První cvičení

Dokumentární film „První cvičení“ zachycoval první společné cvičení vojáků Armády České republiky a příslušníků armády členského státu Severoatlantické aliance, které se uskutečnilo v březnu roku 1994 ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice.

Cvičení se zúčastnila jedna četa příslušníků nizozemské námořní pěchoty a vojáci z první roty 43. výsadkového mechanizovaného praporu Armády České republiky z Chrudimi. Zájem veřejnosti vyvolala zejména skutečnost, že šlo o první cvičení tohoto druhu, kdy příslušníci armády západoevropského státu přijeli do České republiky na společné cvičení s vojáky postkomunistické armády.
Film odrážel dobová očekávání od plánované profesionalizace české armády, poukazoval na nutnost přiblížit se západním standardům i zvládnutí angličtiny jako mezinárodního komunikačního jazyka. Čeští vojáci se během tohoto cvičení vyrovnali svým nizozemským kolegům, což bylo důležité pro posílení jejich sebevědomí na nelehké transformační cestě.
Film zařazujeme mezi ukázky v nezkrácené verzi v anglické jazykové mutaci.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„První cvičení“: Český armádní film pro Odbor pro tisk, informace a veřejné vztahy Ministerstva obrany ČR; 1994; režie Pavel Fojtík; technické údaje k filmové kopii: video U-matic, barevná, zvuková (anglická verze), 8 minut

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha