J/ Články k období od nejstarších dob do roku 1789

Pražský vánoční happyend roku 1742

Pražský vánoční happyend roku 1742

20.12.2017 | V těchto dnech si připomínáme 275. výročí ukončení obléhání Prahy, v níž zůstala odříznutá francouzská posádka. Jak vůbec došlo k tomu, že tereziánská vojska obléhala Francouze v Praze? To vám ve stručnosti přiblížíme v dnešním kalendáriu.

Kinžál z Kavkazu ve sbírkách VHÚ

Kinžál z Kavkazu ve sbírkách VHÚ

27.7.2017 | Na sklonku loňského roku byl do sbírky VHÚ získán luxusní exemplář kinžálu – dýky, jejíž historie a tradice jsou pevně spojeny s oblastí Kavkazu a národy v této oblasti žijícími. Kinžál se stal součástí kavkazských národních krojů a velké obliby dosáhl zejména u kozáckých vojsk, kde se vedle známější šašky stal druhou poboční zbraní jejich […]

Pravděpodobně největší jezdecká bitva na území České republiky (2. část)

Pravděpodobně největší jezdecká bitva na území České republiky (2. část)

12.10.2016 | Před 260 lety proběhla u Lovosic první větší bitva sedmileté války na středoevropském bojišti. Tento již třetí konflikt mezi pruským králem Friedrichem II. a českou a uherskou královnou (většinou nesprávně nazývanou císařovnou) Marií Terezií zasáhl území Koruny české několikrát. Přinášíme vám druhou část příspěvku, jehož autorem je Jiří Hofman.

Pravděpodobně největší jezdecká bitva na území České republiky (1. část)

Pravděpodobně největší jezdecká bitva na území České republiky (1. část)

10.10.2016 | Před 260 lety proběhla u Lovosic první větší bitva sedmileté války na středoevropském bojišti. Tento již třetí konflikt mezi pruským králem Friedrichem II. a českou a uherskou královnou (většinou nesprávně nazývanou císařovnou) Marií Terezií zasáhl území Koruny české několikrát. Vedle známých bitev u Prahy a u Kolína zůstávala dosud bitva u Lovosic neoprávněně poněkud v […]

Od legendární bitvy na Bílé hoře uplynulo 395 let

Od legendární bitvy na Bílé hoře uplynulo 395 let

7.11.2015 | Málokterý vojenský střet v našich dějinách je opředen tolika mýty jako bitva na Bílé Hoře. Snad jen střetnutí umírněných kališníků a panské jednoty s radikály polních bratrstev u Lipan lze zařadit do stejné kategorie, kterou fiktivní klasik Jára Cimrman označil termínem „naše slavné prohry“. Bitva na Bílé hoře možná i právě proto dodnes dominuje v […]

Velká i pozapomenutá: bitva u Žďáru 30. září 1745

Velká i pozapomenutá: bitva u Žďáru 30. září 1745

30.9.2015 | Bitva u Žďáru patří k těm větším bitvám, které se na našem území odehrály. Přesto je v dnešní době prakticky zapomenutá a překryta novějšími válečnými událostmi, které se ve stejném prostoru odehrály o století později, při rakousko-pruské válce v roce 1866.

1683 – Začátek konce osmanské expanze do Evropy

1683 – Začátek konce osmanské expanze do Evropy

11.9.2015 | Ohrožení střední Evropy osmanskou expanzí, které začalo po katastrofální bitvě u Moháče roku 1526, ukončila po více než 150 letech velká turecká válka, jež se stala definitivním bodem zlomu. Vojáci a obyvatelé našich zemí na tom měli svůj podíl. Neúspěšné obléhání Vídně Turky stálo na počátku tohoto dějinného zvratu.

Brno téměř čtyři měsíce vzdorovalo více než desetinásobné přesile

Brno téměř čtyři měsíce vzdorovalo více než desetinásobné přesile

17.8.2015 | Obléhání Brna roku 1645 se zapsalo do naší vojenské historie zlatým písmem jako jedna z nejvýznamnějších událostí konce třicetileté války. Také jasně ukázalo, že k úspěšné obraně českých zemí nemusí vždy přispět jen vojáci, ale také sami jejich civilní obyvatelé organizovaní do domobrany či zeměbrany.

Jan Hus a husitství – 1415/2015

Jan Hus a husitství – 1415/2015

3.7.2015 | Před 600 sty lety, 6. července 1415, vzplanula v Kostnici popravčí hranice pod českým teologem Janem Husem. Pro většinu přítomných přihlížejících se jednalo pouze o standardní způsob popravy kacíře a sotva kdo tušil, že plameny stravující mistra pražského vysokého učení zakrátko zažehnou na téměř jedno století střed Evropy.

Žižkovo vítězství u Malešova a legenda o vozech naplněných kamením

Žižkovo vítězství u Malešova a legenda o vozech naplněných kamením

5.6.2015 | Bitva u Malešova 7. června 1424 patří ke známým střetům z období husitských válek v 15. století. Legenda praví, že vojska vedená tehdy již slepým hejtmanem Janem Žižkou dosáhla vítězství i díky pouštění vozů naplněných kamením.

Bitva u Lipan, střet Čechů proti Čechům

Bitva u Lipan, střet Čechů proti Čechům

29.5.2015 | Lipanská bitva, která se odehrála 30. května 1434, je v obecné paměti zapsána jako tragický dějinný okamžik. Při bližším pohledu však lze konstatovat, že byla do značné míry logickým vyústěním patnáct let trvající a v mnohém již i neúnosné válečné situace na českém území.

Bitva u Sudoměře – s vozy proti železným pánům

Bitva u Sudoměře – s vozy proti železným pánům

24.3.2015 | V časném jaru 25. března 1420 došlo na hrázi jihočeských rybníků Markovce a Škaredého nedaleko Sudoměře k proslulé bitvě, která se zapsala do vojenské historie jako první větší husitské vítězství s použitím vozů.

Odkud se vzalo úsloví „dopadl jako Kec u Jankova“?

Odkud se vzalo úsloví „dopadl jako Kec u Jankova“?

26.2.2015 | Před 370 lety se asi 50 kilometrů jižně od Prahy odehrála jedna z významných bitev třicetileté války. U obce Jankov došlo ke střetu mezi císařsko-bavorskou a švédskou armádou, který skončil katastrofální porážkou habsburských sil.

Vpád Pasovských do Čech roku 1611

Vpád Pasovských do Čech roku 1611

11.2.2015 | Dne 15. února 1611 vpadla do Prahy přes Újezd nepřátelská vojska a na Malé straně došlo k tvrdým bojům. Kdo a proč tak učinil, se pokusíme přiblížit v rámci této stručné připomínky 604. výročí této události.

Bitva u Chlumce – triumf knížete Soběslava

Bitva u Chlumce – triumf knížete Soběslava

17.2.2014 | Středověký zvyk neválčit pokud možno v zimním období byl opět jednou porušen 18. února 1126 u Chlumce v Podkrušnohoří, když zde došlo k bitvě mezi dvěma pretendenty na knížecí stolec za osobní účasti císaře Říše římské.

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha