V Budapešti proběhlo setkání vojenských historiků

Ve dnech 27. 5. 2019 – 31. 5. 2019 se v maďarské Budapešti v historické budově Národní univerzity Veřejné služby Maďarské republiky uskutečnil již 19. ročník mezinárodní vědecké konference Euroatlantické pracovní skupiny pro studium konfliktů (Conflict Studies Working Group – CSWG) pod názvem „Úloha Sil územní obrany v míru a ve válce“ (The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War).

 

Od svého vzniku v Marshallově centru v Garmisch-Partenkirchenu v roce 2000 uspořádala Pracovní skupina CSWG v Budapešti ve dnech 27. 5. 2019 – 31. 5. 2019 svou již 19. výroční konferenci. Tentokrát na téma „Úloha Sil územní obrany v míru a ve válce“.

Ve spolupráci Ministerstva obrany Maďarské republiky, Národní univerzity Veřejné služby Maďarské republiky, Vědecko-výzkumného centra Maďarských ozbrojených sil a Švédské Univerzity obrany ve Stockholmu tak umožnila pracovní skupina CSWG, jež je součástí Konsorcia Partnerství pro mír, sdružujícího vědecké, historické a vojenské akademie a instituce (Partnership for Peace Consortium /PfPC/ of Defense Academies and Security Studies Institutes), tradiční setkání téměř 40 vojenským historikům z 18 zemí světa. Vědecké příspěvky, z nichž některé byly po jejich prezentaci opravdu hodně diskutované, pak předneslo 25 vojenských historiků.

Konferenci otevřeli zástupci letošních pořadatelů. Za maďarskou stranu celou konferenci zahájil prorektor Národní univerzity Veřejné služby gen. József Padányi, zástupce velitele vojenské přípravy a výcviku Maďarských ozbrojených sil. Poté pozdravil účastníky zástupce švédského Ministerstva obrany Dr. Gunnar Åselius z Katedry vojenských studií Univerzity obrany ve Stockholmu, jenž závěrečná slova svého pozdravu pronesl v maďarštině.

Stejně tak jako v minulých letech se konference zúčastnili i zástupci VHÚ Praha. Příspěvek PhDr. Petra Janouška, Ph.D. na téma transformace Československých vojenských zahraničních vztahů v letech 1989 – 1992 s názvem „Goodbye Moscow…“ vzbudil mezi zúčastněnými historiky oprávněnou pozornost, o čemž svědčily i doplňující otázky z auditoria. Nejinak tomu bylo ale i ostatních příspěvků, které se ve valné většině věnovaly poměrně širokému tématu především z hlediska fungování vojenských teritoriálních sil v různých situacích z národní perspektivy.

Konference probíhala v přátelské atmosféře a byla přínosná nejen svým vědeckým obsahem, ale i diskuzemi, které následovaly po každém příspěvku. V neposlední řadě měla také svůj význam i výměna zkušeností při neformálních setkáních.

Na závěr představil ředitel VHÚ Bratislava plk. Miloslav Čaplovič účastníkům místo příštího setkání, kterým bude ve dnech 18. – 22 května 2020 centrum východního Slovenska – Košice.

RED

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha