Zemřel armádní generál Karel Pezl, voják respektovaný doma i v zahraničí

Zemřel armádní generál Karel Pezl, voják respektovaný doma i v zahraničí

12. 10. 2022

Ve věku 95 let zemřel armádní generál Karel Pezl, poslední československý a první český náčelník Generálního štábu. Zásadním způsobem se podílel na proměně armády, která se etablovala v porevolučních demokratických poměrech.

Málokdo se tak výrazně zapsal do českých moderních armádních dějin. Generál Pezl si získal respekt doma i v zahraničí. Projevovalo se to mimo jiné tím, že se s ním pravidelně scházeli jeho následovníci ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR. Pezla ve svých pamětech také zmínil americký generál John Galvin, někdejší vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR). Charakterizoval ho jako přemýšlivého, ohleduplného muže se schopností jasně formulovat.

Karel Pezl se narodil 14. září 1927 v Domažlicích. V roce 1946 ukončil reálné gymnázium v Plzni a nastoupil na Vojenskou akademii v Hranicích. Po úspěšném absolvování na škole zůstal jako velitel školní jednotky. Vzdělával se ale dále, v roce 1953 završil studium Vojenské akademie v Praze. Následně působil u 8. mechanizované divize v Kolíně, u 2. střeleckého sboru v Písku, na velitelství 1. vojenského okruhu v Praze a na velitelství 1. armády v Praze. Další jeho kroky vedly na Generální štáb ČSLA, kde kupříkladu vykonával funkci náčelníka operační přípravy.

V roce 1971 byl z armády kvůli politickým postojům propuštěn. Následně pracoval mimo jiné jako vrátný, zaměstnaný byl ve Výzkumném ústavu spojů jako výzkumný a vývojový pracovník. Po roce 1989 se mu naskytla šance vrátit se do ozbrojených sil. Od března 1991 byl poradcem ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského, následně byl přijat do služebního poměru a 1. května 1991 ho prezident Václav Havel ustanovil do funkce náčelníka Generálního štábu ČSA – náměstka ministra obrany.

Období, kdy Pezl vedl Generální štáb, bylo mimořádně dynamická. Změny v Evropě byly dramatické, rozpadala se Varšavská smlouva, hledala se nová bezpečnostní struktura Evropy – vhodnou strategii pro novou dobu vytvářely NATO nebo Evropská společenství. V letech 1990–1991 se řešil odchod sovětských vojsk z Československa, v Zálivu navíc působil Československý samostatný protichemický prapor, čímž země manifestovala novou zahraničněpolitickou orientaci. Pezl se přitom s výzvami doby musel poměřit ve věku, kdy již přesáhl šedesátku.

Pezl na začátku svého působení hovořil přímo o hledání nové filozofie obrany státu. Usiloval i o vnitřní proměnu armády. Armáda pod Pezlovým vedením deklarovala, že se bude snažit vytvářet studijní příležitosti v zahraničí pro schopné velitele či štábní pracovníky. Jazykové vybavení totiž bylo jedním z problémů porevoluční armády.

Již na konci roku 1992, kdy Československo mířilo k rozdělení, generál Pezl aliančním zástupcům sděloval, že oba samostatné státy budou chtít v dlouhodobém horizontu vstoupit do NATO. I proto bylo logické, že se generál Pezl stane prvním náčelníkem Generálního štábu AČR.

Než generál Pezl v roce 1993 z této funkce odešel, učinila armáda zřetelný krok dopředu – ať už po organizační, nebo personální stránce. Šlo již o ozbrojené síly demokratického státu, které se mladým lidem snažily nabídnout co nejlepší uplatnění. Pezl odešel do výslužby v roce 1993, své zkušenosti však ještě zúročil mimo jiné jako poradce prezidenta Václava Havla.

V roce 2017 mu prezident Miloš Zeman propůjčil Řád Bílého lva.

Petr Janoušek

 

 

AktuálněVojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

20. 03. 2023
Činnost vojenského zpravodajství z období mezi dvěma světovými válkami je tradičně spojována především…
Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

16. 03. 2023
Dějiny československého odboje v letech první světové války skýtají bezpočet pozoruhodných příběhů. Jeden…
Minutovník cesty do nacistického pekla

Minutovník cesty do nacistického pekla

13. 03. 2023
Středa 15. března 1939 vstoupila do našich dějin jako počátek jednoho z nejčernějších…
Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

07. 03. 2023
V pondělí 8. března 1943 se u ukrajinské obce Sokolovo poprvé dostala československá…
Jedno z posledních veřejných vystoupení Jana Masaryka

Jedno z posledních veřejných vystoupení Jana Masaryka

04. 03. 2023
Od smrti Jana Masaryka uplyne zanedlouho 75 let. Mezi vítězstvím komunistů v mocenském…