sokola; Prapor jako kulturní památka; Prapor Sokola Paříž; Sokolské prapory Stráže svobody; Masarykův prapor; Legionářský prapor sokolským Čechům; Sokolové v boji proti nacistické okupaci; Sokolové v zahraničí; Prapor prezidenta Edvarda Beneše; Prapor župy Švýcarské – Sokolové v exilu po roce 1948; Sokol v 21. století.

Výstava bude na pražské Kampě v sousedství Lichtenštejnského paláce umístěna do 24. července 2018.

RED

 

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…