Aktuality

Výstava Tvoříme nový svět. Na válečných troskách.

Výstava Tvoříme nový svět. Na válečných troskách.

17.1.2019 | „Opona padá na dlouhé frontě ve Francii a ve Flandrech. Léčivé ruce Času a Přírody a rychlá pomoc mírumilovného průmyslu uhladily již téměř jámová pole a brázdy zákopů, které v širokém pásu od Vogéz až k moři pokrývaly černými skvrnami usmívavé nivy Francie. Zříceniny jsou znovu vybudovány, rozštípané stromy znovu vysázeny. Jen hřbitovy, pomníky a pahýly věží […]

Prezidentův člověk – generální inspektor čs. vojsk a vliv T. G. Masaryka na vojenskou správu (prosinec 1918 – leden 1919)

Prezidentův člověk – generální inspektor čs. vojsk a vliv T. G. Masaryka na vojenskou správu (prosinec 1918 – leden 1919)

14.1.2019 | Teprve když se přikročilo k budování ústavního pořádku nové Československé republiky, vyplynuly na povrch některé rozdílné představy o míře zapojení jednotlivých aktérů státní moci do správy země. V této době vznikl úřad generálního inspektora čs. branné moci, jehož prostřednictvím hodlal prezident T. G. Masaryk zvýšit svůj vliv ve vojenské správě. 

Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ v roce 2018

Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ v roce 2018

10.1.2019 | Jubilejní rok 2018, který v sobě spojil významné historické výročí českého státu s tradicí jeho ozbrojených sil, byl rovněž bohatý z hlediska náplně činnosti Komise vojenských tradic a symboliky. Značná část úkolů plněných Komisí ostatně s tímto výročím souvisela buď přímo, či nepřímo prostřednictvím navazujících menších výročí, připomínaných v rámci jednotlivých dílčích organizačních celků Armády […]

Kapitán Kupka na Kampě až do konce ledna

Kapitán Kupka na Kampě až do konce ledna

8.1.2019 | Loni na podzim se do pražského Musea Kampa po dvanácti letech vrátila díla, jež reprezentují válečnou tvorbu umělce, kterého ve světě proslavily především abstraktní malby. František Kupka (1871–1957) je zde představen jako legionář a vlastenec. Význam obou slov se v názvu výstavy vzájemně prolíná, neboť rozhodnutí dobrovolného vstupu do zahraniční armády znamenalo pro tohoto umělce […]

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 2. část

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 2. část

5.1.2019 | Přinášíme vám druhou část textu, který se věnuje vývoji zákopového dělostřelectva v období první světové války. Jádrem tohoto článku je historie a rozvoj minometu jako typické zbraně, která ve válečném dění let 1914-1918 sehrála významnou úlohu. Autorem textu je Jan Fedosejev, kurátor sbírky dělostřeleckých zbraní a materiálu Vojenského historického ústavu Praha.

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 1. část

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 1. část

2.1.2019 | První světová válka znamenala pro dělostřelectvo revoluci. Po krátkém období roku 1914, kdy se válčilo na otevřených bitevních polích, přinutila palebná síla děl a kulometů pěchotu k hledání úkrytů v zákopech. Nedostatek pohyblivých bojových prostředků způsobil, že se dělostřelectvo stávalo stále mohutnějším, ničivějším a nepohyblivějším. Na bojištích rychle převládla nepřímá palba, která trvale změnila taktiku, […]

Přehled hlavních akcí Vojenského historického ústavu Praha na rok 2019

Přehled hlavních akcí Vojenského historického ústavu Praha na rok 2019

29.12.2018 | Přinášíme vám přehled hlavních akcí, které Vojenský historický ústav Praha bude pořádat v roce 2019. Opět se můžete těšit na tradiční přehlídky vojenské techniky ze sbírek VHÚ.

Vše nejlepší do roku 2019

Vše nejlepší do roku 2019

27.12.2018 | Vojenský historický ústav Praha přeje všem příznivcům vojenské historie i návštěvníkům našich muzeí vše nejlepší do nového roku 2019. Těšíme se opět na setkání s Vámi na našich akcích, ať už v Leteckém muzeu Kbely či Vojenském technickém muzeu Lešany, ale také v Národním památníku hrdinů heydrichiády a dalších místech spojených s naší vojenskou minulostí.

Střet dvou světů – generálmajor Červinka a doplňování čs. legie v Rusku, podzim 1917 – jaro 1918

Střet dvou světů – generálmajor Červinka a doplňování čs. legie v Rusku, podzim 1917 – jaro 1918

26.12.2018 | Taktický průlom československé střelecké brigády u Zborova během Kerenského ofenzivy v létě 1917 měl sice mizivý dopad na průběh dalších bojových operací, leč pro další vývoj čs. vojska na Rusi znamenal osudový milník. Ohlas, jaký vyvolal tento úspěch na nejvyšších místech ruského velení, urychlil sestavování dalších čs. pluků a vytvořil předpoklady ke zrodu vyšších organizačních […]

Nové poznatky o účasti armády NDR na srpnové okupaci 1968

Nové poznatky o účasti armády NDR na srpnové okupaci 1968

19.12.2018 | Mimo pozornost veřejnosti v České republice vyšla na konci léta 2018 nová kniha o událostech v obou německých armádách během Pražského jara a srpnové vojenské intervence v Československu roku 1968. Studii renomovaného německého historika Rüdigera Wenzke s názvem „Wo stehen unsere Truppen? NVA und Bundeswehr in der ČSSR-Krise 1968“ vydalo Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der […]

Ani vídeňská arbitráž nebyla řešením…

Ani vídeňská arbitráž nebyla řešením…

17.12.2018 | Pokračováním pro Evropu ostudného a pro demokratické Československo potupného a zničujícího mnichovského procesu ze září 1938 se stala tzv. Vídeňská arbitráž z 2. listopadu 1938. Tehdy bylo ve vídeňském Belvederu ukončeno arbitrážní jednání o maďarsko-československé hranici. Na základě rozhodnutí ministrů zahraničí nacistického Německa Joachima von Ribbentropa a fašistické Itálie Galeazza Ciana bylo rozhodnuto, že Československo […]

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, poslední v tomto roce

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, poslední v tomto roce

12.12.2018 | Čtvrté číslo časopisu Historie a vojenství 4/2018 uzavírá letošní kolekci tohoto periodika, které vydává Vojenský historický ústav Praha. Čtenář v něm nalezne kromě jiných materiálů také články, které se vztahují ještě k dvěma nedávným významným výročím: sto let od založení československé republiky a sto let od konce první světové války.

Před půl stoletím: prezident Ludvík Svoboda ve Kbelích

Před půl stoletím: prezident Ludvík Svoboda ve Kbelích

10.12.2018 | Před padesáti lety, dne 10. prosince 1968, navštívil tehdejší prezident Československé socialistické republiky armádní generál Ludvík Svoboda Leteckou výstavu k 50. výročí čs. letectví. Prezident si v doprovodu pplk. Ing. Jaroslava Janečky pozorně prohlédl vystavené exponáty a  vyslechl zasvěcený výklad, vztahující se k historii i tehdejší současnosti našeho letectví. Podle dobových článků pak generál Svoboda ještě pobesedoval s návštěvníky […]

Pracovníci VHÚ mezi leteckými osobnostmi století

Pracovníci VHÚ mezi leteckými osobnostmi století

7.12.2018 | Jednu z četných akcí připomínajících 100 roků naší novodobé státnosti a zároveň i 100. výročí vzniku československého letectva hostilo v pátek 2. listopadu 2018 Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Iniciátorem a hlavním realizátorem tohoto projektu, nesoucího název „Československá křídla 1918-2018“ se stala vsetínská firma Aeroteam s. s r.o. Ing. Vítězslava Klímka. Jeho součástí byla […]

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 4. díl – Výbava kuřáka.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 4. díl – Výbava kuřáka.

5.12.2018 | Ruku v ruce s poptávkou po tabáku kráčela i poptávka po kuřáckých potřebách, jejichž ztráta pro vojáky v zákopech mohla být obdobně bolestivá, jako nedostatek samotného kuřiva. To ukazuje i případ starodružiníka Jaroslava Kukly, který před Vánoci roku 1914 ztratil při nočním přesunu v týle ruské fronty svou milovanou dýmku. „Neboť věděl, že v Rusku […]

1 2 3 104

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha