J/ Články k období od nejstarších dob do roku 1789

Pár dvouhlavňových pistolí puškaře Penela

Pár dvouhlavňových pistolí puškaře Penela

11.9.2019 | V minulém roce se Vojenskému historickému ústavu Praha podařil nákup dvou zajímavých a luxusně provedených zbraní – páru dvouhlavňových pistolí s křesadlovými zámky, jež jsou signovány jménem puškaře J. Penela. Na první pohled je patrné, že předkládané dvouhlavňové pistole jsou ukázkou puškařské práce nadprůměrné kvality, zdobnosti a okázalosti a byly zhotoveny pro významného a bohatého zákazníka. Reprezentovaly svého majitele, […]

Polní střet u Čáslavi 1618, před čtyřmi stovkami let

Polní střet u Čáslavi 1618, před čtyřmi stovkami let

13.9.2018 | Roku 1618 vypukla v Českých zemích první válka, která později zasáhla takřka celou Evropu. Konflikt, který trval dlouhá tři desetiletí (1618–1648), je dodnes většinou znám pod názvem třicetiletá válka. V plejádě známých událostí ovšem často zapadnou informace o vůbec prvním polním vojenském střetu třicetileté války, který proběhl v září 1618 poblíž středočeské Čáslavi.

Válka o španělské dědictví na východní Moravě

Válka o španělské dědictví na východní Moravě

6.8.2018 | Dnes si připomeneme události 310 let staré a z hlediska našich vojenských dějin téměř zapomenuté. Jak je nejspíš z titulku jasné, bude nutno začít alespoň rámcovým vylíčením souvislostí, neboť bez nich se už jen název dnešního kalendária jeví jako fantaskní a nesmyslný.

Třetí pražská defenestrace a začátek třicetileté války

Třetí pražská defenestrace a začátek třicetileté války

29.5.2018 | Říká se, že třicetiletá válka začala a skončila v českých zemích. Dne 23. května 1618 došlo v Praze k vyhození královských místodržících z okna české dvorské kanceláře na Pražském hradě. Touto defenestrací začalo stavovské povstání, které zároveň představovalo první fázi třicetileté války (1618–1648). O více než třicet let později dobývali Prahu Švédové v době, kdy byl […]

Obléhání Olomouce a bitvy u Guntramovic a Domašova roku 1758 (2. část)

Obléhání Olomouce a bitvy u Guntramovic a Domašova roku 1758 (2. část)

24.5.2018 | Počátek pruského tažení na Moravu roku 1758 a krátké připomenutí postupu obléhání v 18. století jsme vám přinesli v první části článku. Koncem června 1758 se stávala situace v obležené olomoucké pevnosti kritickou. Zlom v celé moravské vojenské kampani si připomeneme dnes v druhé části článku.

Obléhání Olomouce a bitvy u Guntramovic a Domašova roku 1758 (1. část)

Obléhání Olomouce a bitvy u Guntramovic a Domašova roku 1758 (1. část)

16.5.2018 | Rok 1758 měl být pro obyvatele českých zemí již třetím válečným rokem a naše země opět čelily invazi Prusů pod osobním velením krále Friedricha II. Tentokráte se hlavním středoevropským bojištěm měla stát Morava, přes kterou si chtěl pruský král probojovat cestu na Vídeň.

Vytříbená práce: pár loveckých kulovnic s kolečkovým zámkem

Vytříbená práce: pár loveckých kulovnic s kolečkovým zámkem

22.3.2018 | V průběhu 16. století se od zbraní vojenských již výrazně oddělily zbraně, které byly specificky lovecké nejen svým účelem, ale i technickým provedením a výzdobou. V dílně průměrného cechovního puškaře byly lovecké zbraně základním pramenem obživy, neboť měly největší počet zákazníků. Byly vyráběny na objednávku příslušníků hospodářsky nejsilnějších vrstev. Jejich dostatečný okruh umožnil nejlepším puškařským […]

Pražský vánoční happyend roku 1742

Pražský vánoční happyend roku 1742

20.12.2017 | V těchto dnech si připomínáme 275. výročí ukončení obléhání Prahy, v níž zůstala odříznutá francouzská posádka. Jak vůbec došlo k tomu, že tereziánská vojska obléhala Francouze v Praze? To vám ve stručnosti přiblížíme v dnešním kalendáriu.

Kinžál z Kavkazu ve sbírkách VHÚ

Kinžál z Kavkazu ve sbírkách VHÚ

27.7.2017 | Na sklonku loňského roku byl do sbírky VHÚ získán luxusní exemplář kinžálu – dýky, jejíž historie a tradice jsou pevně spojeny s oblastí Kavkazu a národy v této oblasti žijícími. Kinžál se stal součástí kavkazských národních krojů a velké obliby dosáhl zejména u kozáckých vojsk, kde se vedle známější šašky stal druhou poboční zbraní jejich […]

Pravděpodobně největší jezdecká bitva na území České republiky (2. část)

Pravděpodobně největší jezdecká bitva na území České republiky (2. část)

12.10.2016 | Před 260 lety proběhla u Lovosic první větší bitva sedmileté války na středoevropském bojišti. Tento již třetí konflikt mezi pruským králem Friedrichem II. a českou a uherskou královnou (většinou nesprávně nazývanou císařovnou) Marií Terezií zasáhl území Koruny české několikrát. Přinášíme vám druhou část příspěvku, jehož autorem je Jiří Hofman.

Pravděpodobně největší jezdecká bitva na území České republiky (1. část)

Pravděpodobně největší jezdecká bitva na území České republiky (1. část)

10.10.2016 | Před 260 lety proběhla u Lovosic první větší bitva sedmileté války na středoevropském bojišti. Tento již třetí konflikt mezi pruským králem Friedrichem II. a českou a uherskou královnou (většinou nesprávně nazývanou císařovnou) Marií Terezií zasáhl území Koruny české několikrát. Vedle známých bitev u Prahy a u Kolína zůstávala dosud bitva u Lovosic neoprávněně poněkud v […]

Od legendární bitvy na Bílé hoře uplynulo 395 let

Od legendární bitvy na Bílé hoře uplynulo 395 let

7.11.2015 | Málokterý vojenský střet v našich dějinách je opředen tolika mýty jako bitva na Bílé Hoře. Snad jen střetnutí umírněných kališníků a panské jednoty s radikály polních bratrstev u Lipan lze zařadit do stejné kategorie, kterou fiktivní klasik Jára Cimrman označil termínem „naše slavné prohry“. Bitva na Bílé hoře možná i právě proto dodnes dominuje v […]

Velká i pozapomenutá: bitva u Žďáru 30. září 1745

Velká i pozapomenutá: bitva u Žďáru 30. září 1745

30.9.2015 | Bitva u Žďáru patří k těm větším bitvám, které se na našem území odehrály. Přesto je v dnešní době prakticky zapomenutá a překryta novějšími válečnými událostmi, které se ve stejném prostoru odehrály o století později, při rakousko-pruské válce v roce 1866.

1683 – Začátek konce osmanské expanze do Evropy

1683 – Začátek konce osmanské expanze do Evropy

11.9.2015 | Ohrožení střední Evropy osmanskou expanzí, které začalo po katastrofální bitvě u Moháče roku 1526, ukončila po více než 150 letech velká turecká válka, jež se stala definitivním bodem zlomu. Vojáci a obyvatelé našich zemí na tom měli svůj podíl. Neúspěšné obléhání Vídně Turky stálo na počátku tohoto dějinného zvratu.

Brno téměř čtyři měsíce vzdorovalo více než desetinásobné přesile

Brno téměř čtyři měsíce vzdorovalo více než desetinásobné přesile

17.8.2015 | Obléhání Brna roku 1645 se zapsalo do naší vojenské historie zlatým písmem jako jedna z nejvýznamnějších událostí konce třicetileté války. Také jasně ukázalo, že k úspěšné obraně českých zemí nemusí vždy přispět jen vojáci, ale také sami jejich civilní obyvatelé organizovaní do domobrany či zeměbrany.

1 2 3 4

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha